Dodávateľ

Redinex, spol. s r.o.

Vyhne
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Redinex, spol. s r.o.

IČO: 44970455

Adresa: Vyhne 214, Vyhne

Registračné číslo: 2019/2-PO-E9947

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Február 2019

Záznam platný do: 26. Február 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 119 240,00 EUR 9 9
2017 146 010,63 EUR 11 11
2019 22 400,00 EUR 4 4
2020 9 980,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 119 240,00 EUR 9 9
2017 146 010,63 EUR 11 11
2019 22 400,00 EUR 4 4
2020 9 980,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 32 330,00 32330.00 EUR
Mesto Kolárovo 1 0,00 0.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 4 197,30 4197.30 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 115 000,00 115000.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 8 500,00 8500.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 17 680,00 17680.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Komárno 1 9 000,00 9000.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 4 500,00 4500.00 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 90 000,00 90000.00 EUR
Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 1 8 300,00 8300.00 EUR
Mesto Púchov 2 3 083,33 3083.33 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 2 400,00 2400.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 2 640,00 2640.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Deratizácia a dezinsekcia budov a verejných plôch zelene - jar 2016, jeseň 2016 Mesto Púchov 6 660,00 6660.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Celoplošná deratizácia na rok 2016 Mesto Komárno 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Chemický postrek buriny pri oplotení ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 145,00 5145.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava plochej strechy ,oprava izolácie Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Chemický postrek pri oplotení ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Maľovanie interiéru Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Deratizácia a dezinsekcia administratívnych budov Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy a údržba objektov a havarijné služby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 161 998,80 161998.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Deratizácia a dezinsekcia administratívnych budov Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba objektov a technickej infraštruktúry, opravy havarijného stavu, havarijné služby, opravy výmenou (1) Rozhlas a televízia Slovenska 150 000,00 150000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Vykonanie ochrannej deratizácie Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Deratizácia a dezinsekcia budov a verejných plôch zelene - jar 2017, jeseň 2017 Mesto Púchov 2 772,00 2772.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Deratizácia Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 11 040,00 11040.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Deratizácia objektov - západ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32 812,00 32812.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Deratizácia objektov - stred Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 826,00 29826.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dezinsekcia objektov - západ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 341,00 10341.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dezinsekcia objektov - stred Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 933,00 4933.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Jarná a jesenná deratizácia a dezinsekcia na 24 mesiacov (13 objektov) Úrad vlády Slovenskej republiky 35 826,00 35826.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Deratizácia objektu, zakúpene požerových nástrah na hmyz Stredná zdravotnícka škola 480,00 480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Celoplošná deratizácia alebo ekvivalent Mesto Kolárovo 8 941,00 8941.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Deratizácia objektov - západ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 559,20 18559.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Deratizačné služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 38 204,06 38204.06 EUR 2019 Služby Nie 1
Dezinsekcia objektov - západ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 808,00 13808.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD) Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 7 600,00 7600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Deratizácia objektov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 90 720,00 90720.0 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 90 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jarmila Koleničová
Adresa:
Vyhne 214 Vyhne 96602
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×