Kto s kým v štátnych IT súťažiach

Kto s kým v štátnych IT súťažiach

Pred dvoma rokmi sme uverejnili prehľad niekoľkých dodávateľov, na ktorých personálne prepojenie sa prišlo až cez register partnerov verejného sektora. Dohľadať, či tieto navonok konkurenčné firmy spolu súťažili, nebolo jednoduché, pretože bolo nutné ručne prejsť zápisnice z otvárania ponúk a hľadať, či sa tam objaví meno firmy, ktorá sa navonok tvári ako konkurencia, ale konečný užívateľ výhod je ten istý ako u víťaza.


Tento rok sme začali strojovo spracovávať všetky dokumenty, ktoré sú naviazané k jednotlivým obstarávaniam. Počas spracovávania sme si všimli, že sa z metadát dokumentov dá vyzistiť, kto všetko poslal ponuky do súťaže. Aj vďaka týmto údajom môžeme pripraviť nasledovnú analýzu a do budúcna aj iné, ktoré poskytnú viac informácií, ako len čísla, koľko konkurentov má bežne dodávateľ v jednotlivých súťažiach.


Upozornenie: Všetky čísla pri konkurentoch (koľkokrát s kým súťažil daný dodávateľ) sú nekompletné z dôvodu nevyplnenia údajov ku dokumentom obstarávaní vo vestníku na 100% zo strany obstarávateľov. Všetky údaje slúžia len pre približnú predstavu s kým dodávateľ často súťaží. Údaje o celkovom počte súťažiacich sú kompletné, získané z vestníka na data.gov.sk. V prípade, že nie je jasne spomenutý aritmetický priemer, je použitý medián.


TOP IT dodávatelia


Skôr ako zistíme kto s kým súťaží, pozrime sa na zoznam top 100 dodávateľov v IT zákazkach z vestníka a elektronického trhoviska spoločne.

Od roku 2014 si v celkovo 7696 zákazkách rozdelilo 829 IT firiem cca 2,4 miliardy EUR. Prvých sto si rozdelilo niečo vyše 80% z celkovej sumy.S kým súťažili?


Od roku 2014 vyhralo jednu, či viac súťaží v dodávke IT tovarov alebo služieb už spolu viac než 800 rôznych firiem. Preto je zaujímave, že jednotlivých súťaží sa v priemere zúčastnili len 3 firmy. Aj keď je toto prirovnanie veľmi zjednodušené, keďže nie každá firma dokáže dodať všetko, priemer len 3 súťažiacich na jedno obstarávanie je veľmi nízky. Je otázkou, že ako boli obstarávateľmi nastavené podmienky, keď sa do súťaží spolu o viac než 2 miliardy EUR nechcelo prihlásiť viac dodávateľov.


Z prvej stovky si prejdime top 10 dodávateľov podľa objemu financií a pozrime sa s kým a ako súťažili.


Atos IT Solutions and Services s.r.o.


Atos so svojimi 280 miliónmi vedie tabuľku dodávateľov úplne jednoznačne. Avšak na to, aký objem financií vysúťažil, mal až prekvapivo málo konkurentov. V priemere mal menej ako 1 konkurenta na obstarávanie, ktoré vyhral, čo znamená, že často súťažil bez konkurencie. Ako zaujímavosť sa dá spomenúť aktuálne konečný užívateľ výhod, Róbert Gálik, ktorý ešte do júla roku 2018 bol predseda predstavenstva Slovenskej Pošty a.s. , u ktorej ATOS IT Solutions s 39 miliónmi patrí celkovo medzi najväčších dodávateľov.  Taktiež bývalý konečný užívateľ výhod vo firme Atos, pán Emil Fitoš, je aktuálne prezident IT asociácie slovenska, ktorej motto znie: "Legitímnym poslaním ITAS je, aby sa IT firmám na Slovensku podnikalo jednoduchšie a celé odvetvie dynamicky a konzistentne napredovalo." Evidentne vie ako jednoducho sa podniká, hlavne ak firmy často súťažia bez konkurencie.

Z metadát ku obstarávaniam sa nám podarilo získať nekompletný zoznam konkurentov, s ktorými firma Atos súťažila. TEMPEST a.s.


