Dodávateľ

LESBORA, s.r.o.

Rabča
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LESBORA, s.r.o.

IČO: 36415677

Adresa: Pod lipou 186, Rabča

Registračné číslo: 2017/11-PO-E6634

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. November 2017

Záznam platný do: 3. November 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 838 870,00 EUR 15 36
2015 981 707,00 EUR 15 40
2016 919 295,00 EUR 14 38
2017 5 819 320,00 EUR 18 35
2018 15 262 846,00 EUR 9 17
2019 1 399 728,00 EUR 5 9
2020 85 759,00 EUR 1 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 657 256,00 EUR 10 23
2015 1 141 726,00 EUR 17 46
2016 889 215,00 EUR 14 37
2017 5 856 540,00 EUR 19 41
2018 15 257 079,00 EUR 10 18
2019 1 363 343,00 EUR 5 8
2020 142 366,00 EUR 2 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 176 25 174 506,00 EUR
LESOR, s.r.o. 1 133 019,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Ozdravné opatrenia v lesoch Urbariátu Kysucké Nové Mesto LESOR, s.r.o. 133 962,00 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 899,00 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180 023,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 843,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 45 441,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 212 641,00 EUR 2014 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157 162,00 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 397,00 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 341,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 274 461,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 181 174,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 205 226,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 10
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 260 382,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 259 273,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 227 079,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 310 790,00 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 413,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 227,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 299 078,00 EUR 2014 Služby Nie 7
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 921,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 694,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 142,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 431 499,00 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 185 707,00 EUR 2014 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 174 364,00 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 240 085,00 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 276 847,00 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 197 304,00 EUR 2015 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 530 309,00 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 241 045,00 EUR 2015 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 464,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 393,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 591,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 521,00 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 676,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 162 686,00 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 283 565,00 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 424,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 134 971,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 754,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 270 425,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 788,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 537,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 918,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Paráč na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 578 858,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 583 569,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 786 031,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 592 672,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 632 921,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Čadca LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 303 280,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Turzovka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 260 773,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 778 047,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 649 462,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 508 422,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 183 609,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 273 195,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 681 602,00 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 213 944,00 EUR 2017 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 313 577,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 293 283,00 EUR 2017 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109 115,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 723,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 801 020,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 552 311,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 876 744,00 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 321 586,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 967 850,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 211 238,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 592 794,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 269 065,00 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 246 850,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 037 785,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 948 517,00 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 849 330,00 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 918 591,00 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 019 743,00 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 078 369,00 EUR 2020 Služby Nie 2

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 42 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ján Ratica
Adresa:
Ul. Hlavná č. 1104 Rabča 02944
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Boldovják
Adresa:
Pod lipou 186 Rabča 02944
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Boldovják
Adresa:
Pod lipou 186 Rabča 02944
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
18. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Boldovják
Adresa:
Pod lipou 186 Rabča 02944
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Ratica
Adresa:
Ul. Hlavná č. 1104 Rabča 02944
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Gabriel Vons
Adresa:
Komenského 497 Námestovo 02901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 1.08.2017 do: 18.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×