Obstarávanie

Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
19 581,00
Konečná suma(Bez DPH):
19 581,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Zabezpečenie plynulého odberu, odvozu a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov zo stredísk správy a údržby diaľnic, zo stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a zo strediska špecializovaných činností.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Marius Pedersen, a.s. 1 19 581,00 Neuvedené EUR 31. December 2018 239134

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. Máj 2016 20. Máj 2016 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 15. Marec 2016 15. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633955/content/546147/download","filename":"vysvetlenie a doplnenie SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633955/content/546148/download","filename":"množstvo za rok 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830830/content/608402/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830825/content/608395/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830821/content/608386/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2017/0189skutočne uhradené plnenie za rok 2017 23. Marec 2018 23. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958786/content/750055/download","filename":"ZM_2017_0189_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830832/content/608469/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 2. Jún 2017 2. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828983/content/600616/download","filename":"2 Zápisnica KPU a PZ č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828983/content/600617/download","filename":"3 Zápisnica KPU a PZ č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828983/content/600618/download","filename":"4 Zápisnica KPU a PZ č. 3.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. Jún 2017 2. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828986/content/600628/download","filename":"1 zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828986/content/600629/download","filename":"5 zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 5. Apríl 2016 5. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641489/content/682398/download","filename":"vysvetlenie a doplnenie SP final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641489/content/682399/download","filename":"Príloha č 1 k časti B 2 č 1 k časti B 3.pdf"}]
Súťažné podklady Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626804/content/453270/download","filename":"SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626804/content/453271/download","filename":"Príloha č.1 k časti B.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626804/content/453272/download","filename":"Príloha č 1 k časti B 2 č 1 k časti B 3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830819/content/608308/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830823/content/608392/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke správa o zákazke 2. Jún 2017 2. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828877/content/598997/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Marec 2017 24. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793909/content/662840/download","filename":"Oznámenie o výsledku Marius Pedersen, a.s..pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. Október 2016 12. Október 2016 []
Zmluva Rámcová dohoda - Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827106/content/587915/download","filename":"ZM_2017_0189_podpisana verzia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639987/content/674499/download","filename":"vysvetlenie a doplnenie SP profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639987/content/674500/download","filename":"Príloha č 1 k časti B 2 č 1 k časti B 3 - doplnená.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638087/content/642575/download","filename":"vysvetlenie a doplnenie SP profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 17. Máj 2016 17. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664869/content/535070/download","filename":"vysvetlenie SP.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 2. Jún 2017 2. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828990/content/600643/download","filename":"6 zapisnica o vyhodnotení ponúk pred EA18102016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828990/content/600644/download","filename":"7 zapisnica o vyhodnotení ponúk pred EA28102016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828990/content/600645/download","filename":"8 zapisnica o vyhodnotení ponúk po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828990/content/600646/download","filename":"9 zapisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov 30. Máj 2017 30. Máj 2017 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×