Kam idú peniaze zo zdravotníctva?

Kam idú peniaze zo zdravotníctva?

Oprava: Po hlbšej analýze sme zistili, že v prípade súťaží Všeobecnej zdravotnej poisťovne, sú v dátovom exporte vestníka rovnako zapísané celkové a aj dielčie sumy rámcových zmlúv, čo spôsobilo navýšenie celkových hodnôt v rámci našej analýzy. Po prepočítaní sa celkové hodnoty zmenili na 1,82 miliardy EUR celkovo, 1,74 miliardy a 95% pre prvých sto dodávateľov a 977 miliónov a 54% pre prvých 10. Priemerný počet súťažiacich sa nezmenili. Pre správnosť uverejňujeme opravenú, ale aj pôvodnú tabuľku top dodávateľov. Za nezrovnalosti sa ospravedlňujeme. 


Po úspechu prvej uverejnenej analýzy Kto profituje z verejných obstarávaní v rámci IT biznisu, sme sa  tentokrát zamerali na zdravotníctvo. Na rozdiel od predošlej analýzy sa ale na zdravotníctvo pozrieme z viacerých uhlov. Najprv podľa CPV kódov, ktoré súvisia so zdravotníctvom, t.j. na dodávateľov, ktorí sa špecializujú na túto oblasť. Následne aj na obstarávania vybraných nemocníc, Ministerstva zdravotníctva a Všeobecnej zdravotnej poistovne, čím sa zameriame na počty a sumy, koľko z celkového balíka išlo na zdravotnícky materiál a služby.


Upozornenie: Všetky čísla pri konkurentoch (koľkokrát s kým daný dodávateľ súťažil) sú nekompletné z dôvodu nevyplnenia údajov ku dokumentom obstarávaní vo vestníku na 100% zo strany obstarávateľov. Všetky údaje slúžia len pre približnú predstavu s kým dodávateľ často súťaží. Údaje o celkovom počte súťažiacich sú kompletné, získané z vestníka na data.gov.sk. V prípade, že nie je jasne spomenutý aritmetický priemer, je použitý medián.


TOP dodávatelia v zdravotníctve podľa CPV


Nasledujúca tabuľka zobrazuje TOP 100 dodávateľov v zdravotníctve podľa CPV kódov z celkových 638 podľa zosumarizovaných čísel z vestníka a elektronického trhoviska (EKS). Spolu 638 dodávateľov si rozdelilo 2,19 miliardy EUR vo viac ako 14000 zákazkách, avšak až 96% (2,12 miliardy EUR) z tejto sumy si rozdelilo len prvých 100 firiem. Ak sa pozrieme na TOP 10 firiem, tak tie si rozdelili až 60%, čo v prepočte vychádza na 1,31 miliardy EUR.


Opravená tabuľkaPôvodná tabuľkaS kým súťažili?


Od roku 2014 si tisícky zákaziek v zdravotníctve rozdelilo viac ako 600 firiem, avšak v priemere sa súťaže zúčastnili len 2 firmy, čo je ešte horšie číslo ako v prípade IT súťaží. Keďže zdravotníctvo je veľmi špecifická oblasť, je možné že určité tovary vie/môže dodať len obmedzené množstvo firiem.  Taktiež veľa zákaziek bude s najväčšou zdravotnou poisťovňou, preto budeme porovnávať koľko % z celkového objemu šlo zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne.


Z prvej stovky si prejdime top 5 dodávateľov podľa objemu financií a pozrime sa s kým a ako súťažili.


Medical Group SK a.s.


Firma, dlhé roky spájaná s jedným z najvyšších členov strany SMER-SD, dnes už nebohým Pavlom Paškom, je suverénne najziskovejšia firma v rámci zdravotníckeho sektora. Od roku 2014 si prišla na viac ako 320 miliónov EUR z verejných zákaziek, čo je necelý dvojnásobok druhej firmy v poradí, MED-ART, pričom počet zákaziek je päťnásobne nižší. Pri pohľade na počet konkurentov je medián z 337 vyhratých zákaziek presne jeden konkurent. Aj keď sa Medical Group SK zúčastnila veľa súťaží s rôznymi firmami, tam kde vyhrala to veľmi ťažké nemala.  Taktiež treba upozorniť, že až 95% objemu financií tejto spoločnosti v rámci verejných obstarávaní išlo z VŠZP.MED-ART


