Obstarávanie

Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom vrátane kontajnerov (2)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 700,00
Zaplatené:
95.71%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Rozsah v zmysle tech. špec. pre údaj Max. a Pr.ho
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Rámcová dohoda na 12 mesiacov, pre dve miesta plnenia.; Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov na objemový odpad na miesto plnenia (komunálny , zmesový objemový odpad vzniknutý pri upratovaní vnútorných a vonkajších priestorov a pri likvidácií nepotrebného majetku, kategória O); Užívanie kontajnerov objednávateľom až do úplného povoleného naplnenia veľkokapacitných kontajnerov - ručné naloženie -ukladanie objemového odpadu zabezpečuje objednávateľ ; Odvoz a likvidácia - zneškodnenie objemových odpadov veľkokapacitným kontajnerom ku konečnému zneškodnovateľovi v súlade a podľa platných predpisov a zákonov pre odpady a nakladanie s odpadmi-ustanoveniami zákona NR SR 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov; Odvoz naplnených veľkokapacitných kontajnerov s objemovým odpadom až po elektronickom nahlasení ( e-mail) určenou osobou zo strany objednávateľa určenej osobe na strane dodávateľa; Preprava naplneného kontajnera s objemovým odpadom musí mať zabezpečenie proti vypadávaniu odpadu z kontajnera zo strany dodávateľa; Odovzdanie dokladov zo strany dodavateľa objednávateľovi:1.Pri pristavení-zložení na určené miesto u objednávateľa, 2. pri odvoze kontajnera s objemovým odpadom- podpísaný určenou osobou objednávateľa , 3.Doklad o likvidácií - zneškodnení objemového odpadu; Pristavenie - zloženie veľkokapacitného kontajnera bude iba na pevných plochách - určí objednávateľ - určená osoba

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Veľkokapacitné oceľové kontajnery majú v prednej časti hák na naťahovanie, v zadnej časti otváravé oceľové dvojkrídlové dvere s pevným uzavretím, Hodnota / charakteristika: objem kontajnera 30m3/ nosnosť 7ton, kontajner 20-30m3/nosnosť 4-7 tony; Technické vlastnosti: Veľkokapacitné oceľové kontajnery majú v prednej časti hák na naťahovanie, , Hodnota / charakteristika: kontajner 15m3/ nosnosť 3,5tony,; Technické vlastnosti: cena zahŕňa, Hodnota / charakteristika: pristavenie-zloženie veľkokapacitných kontajnerov na miesto plnenia u objednávateľa; Technické vlastnosti: cena zahŕňa, Hodnota / charakteristika: užívanie veľkokapacitných kontajnerov objednávateľom až do ich úplného povoleného naplnenia; Technické vlastnosti: cena zahŕňa, Hodnota / charakteristika: odvoz naplnených veľkokapacitných kontajnerov objemovým odpadom; Technické vlastnosti: cena zahŕňa, Hodnota / charakteristika: likvidáciu- zneškodnenie objemového odpadu vrátane dokladov o odvoze a zneškodnení

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Veľkokapacitný oceľový kontajner 30m3/7ton na objemový odpad, vstup bez obmedzenia, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 15, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Veľkokapacitný oceľový kontajner 15m3/3,5tony na objemový odpad. Upozornenie- obmedzený vstup! Rozmery vstupu do objektu: svetlá výška: 3,30m, svetlá šírka: 3,45 m., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 10, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Veľkokapacitný oceľový kontajner 20-30m3/4-7 tony na objemový odpad, vstup bez obmedzenia, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Počet miest plnenia , Jednotka: počet, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Marius Pedersen, a.s. 3 6 700,00 0% EUR 10. Február 2017 130997

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×