Dodávateľ

JKC, s. r. o.

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: JKC, s. r. o.

IČO: 44310595

Adresa: Šoltésovej 1995, Trenčín

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2486

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Marec 2020

Záznam platný do: 6. Marec 2023

Posledná zmena: 10. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 15 737,32 EUR 5 5
2017 22 381,37 EUR 9 9
2018 11 901,83 EUR 6 6
2019 5 678,33 EUR 2 2
2020 21 239,98 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 15 737,32 EUR 5 5
2017 22 381,37 EUR 9 9
2018 11 901,83 EUR 6 6
2019 5 678,33 EUR 2 2
2020 21 239,98 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Považská Bystrica 1 5 166,66 5166.66 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 1 413,88 1413.88 EUR
Národná transfúzna služba SR 4 21 164,00 21164.00 EUR
HOREZZA, a.s. 2 2 010,11 2010.11 EUR
Mesto Púchov 1 2 129,16 2129.16 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 571,80 571.80 EUR
Mesto Stará Turá 1 5 083,32 5083.32 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 4 866,64 4866.64 EUR
Ústav informatiky SAV 1 120,82 120.82 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 2 177,49 2177.49 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 3 074,99 3074.99 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 6 6 810,81 6810.81 EUR
Gymnázium bilingválne 1 20 619,99 20619.99 EUR
Spojená škola 1 1 729,16 1729.16 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Aktualizácia programov Kerio Connect a Kerio Control Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 148,00 2148.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Software SWM Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 820,00 820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a rozšírenie IKT Mesto Stará Turá 6 750,00 6750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktualizácia programov Kerio Connect a Kerio Control Národná transfúzna služba SR 9 593,40 9593.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Serverové disky, HD Backplane Kit, HPE Flash Media Kit, dátové úložisko, externý disk Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 3 250,00 3250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Software SWM Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktualizácia programov Kerio Connect a Kerio Control Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 150,00 2150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktualizácia programu Kerio Connect HOREZZA, a.s. 870,00 870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie licencie a predplatenie údržby softvéru KERIO Connect Mesto Púchov 2 944,00 2944.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiarne, monitory,kancelárske PC bez monitora, diskové pole, harddisky Mesto Považská Bystrica 6 561,00 6561.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktualizácia programov Kerio Connect a Kerio Control Národná transfúzna služba SR 8 684,40 8684.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Server HP DL380 P/N: 843557-425 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 900,00 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Serverový pevný disk Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 8 400,00 8400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvér Ústav informatiky SAV 207,00 207.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktualizácia licencie Kerio Connect HOREZZA, a.s. 1 843,20 1843.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie licencií, aktualizácia a rekonfigurácia Kerio Connect, Kerio Control a Kerio Operator Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 650,00 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Softvérový balík pre prístup na internet - aktualizácia licencie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 715,55 1715.55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktualizácia programov Kerio Connect a Kerio Control Národná transfúzna služba SR 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
server počítačovej siete Spojená škola 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Softvér- MS Server Standard 2016 x64 EN, hlavná licencia Výskumný ústav vodného hospodárstva 590,00 590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie licencií, aktualizácia a rekonfigurácia Kerio Connect, Kerio Control a Kerio Operator Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 350,00 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Aktualizácia programov Kerio Connect a Kerio Control Národná transfúzna služba SR 5 200,00 5200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie licencií, aktualizácia a rekonfigurácia Kerio Connect, Kerio Control a Kerio Operator Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 150,00 1150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosné počítače (notebooky) Gymnázium bilingválne 24 750,00 24750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 35 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Branislav Jandušík
Adresa:
P. O. Hviezdoslava 68-6/26 Nová Dubnica 01851
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Jandušík
Adresa:
P. O. Hviezdoslava 68-6/26 Nová Dubnica 01851
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Grell, s. r. o.
Adresa:
Jilemnického 2 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×