Druhá firma v poradí potrebovala na 180 miliónov EUR zo štátnych zákaziek vyhrať viac ako 1700 súťaží. Z pohľadu konkurencie však tento obrovský dodávateľ liekov veľa námahy na víťazstvo nepotreboval, keďže podľa vestníka súťažil s priemerom 1 konkurent na obstarávanie. Pri pohľade na % objemu z VŠZP už táto firma pôsobí, že vie dodávať aj iným obstarávateľom, ako len poisťovni. Len 55% z celkového finančného objemu išlo z VŠZP a zvyšok z viac ako 30 rôznych nemocníc a zdravotníckych ústavov.

Z metadát sa nám podaril získať nekompletný zoznam s kým táto spoločnosť súťažila.TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.


Táto firma na prvý pohľad zaujme nasledujúcimi číslami. 150 miliónov z verejných obstarávani pri len 46 zákazkách, z ktorých 35 bolo pre VŠZP. Pri pohľade na % pomer, až 98,5% financií išlo tejto firme zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Taktiež je zaujímavé, že v súťažiach, kde firma Transmedic zvíťazila, nemala v priemere (použitý medián) žiadneho konkurenta. Pri použití aritmetického priemeru to vychádza 0.5 konkurenta na súťaž.

Z metadát sa nám podaril získať nekompletný zoznam s kým táto spoločnosť súťažila celkovo.


UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť


Podľa tržieb najväčšia slovenská spoločnosť zameraná na distribúciu liekov je pri prehľade verejných obstarávaní až na štvrtom mieste s viac ako 1600 vyhratými zákazkami za niečo vyše 141 miliónov EUR od roku 2014. Pohľad na % pomer obstarávateľov neukazuje žiaden extrém, zákazky od VŠZP boli len 3% z celkového počtu a 62% vo finančnom vyjadrení. Pri pohľade na konkurentov to však rovnako ako u iných dodávateľov nevyzerá na náročné súťaže, keďže v priemere spoločnosť súťažila len s jedným konkurentom.

Z metadát sa nám podaril získať nekompletný zoznam s kým táto spoločnosť súťažila celkovo.TIMED, s.r.o.


Spoločnosť, ktorá si od roku 2014 prišla na verejných zákazkách v zdravotníctve na viac ako 130 miliónov pri 490 zákazkách, podľa čísel primárne dodávala Východoslovenskému ústavu srdcových a cievnych chorôb. Viac ako 40% zákaziek a necelých 50% financií išlo od tohto ústavu. Pri porovnaní s ostatnými súťažiacimi na špičke rebríčka je previazanosť na VŠZP veľmi nízka. Len 2% z celkového počtu zákaziek a 10% financií šlo od najväčšej zdravotnej poisťovne. Z pohľadu konkurencie pri jednotlivých súťažiach je na tom firma TIMED veľmi biedne. Pri vyhratých súťažiach v priemere (medián) nemala žiadneho konkurenta. Aritmetický priemer sa podobne ako u TRANSMEDIC hýbe okolo 0.5 konkurenta na súťaž. Pri pohľade na metadáta však vidno rozdiel oproti vyššie spomenutým, keďže v súťažiach, kde sa zúčastnila firma TIMED nedominujú firmy ako Medical Group, či MED-ART.

Z metadát sa nám podaril získať nekompletný zoznam s kým táto spoločnosť súťažila celkovo.Ako obstarávali?


Po prehľade dodávateľov sa pozrime na čísla z pohľadu obstarávateľov. Na začiatok 10 najväčších obstarávateľov podľa zdravotníckych CPV kódov, kde samozrejme dominuje najväčšia zdravotná poisťovňa, nasledovaná ústavmi špecializujúcimi sa na liečbu srdcovo cievnych , či onkologických problémov. Spomenuté ústavy sa venujú liečbe ochorení, pri ktorých samotná liečba, alebo použité prístroje bývajú finančne veľmi náročné, takže poradie v rebríčku neprekvapí. Avšak umiestnenie sa v top 10 u novej Nemocnice sv.Michala, ktorá už pri založení pútala kauzami je zaujímavé. Táto nemocnica obstarávala zdravotnícky materiál, či služby za viac ako 27 miliónov v len 23 súťažiach.

