Obstarávanie

Zariadenie, vybavenie a didaktické prostriedky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
27 020,00
Konečná suma(Bez DPH):
25 925,00
Zaplatené:
95.94%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39162200-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
2

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka učebných pomôcok a laboratórnych prístrojov pre Gymnázium Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec v rámci projektu s názvom: Synergia vedomostí a praxe hlavné atribúty vzdelávania na Gymnáziu v Kráľovskom Chlmci, spolufinancovaného z prostriedkov ESF pre Operačný program: Vzdelávanie, prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú, ITMS kód projektu: 26110130650, číslo zmluvy: 116/2014/1.1/OPV. Zákazka je rozdelená na dve časti: Časť A Učebné pomôcky Časť B Laboratórne prístroje

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KVANT spol. s r.o. 3 20 167,00 20% EUR 30. Január 2015 52981
PMS Delta s.r.o. 3 10 943,00 20% EUR 30. Január 2015 52982

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov MICOMP spol. s r. o. 3. Február 2015 3. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314927/content/136913/download","filename":"Ponuka - Laboratórne prístroje, MICOMP spol. s r. o..pdf"}]
Zmluva Zmluva 3. Február 2015 3. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314939/content/137180/download","filename":"Kúpna zmluva - KVANT spol. s r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314939/content/137181/download","filename":"Kúpna zmluva PMS Delta s.r.o..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314924/content/136991/download","filename":"súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314924/content/136992/download","filename":"Tabuľka Časť A - príloha k návrhu na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314924/content/136993/download","filename":"Tabuľka Časť B - príloha k návrhu na plnenie kritérií.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 3. Február 2015 3. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314933/content/137025/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Október 2014 9. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314942/content/137246/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Peter Szaxon - COMAX 3. Február 2015 3. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314960/content/136914/download","filename":"Ponuka - Laboratórne prístroje, Peter Szaxon - COMAX.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. Február 2015 3. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314948/content/136961/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Peter Szaxon - COMAX 3. Február 2015 3. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314951/content/137034/download","filename":"Ponuka - Učebné pomôcky, Peter Szaxon - COMAX.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Október 2014 24. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314945/content/136926/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AIT, s.r.o. 3. Február 2015 3. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314954/content/137089/download","filename":"Ponuka - Učebné pomôcky, AIT, s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov KVANT spol. s r. o. 3. Február 2015 3. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314957/content/137191/download","filename":"Ponuka - Učebné pomôcky, KVANT spol. s r. o..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. Február 2015 3. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314930/content/136954/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PMS Delta s.r.o. 3. Február 2015 3. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314963/content/136947/download","filename":"Ponuka - Laboratórne prístroje, PMS Delta s.r.o..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. Február 2015 3. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314936/content/137079/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 21 ods. 3 zák. č. 252006 Z. z..pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×