Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
246 850,00
Konečná suma(Bez DPH):
246 847,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
15

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci spílenie stromov, ich odvetvenie, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LESBORA, s.r.o. 3 20 222,00 Neuvedené EUR 18. Október 2018 238185
Jozef Socha 1 1 519,00 Neuvedené EUR 18. Október 2018 238184
Jaroslav Kukuc 2 70 342,00 Neuvedené EUR 18. Október 2018 238183
Peter Stelina 1 44 122,00 Neuvedené EUR 12. Október 2018 238182
ORFLAJ s.r.o. 1 2 622,00 Neuvedené EUR 17. Október 2018 238181
PINUS SLOVAKIA s.r.o. 1 15 735,00 Neuvedené EUR 12. Október 2018 238180
LESOR, s.r.o. 1 17 470,00 Neuvedené EUR 16. Október 2018 238179
Pavol Fidrik 2 40 045,00 Neuvedené EUR 12. Október 2018 238178
Ferdinand Jagelka 1 1 572,00 Neuvedené EUR 17. Október 2018 238177
Martin Pňaček 1 1 174,00 Neuvedené EUR 17. Október 2018 238176
Jozef Jaňák ml. 1 5 968,00 Neuvedené EUR 17. Október 2018 238175
František Švajčík ml. 1 3 190,00 Neuvedené EUR 17. Október 2018 238174
Ján Šimurdiak ml. 1 2 533,00 Neuvedené EUR 12. Október 2018 238173
Jozef Kováč ml. 1 10 960,00 Neuvedené EUR 17. Október 2018 238172
Rudolf Ďurana 3 9 373,00 Neuvedené EUR 17. Október 2018 238171

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 33 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921915/content/684257/download","filename":"Ponuka uchádzača č.33.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Január 2018 8. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/922001/content/684523/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 29 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921911/content/684249/download","filename":"Ponuka uchádzača č.29.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 20 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921899/content/684215/download","filename":"Ponuka uchádzača č.20.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-24/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 12 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921888/content/684187/download","filename":"Ponuka uchádzača č.12.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-11/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 21 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921900/content/684217/download","filename":"Ponuka uchádzača č.21.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908122/content/737705/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 10 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921886/content/684182/download","filename":"Ponuka uchádzača č.10.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 6 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921880/content/684171/download","filename":"Ponuka uchádzača č.6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 17 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921896/content/684210/download","filename":"Ponuka uchádzača č.17.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 8 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921884/content/684178/download","filename":"Ponuka uchádzača č.8.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 23 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921902/content/684229/download","filename":"Ponuka uchádzača č.23.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-27/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-33/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-15/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-10/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-16/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-17/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-18/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-19/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-21/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 30 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921912/content/684250/download","filename":"Ponuka uchádzača č.30.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 27 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921909/content/684247/download","filename":"Ponuka uchádzača č.27.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-01/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 14. Január 2019 14. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018195/content/902344/download","filename":"SUMA SKUTOČNE UHRADENÉHO PLNENIA TČ2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-25/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-02/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-05/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-20/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 32 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921914/content/684255/download","filename":"Ponuka uchádzača č.32.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-26/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk I., II. 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921998/content/684521/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I - Ťažba 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921998/content/684522/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk II -Ťažba 2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-23/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921996/content/684517/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti -Ťažba 2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-14/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Október 2017 20. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890413/content/633776/download","filename":"01 Súťažné podklady OZ Námestovo 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890413/content/633777/download","filename":"02 Prílohe č. 1 k SP - Ramcova dohoda OZ Námestovo 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890413/content/633778/download","filename":"03 Príloha č. 1 k RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890413/content/633779/download","filename":"04 Príloha č. 2 k RD Dohoda o samofakturácii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890413/content/633780/download","filename":"05 Príloha č. 3 k RD Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890413/content/633781/download","filename":"06 príloha č. 3.1 k RD - Opis-rozsah zákazky a cenová ponuka dodávateľa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890413/content/633782/download","filename":"07 Príloha č. 4 k RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890413/content/633783/download","filename":"08 Príloha č. 5 k RD Objednávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890413/content/633784/download","filename":"09 Príloha č. 5.1 k RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890413/content/633785/download","filename":"10 Príloha č. 2 k SP - Tabuľka plnenia kritérií (IIa.).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890413/content/633786/download","filename":"11 Príloha č. 2 k SP - Tabuľka cenovej ponuky (IIb.).pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-32/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 31 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921913/content/684254/download","filename":"Ponuka uchádzača č.31.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921870/content/684147/download","filename":"Ponuka uchádzača č.1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 20. Október 2017 20. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890417/content/633791/download","filename":"JED-formulár OZ Námestovo 2018 pdf.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-29/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921871/content/684152/download","filename":"Ponuka uchádzača č.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 5 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921878/content/684167/download","filename":"Ponuka uchádzača č.5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921876/content/684160/download","filename":"Ponuka uchádzača č.3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 4 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921877/content/684163/download","filename":"Ponuka uchádzača č.4.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 24 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921903/content/684230/download","filename":"Ponuka uchádzača č.24.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 7 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921883/content/684177/download","filename":"Ponuka uchádzača č.7.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-03/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 9 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921885/content/684179/download","filename":"Ponuka uchádzača č.9.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 14 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921891/content/684195/download","filename":"Ponuka uchádzača č.14.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 11 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921887/content/684186/download","filename":"Ponuka uchádzača č.11.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 15 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921894/content/684202/download","filename":"Ponuka uchádzača č.15.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 13 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921889/content/684193/download","filename":"Ponuka uchádzača č.13.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 16 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921895/content/684208/download","filename":"Ponuka uchádzača č.16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921895/content/684209/download","filename":"Ponuka uchádzača č.16.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 19 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921898/content/684212/download","filename":"Ponuka uchádzača č.19.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 18 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921897/content/684211/download","filename":"Ponuka uchádzača č.18.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-12/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-07/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-04/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-31/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-08/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-22/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-09/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 26 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921906/content/684242/download","filename":"Ponuka uchádzača č.26.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-28/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 28 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921910/content/684248/download","filename":"Ponuka uchádzača č.28.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 22 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921901/content/684219/download","filename":"Ponuka uchádzača č.22.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 25 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921904/content/684231/download","filename":"Ponuka uchádzača č.25.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-06/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921994/content/684513/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk -ŤAŽBA 2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-30/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-13/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×