Obstarávateľ

Agentúra rozvoja vodnej dopravy

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 172 000,00 EUR 2
2017 89 400,00 EUR 1
2018 1 641 000,00 EUR 3
2019 1 233 141,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 175 000,00 EUR 1
2017 1
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 338 000,00 EUR
GAMO a.s. 1 1 233 141,00 EUR
Slovenská plavba a prístavy, Lodenica s.r.o. 1 1 159 000,00 EUR
Hydrotechnika STU, s.r.o. 1 170 000,00 EUR
AQUATIS a.s. 1 89 400,00 EUR
BG Technik cs, a.s. 1 144 000,00 EUR
Jozef Forgáč-olympia 1 0,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Inovácia a modernizácia plavebných komôr Stupňa Gabčíkovo 175 000,00 EUR 2016 Služby Áno 0 Nie
Inovácia a modernizácia plavebných komôr Stupňa Gabčíkovo 170 000,00 170 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Áno 1 Áno
Koncepcia vyčkávacích miest pre plavidlá pozdĺž slovenského úseku Dunaja a ochrany pred účinkami vetra v blízkosti plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo 2017 Služby Áno 0 Nie
Štúdia realizovateľnosti splavnenia dolného Váhu v úseku Piešťany - Komárno (rkm 113,40 - 0,00) 89 400,00 89 400,00 100.0% EUR 2017 Služby Áno 1 Áno
Vytyčovacie plavidlo 1 159 000,00 1 159 000,00 100.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Meracie plavidlo 144 000,00 144 000,00 100.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Technické vybavenie pre meracie plavidlo 338 000,00 338 000,00 100.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Reklamné perá alebo ekvivalent 2 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Štúdia realizovateľnosti, I. fáza: Technické opatrenia pre zabezpečenie požadovaných parametrov plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,26 - r. km 1708,20 2019 Služby Áno 0 Nie
Implementácia koridorových služieb v rámci medzinárodného projektu RIS COMEX 1 233 141,00 1 233 141,00 100.0% EUR 2019 Služby Áno 1 Ánohttp://www.arvd.gov.sk


+421254653904


tender@p-m.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 70 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×