Keď obstarávanie neprináša žiadnu úsporu

Keď obstarávanie neprináša žiadnu úsporu

Jedným z účelov verejných obstarávaní je efektívne nakúpiť tovary či služby za čo najvýhodnejších podmienok. Po porovnaní vyhlásených a uzavretých obstarávaní však vidno, že nie vždy to tak je.


Už pred pár rokmi pri prvotnom spracovaní dát sme si všimli, že predpokladaná suma sa občas zhoduje na cent presne s finálnou sumou, za ktorú sa dané tovar/služba/práce obstarali. Keďže však kvalita dát vložená do vestníka je závislá od kvality práce daného človeka, nedalo sa spoliehať, že tieto údaje sú na 100% pravdivé a nie je to len uľahčenie si práce pri vypĺňaní formulárov, kde zodpovedný človek vloží prvú sumu, ktorú má po ruke a to je často finálna suma uzavretého obstarávania.  Preto po spracovaní novo vyhlásených obstarávaní do nášho portálu sme konečne mohli porovnať skutočne vyhlásené sumy so sumami uzavretými v zmluvách. 


Celkové čísla

Upozornenie: Keďže pri rámcových zmluvách nie je možné naisto potvrdiť, že finálna suma uvedená vo vestníku je aj reálne fakturovaná, vyňali sme ich z pôvodnej analýzy.

Našli sme 753 obstarávaní, kde sa vyhlásená a finálna suma obstarávaní zhoduje na cent presne. Pri celkovom počte obstarávaní, ktoré máme v databáze k dnešnému dňu (vyše 145000) to vychádza na necelé jedno percento. Portál UVOstat však obsahuje dva zdroje dát, a to vestník verejného obstarávania a EKS (elektronické trhovisko). Zatiaľ čo cez EKS sa primárne obstarávajú tovary/služby za malé sumy často len v desiatkach EUR, pri vestníku sa bavíme o tisícoch EUR až stovkách miliónov EUR. A z tých 753 obstarávaní sú všetky len z vestníka. Čo znamená že z niečo málo vyše 46000 vestníkových obstarávaní to je vyše 1,6%.

Keď sa na to ale pozrieme cez hodnotu, tých 753 obstarávaní bolo v sume viac ako 600 miliónov EUR. To vychádza v priemere necelých 800 tisíc EUR na zákazku, kde sa zhodou zaujímavých okolností suma vyhláseného obstarávania zhodovala so sumou, ktorá bola na konci uzavretá s dodávateľom.


Kto


V 753 obstarávaniach sme identifikovali 461 obstarávateľov. 359 z nich takto zrealizovalo len jednu súťaž, kde tovar/službu obstarali na cent presne s predpokladanou hodnotou zákazky. 42 obstarávateľov takto obstaralo 2 zákazky a až 60 obstarávateľov 3 a viac súťaží ukončilo na cent presne s vyhlásenou sumou. Rekordérom je však Národná diaľničná spoločnosť, a.s. s 24 takýmito súťažami.


Až 236 obstarávateľov takto vyriešilo obstarávania, ktoré boli financované len z eurofondov. Tu je nutné upozorniť, že viac ako 95% z nich boli súkromné spoločnosti, ktoré musia použiť inštitút verejného obstarávania, keďže chcú čerpať verejné zdroje.


Tu je top 10 obstarávateľov podľa počtu takýchto súťaží.
Ako rýchlo a kedy


Aj keď aritmetický priemer nám ukazuje, že obstarávania trvajú v priemere 161 dní, presnejší medián, ktorý odfiltruje extrémne dlhé a krátke obstarávania udáva hodnotu 112 dní na jedno takéto obstarávanie. 

Obstarávania boli v priemere otvorené 25 dní na prijímanie ponúk dodávateľov (podľa oboch priemerov).


Pri pohľade na roky, kedy boli takéto obstarávania uzavreté (zoskupené podľa vyhláseného dátumu) vidno našťastie zlepšenie od roku 2017, kedy počet takto uzavretých obstarávaní klesol na menej než polovicu z roku 2015 a klesajúci trend stále pokračuje. Je nutné však brať do úvahy, že ešte nie všetky obstarávania vyhlásené v roku 2020 sú už uzavreté.


Za koľko


Detailnejši prehľad súm pri takýchto zákazkách ukazuje, že jednoznačne najviac ich bolo v rozmedzí 100 až 500 tisíc EUR. To, že z celkových 753 súťaží len 1 bola v kategórii do 10 tisíc dáva najavo, že tieto obstarávania so zazmluvnenou sumou na cent presne nie sú len následok odfláknutej roboty pri "malých" zákazkách.