Túto spoločnosť sme spomínali už v minulosti práve pre register partnerov verejného sektora, kde sa ukázalo, že je len jedna z portfólia trojice podnikateľov, ktorí stoja aj za firmou Datalan, Softip, VT Group a Accalio. Ani Tempest nemá veľmi problém s konkurenciou, keďže celkový priemer súťažiacich v obstarávaniach, kde vyhral je 2, čo znamená, že najčastejsie mal len jedného súpera. Ako taktiež môžme vidieť, aspoň 12 krát sa v súťaži tvárili spolu s DATALANom ako konkurenti, aj keď sú v pozadí tí istí ľudia.

Z metadát ku obstarávaniam sa nám podarilo získať nekompletný zoznam konkurentov, s ktorými firma Tempest súťažila. 


AutoCont SK a.s.


Spoločnosť, ktorá je počtom vyhratých obstarávaní druhá medzi IT firmami sa dostala priemerom počtu konkurentov na štandard slovenských IT súťaží. Pri obstarávaniach, kde firma AutoCont vyhrala, priemere bojovala proti 2 firmám.

Z metadát ku obstarávaniam sa nám podarilo získať nekompletný zoznam konkurentov, s ktorými firma súťažila. 


DATALAN, a.s.


Firma Datalan je rovnaký prípad ako Tempest. IT spoločnosť z portfólia troch podnikateľov, ktorá pri výhre súťaží v priemere s dvoma ďalšími spoločnosťami a ako môžme v prehľade vidieť, v niekoľkých súťažiach, mala ako konkurentov svoje "sesterské firmy" Tempest a Softip. Tu je otázne, či sa to dá považovať za konkurenciu, keď na konci obstarávania z neho profitujú tie isté osoby.DITEC, a.s.


Firma, ktorá je známa svojimi nekonečnými dodatkami ku jednej zmluve s Finančnou správou ešte z roku 2002 alebo softwarom pre podpisovanie dokumentov na slovensko.sk, má v pomere ku vysokej vysúťaženej sume nízky počet vyhratých obstarávaní. Tak isto je zaujímavé, že priemer (medián) počtu konkurentov u vyhratých súťaží firmy Ditec je 0 (pre doplnenie, aritmetický priemer je 0,8).

Z metadát ku obstarávaniam sa nám podarilo získať nekompletný zoznam konkurentov, s ktorými firma Ditec súťažila. InterWay, s.r.o.


Firma, ktorá na prvé počutie nie je tak známa ako vyššie spomenuté, má minimálne jednu súťaž za sebou, kde sa spolu s firmou SPOJNET, s ktorou zdieľajú rovnakého konečného užívateľa výhod, tvárili ako konkurencia. Priemer (medián) konkurentov má však aj táto firma veľmi nízky a to len 1 na súťaž, kde vyhrala.

Z metadát ku obstarávaniam sa nám podarilo získať nekompletný zoznam konkurentov, s ktorými firma InterWay súťažila. SOITRON, s.r.o.


Firma, ktorá je množstvu ITčkárov známa ako dodávateľ pracovnej sily pre už bývalé Hewlett-Packard slovakia (dnešné DXC Technology) má však za sebou aj veľa vlastného biznisu. S 84 miliónmi EUR za 20 vyhratých obstarávaní sa radí ku najúspešnejším IT dodávateľom. Je nutné však pripomenúť, že narozdiel od podobne úspešného Ditecu, firma Soitron v priemere bojovala s dvoma ďalšími konkurentami.  

Pri pohľade na konečných užívateľov výhod vidno, že jedna z osôb je cez register partnerov verejného sektora prepojená aj na firmu Millenium, ktorá aj keď sa zúčastňuje IT súťaží, s firmou Soitron sa podľa metadát nezúčastnila rovnakej súťaže ako to robia iné, vyššie spomenuté firmy (Datalan, Tempest, Interway).

Z metadát ku obstarávaniam sa nám podarilo získať nekompletný zoznam konkurentov, s ktorými firma Soitron súťažila. 


Aliter Technologies, a.s.


