Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
213 944,00
Konečná suma(Bez DPH):
213 937,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
25

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci stínku stromov, ich odvetvenie, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste, prípadne niektoré vybraté výkony v ochrane lesa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Rudolf Ďurana 1 7 875,00 Neuvedené EUR 19. Apríl 2017 85971
LESBORA, s.r.o. 1 9 159,00 Neuvedené EUR 19. Apríl 2017 85972
Jaroslav Kukuc 1 10 726,00 Neuvedené EUR 19. Apríl 2017 85973
Jozef Jaňák ml. 1 14 640,00 Neuvedené EUR 19. Apríl 2017 85974
Alena Kurčinová 1 6 707,00 Neuvedené EUR 19. Apríl 2017 85975
Jaroslav Kormančík 1 16 139,00 Neuvedené EUR 19. Apríl 2017 85976
LESOR, s.r.o. 1 19 987,00 Neuvedené EUR 19. Apríl 2017 85977
Dušan Majcher ml. 1 13 272,00 Neuvedené EUR 19. Apríl 2017 85978
Jozef Strakuľák 2 13 216,00 Neuvedené EUR 19. Apríl 2017 85979
Jozef Jaňák ml. 1 5 528,00 Neuvedené EUR 23. Máj 2017 85980
Jaroslav Kormančík 1 9 977,00 Neuvedené EUR 23. Máj 2017 85981
Jozef Strakuľák 2 10 444,00 Neuvedené EUR 23. Máj 2017 85982
Alena Kurčinová 1 9 138,00 Neuvedené EUR 23. Máj 2017 85983
LESBORA, s.r.o. 1 8 728,00 Neuvedené EUR 23. Máj 2017 85984
LESOR, s.r.o. 1 6 389,00 Neuvedené EUR 23. Máj 2017 85985
Rudolf Ďurana 1 9 324,00 Neuvedené EUR 23. Máj 2017 85986
LESBORA, s.r.o. 1 1 930,00 Neuvedené EUR 22. Jún 2017 85987
Jaroslav Kormančík 1 3 551,00 Neuvedené EUR 22. Jún 2017 85988
Jaroslav Kukuc 1 9 083,00 Neuvedené EUR 22. Jún 2017 85989
Jaroslav Kukuc 1 8 008,00 Neuvedené EUR 22. Jún 2017 85990
LESOR, s.r.o. 1 6 121,00 Neuvedené EUR 22. Jún 2017 85991
LESOR, s.r.o. 2 4 971,00 Neuvedené EUR 22. Jún 2017 85992
LESOR, s.r.o. 2 2 433,00 Neuvedené EUR 22. Jún 2017 85993
Jozef Jaňák ml. 1 5 411,00 Neuvedené EUR 22. Jún 2017 85994
Alena Kurčinová 1 1 180,00 Neuvedené EUR 22. Jún 2017 85995

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/005-08/17-17/11/05 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. September 2016 23. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714604/content/510072/download","filename":"01 Súťažné podklady (SP) - LS Mútne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714604/content/510073/download","filename":"02 Príloha č. 2 k SP - LS Mútne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714604/content/510074/download","filename":"03 Príloha č. 1 k SP Rámcová dohoda - LS Mútne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714604/content/510075/download","filename":"04 Príloha č. 1 k RD Všeobecné záväzné podmienky LS Mútne N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714604/content/510076/download","filename":"05 Príloha č. 2 k RD Objednávka LS ... N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714604/content/510077/download","filename":"06 Príloha č. 3 k RD Zákazkový list LS ... N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714604/content/510078/download","filename":"07 Príloha č. 4 k RD Samofakturácia LS ... N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714604/content/510079/download","filename":"08 Príloha č. 5 k RD Výzva na predloženie cenovej ponuky LS ... N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714604/content/510080/download","filename":"09 Príloha č. 6 k RD Zápis o vyhodnotení ponúk LS ... N.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/005-02/17-17/11/05 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/005-21/17-17/11/05 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/005-15/17-17/11/05 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/005-19/17-17/11/05 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/005-09/17-17/11/05 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765794/content/506536/download","filename":"LS05 Zapisnica_otvaranie_ponuk VO ŤČ 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 14 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767536/content/514647/download","filename":"Ponuka č.14- 13211.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 11 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767525/content/514623/download","filename":"Ponuka č.11- 13211.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/005-20/17-17/11/05 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/005-01/17-17/11/05 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/005-17/17-17/11/05 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 9 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767523/content/514613/download","filename":"Ponuka č. 9- 13211.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 4 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767494/content/514564/download","filename":"Ponuka č. 4- 13211.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/005-07/17-17/11/05 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765797/content/506562/download","filename":"LS05 Zápisnica_PÚ - VO ŤČ 2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/005-10/17-17/11/05 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 20 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767576/content/514890/download","filename":"Ponuka č.20- 13211.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 7 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767513/content/514596/download","filename":"Ponuka č. 7- 13211.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 21 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767579/content/514900/download","filename":"Ponuka č.21- 13211.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749275/content/423692/download","filename":"LS 05-Informácia o výsledku VP profil ŤČ 2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/005-14/17-17/11/05 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 23. September 2016 23. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714610/content/510101/download","filename":"JED-formulár LS Mútne N.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/005-11/17-17/11/05 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 5 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767503/content/514573/download","filename":"Ponuka č. 5- 13211.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767486/content/514541/download","filename":"Ponuka č. 1- 13211.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 13 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767532/content/514641/download","filename":"Ponuka č.13- 13211.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/005-12/17-17/11/05 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 15 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767540/content/514650/download","filename":"Ponuka č.15- 13211.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/005-05/17-17/11/05 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk I., II. 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765799/content/506569/download","filename":"LS05 Zápisnica_VP I. - VO ŤČ 2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765799/content/506570/download","filename":"LS05 Zápisnica_VP II. VO ŤČ 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767491/content/514559/download","filename":"Ponuka č. 3- 13211.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 12 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767528/content/514631/download","filename":"Ponuka č.12- 13211.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/005-16/17-17/11/05 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/005-06/17-17/11/05 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937977/content/741613/download","filename":"LS05 SUMA SKUTOČNE UHRADENÉHO PLNENIA TČ2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/005-03/17-17/11/05 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 8 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767517/content/514599/download","filename":"Ponuka č. 8- 13211.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/005-13/17-17/11/05 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 16 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767544/content/514655/download","filename":"Ponuka č.16- 13211.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 19 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767572/content/514839/download","filename":"Ponuka č.19- 13211.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 10 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767524/content/514616/download","filename":"Ponuka č.10- 13211.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937975/content/741610/download","filename":"LS05 Zoznam subdodávateľov TČ2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 18 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767571/content/514835/download","filename":"Ponuka č.18- 13211.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 17 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767569/content/514800/download","filename":"Ponuka č.17- 13211.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/005-18/17-17/11/05 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 6 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767507/content/514591/download","filename":"Ponuka č. 6- 13211.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765801/content/506577/download","filename":"LS05 Správa o zákazke VO ŤČ 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767489/content/514546/download","filename":"Ponuka č. 2- 13211.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/005-04/17-17/11/05 11. Január 2017 10. Január 2017 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×