Rozpätie súmPočet Obstarávaní
Do 10 000 EUR1
Od 10 000 EUR do 100 000 EUR216
Od 100 000 EUR do 500 000 EUR386
Od 500 000 EUR do 1 000 000 EUR50
Od 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR95
Nad 10 000 000 EUR5
Keď sa však pozrieme na tieto rozpätia podľa rokov, vyzerá to ešte horšie. Od roku 2017 sa percentuálne viac začali diať praktiky s rovnakými sumami pri súťažiach s vyššími hodnotami tovarov a služieb, zatiaľ čo pri tých s nízkymi postupne tieto praktiky miznú.S kým


753 obstarávaní malo spolu 544 dodávateľov s aritmetickým priemerom 3,1 súťažiaceho na jedno obstarávanie. Keď však použijeme medián a očistíme to od extrémov, vychádzajú z toho len dvaja súťažiaci na jedno obstarávanie. Spolu s tým, že obstarávania boli uzavreté v rovnakej sume ako bola odhadovaná cena, to pôsobí, že ten druhý súťažiaci bol len do počtu. ObstarávateľDodávateľPočet obstarávaníCelková suma
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.EUROVIA SK, a.s.47773760.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré MestoPittel+Brausewetter, s.r.o.36099666.00 EUR
Púchovský mäsový priemysel, a.s.Ľuboš Mačina - LUMA32950000.00 EUR
3 Energy, s.r.o.GSH Group, s.r.o.32316212.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v PrešoveSiemens Healthcare s.r.o.3345486.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyPYRA, spol. s r.o.3309000.00 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobodyLAUGARICIO PHARMACY s.r.o.3282000.00 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné strediskoStage Hands and Crews.r.o.3118800.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosťSOR Libchavy spol. s r.o.217400000.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.CESTY NITRA, a.s.29963100.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Doprastav Asfalt, a.s.26054800.00 EUR
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)Pow-en a. s.22963734.00 EUR
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.ECO CLEAN, s.r.o.22192000.00 EUR
GEVORKYAN, s.r.o.CREMER Thermoprozessanlagen GmbH21931700.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.BITUNOVA spol. s r.o.21898500.00 EUR
Fakultná nemocnica TrenčínSiemens Healthcare s.r.o.21790148.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.MEDITRADE spol. s r. o.21664300.00 EUR
CHETRA SK, s.r.o.SINTA - stroje a náradie, s.r.o.21528371.00 EUR
Mesto MartinServis pre pozemné komunikácie, s.r.o.21399999.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.SLOVEKO s.r.o.21008000.00 EUR

Eurofondy


Ako sme už vyššie spomenuli, 236 obstarávateľov riešilo takouto súťažou obstaranie tovaru, či služby pri financovaní fondami EU. Išlo spolu o 306 miliónov EUR. Medián súťažiacich aj pri eurofondových obstarávaniach ukazuje číslo 2 a aritmetický priemer 3, čo naznačuje aj pri eurofondoch malú snahu o konkurenčnú súťaž.

Zatiaľ čo na prvý pohľad môže pôsobiť pozitívne, že pokles počtu takýchto obstarávaní rokmi klesá, suma takýchto obstarávaní neklesá priamoúmerne, ale dokonca v roku 2018 bola celkovo najvyššia.Záver


Analýza ukazuje niekoľko problémov verejného obstarávania. Napriek tomu, že by malo ísť o nástroj ako efektívne obstarať tovary/služby/práce za čo najvýhodnejšiu cenu pre obstarávateľa, občas sú to len  súťaže, aby sa dodržala litera zákona. V prípade, že odhadovaná suma sa na cent presne zhoduje s finálnou sumou, ktorú dodávateľ platí za obstarávaný tovar, je pravdepodobné, že celá súťaž mohla byť pripravovaná na mieru danému dodávateľovi. Taktiež v prípade súkromných firiem, čerpajúcich eurofondy to pôsobí len ako povinné kolo byrokracie.


Ako jediné pozitívum sa dá označiť klesajúci trend takýchto obstarávaní. Keďže však rok 2020 ešte nie je ukončený z pohľadu vyhlásených súťaží, bolo by vhodné túto analýzu zopakovať o pár rokov, či sa daný trend potvrdil, alebo to bola len výnimka kvôli COVID-19 pandémii.


Ak sa vám táto analýza páčila, neváhajte nás podporiť, či už jej zdieľaním na sociálnych sieťach, alebo finančne cez portál Patreon. Vaša podpora nám umožní rozvíjať projekt UVOstat.sk, spracovávať ďalšie štátne dáta a pripravovať nové funkcie, či analýzy.

Autor: UVOstat
Tagy:
ŠtatistikyPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×