Dodávateľ

UNIKOV NITRA, s.r.o.

Nitra
Index úspešnosti
2.5

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: UNIKOV NITRA, s.r.o.

IČO: 46920765

Adresa: Lehotská 4, Nitra

Registračné číslo: 2020/1-PO-F2044

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Január 2020

Záznam platný do: 23. Január 2023

Posledná zmena: 28. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 186 453,00 EUR 12 12
2017 95 666,33 EUR 21 21
2018 229 524,18 EUR 25 25
2019 27 252,50 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 191 486,33 EUR 13 13
2017 90 633,00 EUR 20 20
2018 229 524,18 EUR 25 25
2019 27 252,50 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Obec Valaliky 1 10 833,33 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 7 835,00 EUR
Obec Lazany 1 0,00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 39 280,00 EUR
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 1 7 200,00 EUR
Obec Bobrov 1 0,00 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 1 12 450,00 EUR
Obec Moravany nad Váhom 1 0,00 EUR
Obec Pata 1 0,00 EUR
Obec Hranovnica 1 6 975,00 EUR
Obec Hrabovec nad Laborcom 1 0,00 EUR
Obec Klin 1 4 500,00 EUR
Obec Veľké Dravce 1 8 349,17 EUR
Obec Bátka 1 9 745,00 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 1 29 200,00 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 0,00 EUR
Mesto Hlohovec 1 5 820,00 EUR
Obec Tovarné 1 0,00 EUR
Obec Dolná Ždaňa 1 6 750,00 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 19 580,00 EUR
Mesto Gbely 1 0,00 EUR
Mesto Hnúšťa 2 19 741,67 EUR
Obec Torysa 1 18 183,00 EUR
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. 1 34 250,00 EUR
Obec Čachtice 2 10 852,00 EUR
Obec Spišský Hrhov 1 17 875,00 EUR
Obec Liptovské Revúce 1 14 750,00 EUR
Obec Margecany 1 25 625,00 EUR
Obec Trnavá Hora 1 11 753,00 EUR
Obec Divinka 1 0,00 EUR
Obec Lehnice 1 14 360,00 EUR
Obec Horná Poruba 2 10 450,00 EUR
Obec Šoporňa 2 0,00 EUR
Obec Bešeňov 1 0,00 EUR
Obec Kvetoslavov 1 0,00 EUR
Mesto Hriňová 1 30 250,00 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 1 0,00 EUR
Obec Horná Ves 1 8 200,00 EUR
Obec Sečovská Polianka 1 0,00 EUR
Združenie obcí Púchovská dolina 3 0,00 EUR
Obec Koškovce 1 0,00 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 2 22 838,00 EUR
Obec Čierny Brod 1 6 062,50 EUR
Združenie obcí Kľakovskej doliny 2 35 833,34 EUR
Obec Hubice 1 0,00 EUR
Obec Ruská 1 6 830,00 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 0,00 EUR
SEZO-Spiš, združenie obcí 2 55 990,00 EUR
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 1 0,00 EUR
Obec Mýtna 1 8 341,67 EUR
Obec Šíd 1 8 333,33 EUR
Obec Hodejov 1 9 860,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Veľkokapacitné kontajnery na odpad SEZO-Spiš, združenie obcí 12 860,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie ZD Obec Horná Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie ZD1 Obec Trnavá Hora 14 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokapacitné kontajnery na sklo a papier SEZO-Spiš, združenie obcí 43 620,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokapacitné kontajnery na sklo a papier Obec Torysa 21 820,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokapacitné kontajnery na sklo a papier Obec Spišský Hrhov 21 810,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkoobjemové kontajnery na odpad Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 7 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkoobjemové kontajnery na odpad Obec Čachtice 5 055,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokapacitný kontajner 7 m3 na separovaný zber Obec Čachtice 8 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokapacitné kontajnery Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 12 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nákladných kontajnerov na prevoz bioodpadu a odpadu Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 29 736,40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontajnery pre zberný dvor Obec Liptovské Revúce 20 098,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Technické vybavenie pre zberný dvor Obec Horná Poruba 6 457,20 EUR 2017 Tovary Áno 1
Veľkoobjemový závesný kontajner Mesto Hlohovec 7 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkoobjemový závesný kontajner Mesto Gbely 7 736,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Obstaranie veľkokapacitných kontajnerov Obec Divinka 8 814,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Obstaranie veľkoobjemných kontajnerov Obec Bobrov 19 648,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
veľkokapacitný kontajner 7m3 "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie vaňových kontajnerov Združenie obcí Púchovská dolina 14 680,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
vaňové kontajnery Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 4 440,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontajner 7 m3 otvorený, Kontajner 7 m3 zatvorený, Zberná nádoba plastová uzatváreteľná na tuky a olej Obec Klin 6 383,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Veľkokapacitný kontajner Obec Valaliky 19 062,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technické vybavenie pre zberný dvor Obec Horná Poruba 8 332,80 EUR 2017 Tovary Áno 1