Poznámka: Z top obstarávateľov sme vyradili súkromné spoločnosti, ktoré využili inštitút verejného obstarávania pre nákup tovarov, či služieb. Napríklad spoločnosť UNIPHARMA takto obstarala RTG prístroj od firmy Siemens.Týmto inštitúciam sme porovnali taktiež sumy obstarávaní celkovo so sumami za zdravotnícke tovary/služby podľa CPV.Zatiaľ čo niektoré inštitúcie obstarávajú primárne zdravotnícky materiál, niektoré ako napr. Národný onkologický ústav vo veľkom obstaráva rôzne kancelárske potreby, počítače,  či jedlo a taktiež sa tu dá nájsť špecialita ako záhradný traktor, takže len 25% obstarávaní tvoril zdravotnícky materiál. Z pohľadu financií však naň išlo až 75%.


Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica je iný prípad ako Národný onkologický ústav. Až 87% obstarávaní tvorí zdravotnícky materiál, ale finančne je to len 56%. Po bližšom preskúmaní sme zistili, že veľké finančné výdaje u tejto nemocnice tvoria nákup energií a stavebné práce.


Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava len 54% financií minula na zdravotnícky materiál, čo bolo 60% z počtu celkových súťaží. Podľa detailného prehľadu sme zistili, že viac ako 3 milióny EUR šli na upratovacie služby a taktiež na stavebné práce. Veľký počet hodnotovo nízkych súťaží zas išlo na kancelárske potreby a stravu.


Už vyššie spomenutá Nemocnica sv.Michala minula viac ako 22 miliónov v jedinej súťaži na kompletné zdravotnícke vybavenie. Táto súťaž bola neskôr na podnet Nadácie zastavme korupciu prešetrovaná Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý skonštatoval porušenie zákona. Zo súťaží mimo zdravotníckych CPV kódov táto nemocnica najviac míňala na vykurovanie, iné energie a stavebné práce.


Ako súťažili?


Vyššie spomenutý medián 2 súťažiacich na obstarávanie je veľmi nízky. Pozrime si však detailnejší prehľad v porovnaní ku počtu zákaziek alebo hodnotu pre zdravotnícke CPV kódy.

  Klikni pre zväčšenie


Po zatriedení do niekoľkých kategórií podľa výslednej hodnoty, následné priemerné počty súťažiacich nám ukážu, že prekvapivo najviac konkurentov sa objaví pri zákazkach nad 10 miliónov EUR. Podobne ako pri IT súťažiach, aj tu súťaže s nízkymi hodnotami majú aspoň náznak konkurencie avšak zákazky s celkovou hodnotou od sto tisíc do desať miliónov EUR sú v priemere súťažené skoro bez konkurencie.

  Klikni pre zväčšenie


Pre úplnosť ešte graf počtu súťažiacich ku celkovému počtu zákazok, avšak zatriedené do kategórií podľa výslednej sumy zákazky.  Klikni pre zväčšenie


Záver


Po porovnaní s predchádzajúcou analýzou IT sektora vychádza zdravotníctvo ešte o niečo horšie. Až 60% zákaziek zdravotníckeho tovaru a služieb si rozdelilo 10 firiem spomedzi 638. Taktiež nominálny pohľad vychádza horšie, keďže od roku 2014 to bolo až viac ako 1,3 miliardy EUR.

Pri pohľade na jednotlivé grafy vidno, že jeden z hlavných dôvodov tejto dominancie môže byť aj mizivá konkurencia, keďže viac ako 40 % súťaží prebehlo bez konkurencie. Taktiež celkový priemer dvoch súťažiacich na obstarávanie je pri veľkom počte možných dodávateľov veľmi nízky.


Ak sa vám táto analýza páčila, zdieľajte ju na sociálnych sieťach, alebo za ňu zahlasujte na vybrali.sme.sk.. Ak by ste chceli vidieť viac podobných analýz alebo len podporiť našu prácu, môžete tak urobiť cez portál Patreon, alebo nás jednorázovo podporiť cez PayPal.

Autor: UvostatPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×