Obstarávateľ

Mesto Krupina

Krupina

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality
1.9

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 342 621,00 EUR 2
2015 1 653 757,00 EUR 4
2016 162 304,00 EUR 2
2017 1 995 515,00 EUR 4
2018 192 902,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1
2017 1
2018 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Marius Pedersen, a.s. 1 818 594,00 EUR
Doprastav Asfalt, a.s. 1 853 256,00 EUR
G-Tec Professional s.r.o. 1 78 708,00 EUR
SimKor s.r.o. 2 668 918,00 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 2 186 000,00 EUR
Ľubomír Dado 1 192 902,00 EUR
VERÓNY OaS s.r.o. 1 217 940,00 EUR
CUBESPACE s.r.o. 1 919 284,00 EUR
Ekoplán, s.r.o. 1 46 550,00 EUR
ATELIER TV s.r.o. 1 148 304,00 EUR
Motor-Car Zvolen s.r.o. 1 11 291,67 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Digitalizácia kina Kultúra v Krupine. 68 946,00 78 708,00 114.15% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy 273 675,00 208 165,83 76.06% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Špeciálne zametacie vozidlo 100 000,00 100 000,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Multifunkčné vozidlo 86 000,00 86 000,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Optimalizácia energetickej náročnosti budov Materskej školy, Malinovského ul. Krupina 542 757,00 419 119,00 77.22% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Výstavba športovej haly a zázemie haly systémom obytných modulov 925 000,00 919 284,00 99.38% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Poskytnutie vysielacieho času a súvisiacich služieb v káblovej televízii pre Mesto Krupina 148 304,00 148 304,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov - mesto Krupina 2016 Tovary Neuvedené 0 Nie
Vypracovanie územného plánu mesta Krupina 47 000,00 46 550,00 99.04% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Krupina 818 594,00 818 594,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy 276 665,00 217 940,00 78.77% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov - mesto Krupina 2017 Tovary Áno 0 Nie
Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina 853 256,00 853 256,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Statické zabezpečenie krovu MsÚ Krupina v havarijnom stave 192 902,00 192 902,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov - mesto Krupina 2018 Tovary Áno 0 Nie
Kia Cee´d SW 1,6 GDi SILVER 14 000,00 9 409,72 67.21% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina 2018 Práce Áno 0 Niehttp://www.krupina.sk/


+421455550333
+421455550325
+421908911329

+421455550342


krizan@krupina.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 210 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×