Obstaranie veľkoobjemných kontajnerov Obec Šoporňa 4 529,60 EUR 2017 Tovary Áno 1
Obstaranie veľkoobjemných kontajnerov alebo ekvivalent Obec Šoporňa 4 529,60 EUR 2017 Tovary Áno 1
Obstaranie veľkoobjemných otvorených kontajnerov Obec Bešeňov 10 620,80 EUR 2017 Tovary Áno 1
Obstaranie vaňových kontajnerov Združenie obcí Púchovská dolina 14 328,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Veľkokapacitné nádoby/kontajnery Obec Hranovnica 8 420,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Vaňový kontajner MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 5 592,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kontajner Ávia s vrchnými vekami Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 18 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberné nádoby v zbernom dvore Obec Lazany 47 606,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Veľkoobjemové kontajnery pre hákové nakladače o objeme 35 m3 ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. 35 563,33 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kontajnery k zbernému dvoru odpadu Obec Pata 3 532,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kontajnery Združenie obcí Kľakovskej doliny 32 479,99 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v obci Obec Moravany nad Váhom 26 064,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup techniky pre spracovanie odpadu v obci Mýtna – kontajnery Obec Mýtna 10 100,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Veľkokapacitná zberná nádoba Obec Tovarné 7 616,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie kontajnerov na podporu triedeného zberu Obec Kvetoslavov 7 478,80 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kontajner oceľový otvorený Obec Sečovská Polianka 8 600,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup techniky pre spracovanie odpadu – kontajnery Obec Veľké Dravce 10 100,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup techniky pre spracovanie odpadu – kontajnery Obec Šíd 10 100,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie kontajnerov na podporu triedeného zberu Obec Hubice 4 379,20 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kontajnery pre KOMPOSTÁREŇ biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou Mesto Bánovce nad Bebravou 28 796,67 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup techniky pre spracovanie odpadu – kontajnery Obec Dolná Ždaňa 8 512,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nové kontajnery s hákovým uchytením Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 39 280,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup techniky (časť 2) Obec Koškovce 8 600,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup techniky (časť 2) Obec Hrabovec nad Laborcom 8 600,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nadstavby na technologické vozidlo - hákové kontajnery Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 422,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veľkoobjemový kontajner Obec Trnovec nad Váhom 12 208,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Veľkokapacitný kontajner závesný - otvorený Mesto Hnúšťa 10 857,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup techniky pre spracovanie odpadu – kontajnery Obec Bátka 11 796,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Samolisovací závesný kontajner Mesto Hnúšťa 15 600,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup techniky pre spracovanie odpadu – kontajnery Obec Hodejov 11 840,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup technického vybavenia pre zberný dvor, Kontajnery otvorené a uzatvárateľné Mesto Hriňová 36 469,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vaňové kontajnery Mesto Dubnica nad Váhom 27 555,20 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kontajnery Združenie obcí Kľakovskej doliny 23 352,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie vaňových kontajnerov Združenie obcí Púchovská dolina 14 648,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kontajnery na zvozové vozidlo Obec Margecany 34 060,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Veľkoobjemový kontajner - 5 ks, kontajner 1 100 l - 3 ks Obec Ruská 11 160,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Veľkokapacitná zberná nádoba Obec Čierny Brod 8 500,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zariadenia pre zberný dvor - Lehnice Obec Lehnice 287 350,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
+421376555487


unikov@unikov-nitra.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 82 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Alfonz Gajdoš
Adresa:
M.S.Trnavského 894/12 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Gajdoš
Adresa:
Poničanova 1662/14 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Renáta Gajdošová
Adresa:
Slnečná 1688/19 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Marian Dobiš
Adresa:
Sládkovičova 1 Nitra 94901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.11.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×