Ako obstaráva Všeobecná zdravotná poisťovňa

Ako obstaráva Všeobecná zdravotná poisťovňa

Naša najväčšia zdravotná poisťovňa podľa auditu firmy Deloitte z roku 2016 dosiahla rekordnú stratu. Na základe tohto hospodárskeho výsledku poisťovňa pripravila ozdravný plán, ktorý vyvolal v médiach slušný rozruch. Pozrime sa však na to ako VŠZP obstaráva, či by nebolo vhodné začať ozdravovanie týmto smerom.


Všeobecná zdravotná poisťovňa podľa dát z vestníka úradu pre verejné obstarávanie, prístupných na data.gov.sk za posledné roky obstarávala v desiatkach, až stovkách miliónov EUR.


Sumár obstarávaní poisťovne podľa rokov
2014

31,082,657 EUR

2015

260,324,225 EUR

2016

128,469,833 EUR

2017

74,845,680 EUR


Podľa analýzy výskytu slov v názvoch a obsahu samotných obstarávaní je možné usúdiť, že drvivá väčšina slúžila na zaobstaranie liekov, čo pri zdravotnej poisťovni nebudí žiadne podozrenie. Mimo liekov následovne obstarávala bežné tovary a služby inštitúcie podobnej veľkosti ako sú poštové služby, IT infraštruktúru, či stravné poukážky. Neprináleží mi hodnotiť sumy za jednotlivé obstarávania liekov, to prenechám na odborníkov v obore, avšak pri vytvorení jednoduchej štatistiky vyplávajú na povrch zaujímavé čísla, podľa ktorých sa môže zdať, že samotné obstarávania liekov neboli 100% poctivé.
Vďaka dátam od roku 2014 je vidno, kto je favorit pri obstarávaniach u poisťovne. Firma Medical Group SK a.s. v počte uzavretých zmlúv v rámci obstarávaní s veľkým náskokom vedie pred ostatnými konkurentami. Celková suma za tieto obstarávania taktiež násobne predbieha konkurentov. Je nutné však spomenúť, že sumy sa týkajú rámcových zmlúv, kde nie celá suma musela byť  uhradená. Aj keď sumy podľa vestníka úradu pre verejné obstarávanie nemusia sedieť na 100% s finálne zaplatenými sumami, trend akým smerom sa obstarávania uberajú je jasný.


Top 3 dodávatelia pre poisťovňu

Medical Group SK

55

225,969,718 EUR

TRANSMEDIC SLOVAKIA

20

63,863,547 EUR

MED-ART

10

46,016,606 EUR


Po detailnejšom skontrolovaní samotných obstarávaní sa firma Medical Group SK ukáže ako dodávateľ, ktorý nie veľmi obľubuje konkurenciu pri verejnom obstarávaní (avšak ani ďalšie firmy dodávajúce pre VŠZP v rámci obstarávaní nie sú na tom lepšie). Vo väčšine obstarávaní táto firma nemala konkurenta, čo je možné vidieť aj na celkovom indexe úspešnosti, počítaného portálom uvostat.sk na základe uzavretých obstarávaní. Z týchto čísel to pôsobí, akoby firma Medical Group SK mala fantastické know-how na verejné obstarávanie dodávok liekov a iného zdravotníckeho materiálu na Slovensku. Stačí si však pozrieť pre koho ďalšieho dodávala v rámci verejných obstarávaní a v akých objemoch a predstava skvelo fungujúcej firmy v zdravo konkurenčnom prostredí sa rozplynie. Zatiaľ čo prvý objednávateľ tovarov a služieb u tejto firmy je naša najväčšia zdravotná poisťovňa so sumou spojenou s verejnými obstarávaniami vyše 200 miliónov EUR, druhý objednávateľ tovarov a služieb v rámci verejných obstarávaní je Národný onkologický ústav so sumou menej ako 4 milióny EUR. Rozdiel medzi prvým a druhým obstarávateľom vyjadrený v percentách je obrovských 98%!. Keď sa pozriem na iných veľkých dodávateľov podobného tovaru a služieb v rámci obstarávaní ako napr. UNIPHARMA či UNOMED a porovnám sumy u prvého a druhého obstarávateľa v poradí, rozdiely sa hýbu okolo 40-60%.


Top 3 obstarávatelia pre Medical Group a sumy obstarávaní, v ktorých sa firma zúčastnila

Všeobecná zdravotná poisťovňa

225,969,718 EUR

Národný onkologický ústav

3,529,411 EUR

Univerzitná nemocnica Martin

1,789,716 EUR


Ak chce poisťovňa začať šetriť, možno by stálo za zváženie pri obstarávaniach liekov, či iného zdravotníckeho materiálu nastaviť podmienky tak, aby sa každého obstarávania malo záujem zúčastniť čo najviac možných dodávateľov, čo by zlepšilo konkurenčné prostredie a mohlo by priniesť lepšie ceny. Teraz to podľa čísel pôsobí, že jedna firma je v obstarávaniach liekov preferovaná. Podľa zoznamu dodávateľov, ktorí už poisťovni dodávali za uplynulé roky vidno, že potrebný tovar vedia dodať viac ako dvaja/traja dodávatelia. Čo je však zaujímavé, aj títo menší dodávatelia keď už sa zúčastnili obstarávaní, často bez konkurentov.


A ako dodatok by sa hodilo spomenúť, že aj ak by si odborníci chceli preštudovať uzavreté zmluvy ohľadom dodávok liekov, bolo by od VŠZP vhodné na centrálnom registri zmlúv uverejňovať aj celé znenia zmlúv, ktoré tam často chýbajú pri týchto dodávkach liekov. Zatiaľ čo obstarávania poštových služieb, či nákupov vozidiel majú ľahko prístupné samotné znenia zmlúv v priložených pdf súboroch, pri obstarávaniach liekov ich nie je vždy možné dohľadať.

Autor: UvostatPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×