Dodávateľ

PRESS & BURG s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FENSTER HAUS a. s.

IČO: 36445550

Adresa: Hrobákova 1633/1, Bratislava - mestská časť Petržalka

Registračné číslo: 2019/3-PO-F146

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Marec 2019

Záznam platný do: 25. Marec 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 350 413,77 EUR 31 31
2018 76 533,34 EUR 7 7
2019 8 554,17 EUR 4 4
2020 542 540,33 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 350 413,77 EUR 31 31
2018 76 533,34 EUR 7 7
2019 8 554,17 EUR 4 4
2020 542 540,33 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 12 763,00 12763.00 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 415 299,00 415299.00 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 114 083,00 114083.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 2 174,00 2174.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 6 499,00 6499.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 2 299,00 2299.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 1 388,00 1388.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 73 226,00 73226.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 15 789,17 15789.17 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 2 419,00 2419.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 2 398,00 2398.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1 332,00 1332.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 40 665,00 40665.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 6 690,00 6690.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 18 190,67 18190.67 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 3 158,33 3158.33 EUR
Slovenské národné múzeum 1 6 945,00 6945.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 2 278,00 2278.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 11 100,00 11100.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 49 736,00 49736.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 2 700,00 2700.00 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 31 760,00 31760.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 6 068,00 6068.00 EUR
Mesto Púchov 1 93 500,00 93500.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 5 920,00 5920.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 4 050,00 4050.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 21 012,00 21012.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 2 868,00 2868.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 10 000,00 10000.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 4 290,84 4290.84 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 099,60 1099.60 EUR
Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin 1 2 092,00 2092.00 EUR
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 1 1 499,00 1499.00 EUR
Základná škola Radošovce 1 2 750,00 2750.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie cateringových služieb Slovenská agentúra životného prostredia 2 640,00 2640.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Sťahovacie práce Úrad vlády Slovenskej republiky 1 126,32 1126.32 EUR 2016 Služby Nie 1
Zvislé dopravné značenie a vodorovné dopravné značenie Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 90 736,20 90736.2 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
párty stan 5x10 m Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 088,00 2088.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie neformálneho výjazdového zasadnutia pracovnej skupiny, tzv. Attaché trip SAWP Úrad vlády Slovenskej republiky 64 184,18 64184.18 EUR 2016 Služby Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 300,00 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suché granulované krmivo pre služobných psov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 12 223,80 12223.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Manažovanie a zabezpečenie reklamy v médiách pre tri reklamné kampane v roku 2016. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 21 600,00 21600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Granulované krmivo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suché granulované krmivo pre služobných psov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 8 790,40 8790.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž schodiskovej plošiny do priestorov vstupného schodiska Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 800,00 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Barbell sada - zariadenie do fitnes UNIVERZITA J. SELYEHO 4 550,00 4550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Exteriérové okenné markízy elektronické Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 7 260,00 7260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové rolety DEŇ A NOC Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Horizontálne retiazkové žalúzie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 152,00 1152.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový pás na ochranu stien Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 6 900,00 6900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka plastových okien a zasklených stien z Al profilov a dverí Mesto Púchov 107 400,00 107400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie prepravy osôb autobusom na FV Ekonomická univerzita v Bratislave 12 600,00 12600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Umývadlá, sanita Technická univerzita v Košiciach 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Exteriérové vlajky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Preklad odborného textu Slovenská inovačná a energetická agentúra 3 240,00 3240.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lopta futbalová Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin 2 688,90 2688.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športové potreby, telocvičné náradie a náčinie Základná škola Radošovce 2 750,00 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovanie administratívnej budovy Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 63 360,00 63360.0 EUR 2016 Služby Nie 1
ubytovanie na detské sústredenie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 1 512,00 1512.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Organizačno - technické zabezpečenie seminára Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 528,00 2528.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Základný kurz vodičov na prepravu nebezpečných vecí ADR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 350,00 4350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Školenie vodičov podľa ADR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 630,00 630.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pravidelná technická a emisná kontrola na vozidlách kategórie M1 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 460,00 2460.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie cateringových služieb na rok 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 21 581,00 21581.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Koberce, rohože a predložky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom a údržba bezpečnostných rohoží Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 999,20 4999.2 EUR 2018 Služby Nie 1
Výmena okien a príslušenstva v KJB Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 42 000,00 42000.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Dodávka a montáž žalúzií a sietí proti hmyzu v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 950,00 2950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom, výlep bilboardových plôch, vrátane tlače Slovenské národné múzeum 9 500,00 9500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výmena okien a dverí spolu s príslušenstvom na internáte B4 a B5 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 42 240,00 42240.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Prenájom a údržba bezpečnostných rohoží Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 24 600,00 24600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové plastové steny určené na predelenie chodby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 240,00 3240.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Prenájom a údržba bezpečnostných rohoží Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 730,40 4730.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka a montáž žalúzií a sietí proti hmyzu v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP2 s výdychovým ventilom Národný onkologický ústav 10 500,00 10500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servisný nájom rohoží Sociálna poisťovňa, ústredie 69 732,00 69732.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti objektov MŠ Grznára 1444 a MŠ Rozkvet 2024, Považská Bystrica – výmena výplní otvorov Mesto Považská Bystrica 205 952,00 205952.0 EUR 2020 Práce Nie 1
„Stavebné úpravy okien a zasklených plôch divadla – Jókaiho divadlo v Komárne“ Nitriansky samosprávny kraj 415 299,00 415299.0 EUR 2020 Práce Nie 1
+421948699199


dopyt@gealanokna.sk
office@fensterhaus.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 60 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Matej Spodniak
Adresa:
Hrobákova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Brezany
Adresa:
53 Komoča 94121
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Február 2019
Záznam do:
27. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Silken Legal - advokátska kancelária s.r.o.
Adresa:
Šafárikovo nám. 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.08.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 1.02.2019 do: 27.08.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×