Spoločnosť Aliter Technologies nemá zaujímavé prepojenia cez register partnerov verejného sektora. Taktiež priemer konkurentov u vyhratých súťaží si drží rovnaký, ako je globálny pre všetky IT súťaže, teda 2. Avšak na celkovo vyhratých 83 miliónov EUR potrebovala len 17 súťaží, čo je necelých 5 miliónov na jedno úspešné obstarávanie.

Z metadát ku obstarávaniam sa nám podarilo získať nekompletný zoznam konkurentov, s ktorými firma Aliter súťažila. DXC Technology Slovakia s.r.o. (Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.)


Spoločnosť, ktorá za posledné roky prešla turbulentnými zmenami, je so 77 miliónmi EUR získaných z verejných obstarávaní na deviatej pozícii. Materská firma sa pred niekoľkými rokmi rozdelila na HP a Hewlett Packard Enterprise a následne sa z Hewlett Packard Enterprise odčlenila veľká časť aby sa spojila s americkou firmou CSC, s ktorou založili novú DXC Technology. Na slovensku je DXC Technology nástupca Hewlett-Packard Slovakia, keďže veľká časť biznisu, ktorý tu poskytovalo pôvodné HP, prešla do DXC. 

Firma je v obstarávaniach veľmi úspešná, keďže priemerný počet konkurentov pri vyhratých súťažiach má 0. Aritmetický priemer má ešte horší ako Ditec a to len 0.18 konkurenta na súťaž.

Z metadát ku obstarávaniam sa nám podarilo získať nekompletný zoznam konkurentov, s ktorými firma DXC celkovo súťažila. 


SAP Slovensko s.r.o.


Desiatku najúspešnejších uzatvára dcérska firma jedného z najväčších dodávateľov podnikového softwaru na svete. Tak isto ako ďalšia dcéra svetového molochu, vyššie spomenuté DXC, pri obstarávaniach, ktoré táto firma vyhrala sa v priemere stretla s 0 konkurentami. Aritmetický priemer je 0,7 konkurenta na súťaž. 

Z metadát ku obstarávaniam sa nám podarilo získať nekompletný zoznam konkurentov, s ktorými firma SAP celkovo súťažila. Ako súťažili?


Už vyššie spomenutý medián 3 súťažiacich na jedno obstarávanie/zákazku je veľmi malé číslo. Pozrime sa však detailnejšie na počty súťažiacich v porovnaní s počtom uzavretých zákazok.


  Klikni pre zväčšenie


Ak zákazky zatriedime do niekoľkých kategórií podľa výslednej hodnoty, následné priemerné počty súťažiacich nám ukážu, že najviac konkurentov sa objaví pri malých zákazkach do 50 tisíc EUR a následne pri najväčších nad 10 miliónov EUR. Zákazky s celkovou hodnotou od pol do jedného milióna EUR sú v priemere súťažené skoro bez konkurencie.

  Klikni pre zväčšenie


Pre úplnosť ešte pridajme graf počtu súťažiacich ku celkovému počtu zákazok, avšak zatriedené do kategórií podľa výslednej sumy zákazky.

  Klikni pre zväčšenie


A taktiež percentuálny prehľad.


  Klikni pre zväčšenie

Záver

Z celkových čísel jasne vidieť, že približne 10 firiem z celkových viac ako 800 (ktoré vyhrali aspoň jedno IT obstarávanie) má z pohľadu objemu zákazok podchytených približne 50% všetkých verejných obstarávaní, ktoré sa venujú IT tovarom a službám. V nominálnom vyčíslení sa jedná o približne 1,2 miliardy EUR od roku 2014.

Táto dominancia je pravdepodobne zapríčinená veľmi malou konkurenciou, kde o jednu zákazku súťažia v priemere len 3 firmy. Otázne je, prečo sa tak málo firiem hlási do súťaží a čo môžu obstarávatelia zlepšiť, aby sa ich hlásilo viac.


Ak sa vám táto analýza páčila, zdieľajte ju na sociálnych sieťach, alebo za ňu zahlasujte na vybrali.sme.sk. Ak by ste chceli vidieť viac podobných analýz alebo len podporiť našu prácu, môžete tak urobiť cez portál Patreon.

Autor: Uvostat
Tagy:
ŠtatistikyPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×