Obstarávanie

Čistenie odlučovačov ropných látok


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
91 887,00
Konečná suma(Bez DPH):
91 887,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Čistenie ORL v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. spočíva v odsatí zaolejovaných vôd, vyčerpanie vôd z čistenia, odvozu tuhého kalu, likvidácia odpadu a výmeny filtrov podľa druhu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Marius Pedersen, a.s. 1 91 887,00 Neuvedené EUR 30. September 2018 236299

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Október 2015 23. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578779/content/216465/download","filename":"prijima ponuku,neuspeli.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. ZM/2015/0489 - Čistenie odlučovačov ropných látok 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842375/content/675316/download","filename":"DZM_2015_0489_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia - §41 ods. 1 - Kritériá 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578776/content/216504/download","filename":"§41 - kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HYDROSERVICE, spol. s r.o. - časť Kritériá 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578749/content/216406/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578794/content/216766/download","filename":"1 zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578794/content/216767/download","filename":"5 zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Január 2016 4. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578770/content/216444/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0489 zo dňa 05.12.2015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. November 2015 24. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578788/content/216574/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SEZAKO Trnava, s.r.o. - časť Kritériá 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578761/content/216980/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EBA, s.r.o. - časť Ostatné 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578764/content/217404/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578764/content/217405/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578764/content/217406/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578764/content/217407/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578764/content/217408/download","filename":"Zábezpeka.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0489 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795410/content/670558/download","filename":"ZM_2015_0489_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0489-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957877/content/746411/download","filename":"ZM_2015_0489_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia - § 41 ods. 1 - Ostatné 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578773/content/216451/download","filename":"Informácia - § 41 ods. 1 - Ostatné.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578743/content/217095/download","filename":"4 zapisnica vyhodnotenie ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578743/content/217096/download","filename":"6 zapisnica o vyhodnotení ponúk pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578743/content/217097/download","filename":"7 zapisnica o vyhodnotení ponúk po EA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SEZAKO Trnava, s.r.o. - časť Ostatné 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578758/content/216888/download","filename":"Banková záruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578758/content/216889/download","filename":"Krycí list - obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578758/content/216890/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578758/content/216891/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578758/content/216892/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. November 2015 23. November 2015 []
Ponuky uchádzačov Marius Pedersen, a.s. - časť Kritériá 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578755/content/216609/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578791/content/216655/download","filename":"2 zapisnica splnenie podmienok 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578791/content/216656/download","filename":"3 zapisnica splnenie podmienok 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Marius Pedersen, a.s. - časť Ostatné 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578752/content/216561/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578752/content/216562/download","filename":"Návrh zmluvy v tlačenej forme bez príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578752/content/216563/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578752/content/216564/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578752/content/216565/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Máj 2015 22. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578740/content/216845/download","filename":"A1 Pokyny pre uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578740/content/216846/download","filename":"B1 1 Špecifikácia ORL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578740/content/216847/download","filename":"B1 2 Osoby oprávnené konať vo veciach technických.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578740/content/216848/download","filename":"B2 1 Čistenie ORL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578740/content/216849/download","filename":"B3 3 Čistenie ORL - Jednotkové ceny.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HYDROSERVICE, spol. s r.o. - časť Ostatné 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578746/content/216513/download","filename":"Banková záruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578746/content/216514/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578746/content/216515/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578746/content/216516/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578746/content/216517/download","filename":"Zmluva o dielo - Rámcová dohoda.pdf"}]
Zmluva Zmluva 20. November 2015 20. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578782/content/216518/download","filename":"ZM_2015_0489_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EBA, s.r.o. - časť Kritériá 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578767/content/216432/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×