Dodávateľ

CIBEX, s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CIBEX, s.r.o.

IČO: 46491091

Adresa: Kamenná 11, Žilina

Registračné číslo: 2018/5-PO-E8129

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Máj 2018

Záznam platný do: 29. Máj 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 7 086,88 EUR 4 4
2017 18 648,34 EUR 9 9
2018 10 319,00 EUR 4 4
2019 366,67 EUR 1 1
2020 21 003,50 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 7 086,88 EUR 4 4
2017 18 648,34 EUR 9 9
2018 10 319,00 EUR 4 4
2019 366,67 EUR 1 1
2020 21 003,50 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 2 910,00 2910.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 14 500,00 14500.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 542,00 542.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 3 460,00 3460.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 2 241,67 2241.67 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 366,67 366.67 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 24 063,00 24063.00 EUR
Slovenské národné divadlo 2 3 419,17 3419.17 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 445,83 445.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 1 362,50 1362.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 1 546,67 1546.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 716,88 716.88 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 1 850,00 1850.00 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 2 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Ochranné pracovné pomôcky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 105,00 1105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 600,00 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Stredná odborná škola letecko technická 2 534,00 2534.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Slovenské národné divadlo 2 405,00 2405.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranná obuv, pracovné odevy UNIVERZITA J. SELYEHO 623,00 623.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 9 340,00 9340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 328,00 3328.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Stredná odborná škola letecko technická 2 448,00 2448.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 485,00 2485.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 570,00 1570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 272,00 1272.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 086,00 5086.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 510,08 510.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 30 000,00 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 850,00 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 637,00 1637.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 629,00 4629.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 130,00 130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 36 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Juraj Cíba
Adresa:
Severná 55 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Peter Cíba
Adresa:
Martina Rázusa 28 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Juraj Cíba
Adresa:
Severná 55 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Peter Cíba
Adresa:
Martina Rázusa 28 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Daniel Hudák s.r.o.
Adresa:
Hodžova 8 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária Hudák & Ochodničanová, v.o.s.
Adresa:
Hodžova 8 Žilina 01001
Meno:
Future Slovakia, s.r.o.
Adresa:
Makovického 15 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.05.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 2.08.2017 do: 2.05.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×