CPV kód

18424300-0

Jednorazové rukavice

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 3 470 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 51 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 658 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 21 260 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 146 625 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 2 426 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 113 103 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 120 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 275 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 1 887 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 21 596 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 142 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 3 976 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 4 622 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 16 221 EUR
Mesto Partizánske 28 8 672 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 6 4 576 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 5 48 246 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 898 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 909 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 19 0 EUR
Spišská katolícka charita 6 2 698 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 129 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 15 2 908 EUR
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 978 EUR
Obec Ľubotín 1 2 178 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 8 490 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 563 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 8 3 505 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 241 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 399 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 717 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 21 4 046 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 333 EUR
BANCHEM, s.r.o. 1 200 EUR
IDEA - Domov sociálnych služieb 2 24 482 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 5 2 652 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 8 274 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 0 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 3 333 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 5 125 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 0 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MEDITRADE spol. s r. o. 1 120 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 1 1 479 EUR
Lohmann & Rauscher, s.r.o. 38 197 805 EUR
JUMICOL, s.r.o. 1 3 333 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 1 0 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 1 142 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 29 14 692 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 20 46 678 EUR
Lambda Life a.s. 1 909 EUR
Ing. Ladislav Ivanics IL - MED 23 109 670 EUR
VWR International GmbH 2 1 497 EUR
LABO - SK, s. r. o. 1 336 EUR
INTERTEC s.r.o. 1 970 EUR
BATIST Medical SK, s.r.o. 12 5 022 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 4 663 EUR
Double N, s.r.o. 1 0 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 2 2 426 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 7 3 552 EUR
František Frankovský - WoodX 1 1 465 EUR
Roman Laco - ROADA 14 4 582 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 1 204 EUR
Magdaléna Kokoruďová - REPROS 3 26 660 EUR
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB 7 254 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 3 507 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 1 3 976 EUR
INTERVIA s. r. o. 1 200 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 2 819 EUR
Ľubomír Beňo P.ART 1 182 EUR
S.A.B. Slovakia s.r.o 1 38 625 EUR
CIBEX, s.r.o. 1 717 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 2 208 EUR
MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzeným 1 51 EUR
Ing. Dušan Filimonov - ACAPO 1 134 EUR
Hypur s.r.o. 1 107 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rukavice vyšetřovací latexové pudrované M evercare, s kukuřičným škrobem Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací vinylové pudrované L evercare Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 143 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové latexové Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové pudrované Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent IDEA - Domov sociálnych služieb 23 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice alebo ekvivalent Nemocnice s poliklinikami n.o. 41 504 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové nitrilové Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál 160209 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 493 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 766 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovacie latexové a nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Obec Ľubotín 2 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 294 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trnava 55 812 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice latexové vyšetrovacie nesterilné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 5 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové pudrované Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací vinylové pudrované L evercare Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 143 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové pudrované M evercare, s kukuřičným škrobem Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie pomocky Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 4 937 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 046 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 046 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 6 558 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 971 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové nitrilové Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice latexové biele nesterilné Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové pudrované M evercare, s kukuřičným škrobem Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 315 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací vinylové pudrované L evercare Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací nitrilové nepudrované L Selefa Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové pudrované L evercare, s kukuřičným škrobem Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované L evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 084 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 084 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 306 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mesto Partizánske 827 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 138 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové a chirurgické rukavice 1. a 2.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 55 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice a chirurgické rukavice 3.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 872 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky - ZOS Mesto Partizánske 675 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Spišská katolícka charita 1 758 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové pudrované M evercare, s kukuřičným škrobem Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 285 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací vinylové pudrované L evercare Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací nitrilové nepudrované L Selefa Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované L evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 50 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microflex XCEED - jednorazové nitrilové bezpúdrové rukavice, resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 218 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 771 EUR 2016 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 484 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové nitrilové Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované L evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 716 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 306 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 027 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 956 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pracie prostriedky IDEA - Domov sociálnych služieb 22 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
vyšetrovacie vinylové rukavice "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 694 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací nitrilové nepudrované L Selefa Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové pudrované M evercare, s kukuřičným škrobem Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 308 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie NITRIL Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 295 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vinylové nepudrované Spišská katolícka charita 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 916 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné a pracie prostriedky Mesto Partizánske 218 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky pre školskú jedáleň pri Materskej škole Malinovského Mesto Partizánske 247 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 247 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nitrilové rukavice. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 129 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky pre školskú jedáleň pri Materskej škole Malinovského Mesto Partizánske 247 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové nitril BANCHEM, s.r.o. 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 5 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazové latexové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 535 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 981 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie jednorázových rukavíc "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 7 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 635 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 765 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací vinylové pudrované L evercare Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 135 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 1 261 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice ochranné, vyšetrovacie nesterilné Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 164 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 833 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované L evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 90 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 635 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 201 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 1 432 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 128 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové veľkosť M Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nesterilné, vinyl, pudrované/nepudrované Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 369 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nesterilné, nitril, nepudrované Ľubovnianska nemocnica, n. o. 8 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nesterilné, latex, pudrované/nepudrované Ľubovnianska nemocnica, n. o. 9 068 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové nitrilové Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 602 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice nitrilové nepudrované Spišská katolícka charita 630 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie NITRIL Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 302 EUR 2017 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované L evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice ochranné, vyšetrovacie nesterilné Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací vinylové pudrované L evercare Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 10 815 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA barkóding chemikálie a spotrebný materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 109 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chémia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 926 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 341 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 177 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 477 EUR 2017 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 684 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice pre potreby zdravotníckych zariadení Fakultná nemocnica Trnava 167 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované L evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové vyšetrovacie rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 461 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 1 496 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vinylové nepudrované Spišská katolícka charita 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné laboratórne pomôcky, plastový materiál do laboratória a iné podľa rozpisu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 403 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 9 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky - rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 144 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 046 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice latexové a vynilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 160 EUR 2018 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice bezpúdrové nitrilové Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 470 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 655 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vinylové, nitrilové nepudrované Spišská katolícka charita 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 417 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice a chirurgické rukavice č.1 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 43 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 3/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice a chirurgické rukavice č.3 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 695 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 289 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice latexové a vynilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice a chirurgické rukavice č.2 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 31 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 066 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a plasty, rukavice Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 372 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 9 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 9 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové nitrilové Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 620 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Zberňa šatstva Mesto Partizánske 103 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
jednorázové nesterilné rukavice alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vinylové, nepudrované Spišská katolícka charita 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné a iné pracovné pomôcky (jednorázové rukavice, alobal) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 264 EUR 2018 Tovary Nie 1
Microflex XCEED - jednorazové nitrilové bezpúdrové rukavice Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 764 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 341 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové vyšetrovacie rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 025 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované M evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 360 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové nepudrované L evercare Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 113 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 164 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie latexové a nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorazové vyšetrovacie rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 461 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie latexové nepudrované Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 390 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 339 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 10 343 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×