Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 967 850,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 967 839,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
28

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci spílenie stromov, ich odvetvenie, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Rudolf Ďurana 9 233 826,00 Neuvedené EUR 25. Jún 2018 97228
Jozef Kováč ml. 2 7 987,00 Neuvedené EUR 13. Jún 2018 97229
Jozef Strakuľák 3 24 752,00 Neuvedené EUR 13. Jún 2018 97230
Jaroslav Kormančík 2 26 489,00 Neuvedené EUR 13. Jún 2018 97231
Ján Šimurdiak ml. 5 55 107,00 Neuvedené EUR 28. Jún 2018 97232
Slavomír Socha 1 16 194,00 Neuvedené EUR 20. Apríl 2018 97233
Dušan Majcher ml. 2 32 571,00 Neuvedené EUR 13. Jún 2018 97234
Peter Zoššák 1 1 104,00 Neuvedené EUR 28. Jún 2018 97235
Ján Masničák 3 61 137,00 Neuvedené EUR 28. Jún 2018 97236
František Švajčík ml. 3 102 180,00 Neuvedené EUR 25. Jún 2018 97237
Jozef Jaňák ml. 1 7 032,00 Neuvedené EUR 13. Jún 2018 97238
TARATOR s.r.o. 2 13 850,00 Neuvedené EUR 1. Jún 2018 97239
Anton Blažeňák ml. 1 2 019,00 Neuvedené EUR 28. Máj 2018 97240
Patrik Škola, s.r.o. 2 70 106,00 Neuvedené EUR 25. Jún 2018 97241
Ferdinand Jagelka 1 7 003,00 Neuvedené EUR 13. Jún 2018 97242
Michal Košút 9 141 627,00 Neuvedené EUR 18. Jún 2018 97243
Pavol Fidrik 10 107 407,00 Neuvedené EUR 28. Jún 2018 97244
LESOR, s.r.o. 14 460 249,00 Neuvedené EUR 25. Jún 2018 97245
PINUS SLOVAKIA s.r.o. 4 22 272,00 Neuvedené EUR 28. Jún 2018 97246
ORFLAJ s.r.o. 4 36 242,00 Neuvedené EUR 27. Jún 2018 97247
Kršák, s.r.o. 2 46 238,00 Neuvedené EUR 18. Jún 2018 97248
Peter Stelina 4 51 100,00 Neuvedené EUR 28. Jún 2018 97249
Peter Francúz 2 98 127,00 Neuvedené EUR 15. Máj 2018 97250
Jaroslav Kukuc 6 204 767,00 Neuvedené EUR 21. Jún 2018 97251
LES-WOOD s.r.o. 1 11 760,00 Neuvedené EUR 13. Jún 2018 97252
Jozef Socha 6 39 089,00 Neuvedené EUR 18. Jún 2018 97253
LESBORA, s.r.o. 6 79 354,00 Neuvedené EUR 28. Jún 2018 97254
ŠEĽO, spol. s.r.o. 2 8 250,00 Neuvedené EUR 24. Máj 2018 97255

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 33 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921915/content/684257/download","filename":"Ponuka uchádzača č.33.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Január 2018 8. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/922001/content/684523/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 29 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921911/content/684249/download","filename":"Ponuka uchádzača č.29.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 20 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921899/content/684215/download","filename":"Ponuka uchádzača č.20.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-24/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 12 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921888/content/684187/download","filename":"Ponuka uchádzača č.12.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-11/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 21 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921900/content/684217/download","filename":"Ponuka uchádzača č.21.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908122/content/737705/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 10 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921886/content/684182/download","filename":"Ponuka uchádzača č.10.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 6 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921880/content/684171/download","filename":"Ponuka uchádzača č.6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 17 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921896/content/684210/download","filename":"Ponuka uchádzača č.17.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 8 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921884/content/684178/download","filename":"Ponuka uchádzača č.8.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 23 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921902/content/684229/download","filename":"Ponuka uchádzača č.23.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-27/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-33/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-15/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-10/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-16/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-17/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-18/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-19/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-21/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 30 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921912/content/684250/download","filename":"Ponuka uchádzača č.30.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 27 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921909/content/684247/download","filename":"Ponuka uchádzača č.27.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-01/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 14. Január 2019 14. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018195/content/902344/download","filename":"SUMA SKUTOČNE UHRADENÉHO PLNENIA TČ2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-25/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-02/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-05/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-20/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 32 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921914/content/684255/download","filename":"Ponuka uchádzača č.32.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-26/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk I., II. 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921998/content/684521/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I - Ťažba 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921998/content/684522/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk II -Ťažba 2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-23/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921996/content/684517/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti -Ťažba 2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-14/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Október 2017 20. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890413/content/633776/download","filename":"01 Súťažné podklady OZ Námestovo 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890413/content/633777/download","filename":"02 Prílohe č. 1 k SP - Ramcova dohoda OZ Námestovo 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890413/content/633778/download","filename":"03 Príloha č. 1 k RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890413/content/633779/download","filename":"04 Príloha č. 2 k RD Dohoda o samofakturácii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890413/content/633780/download","filename":"05 Príloha č. 3 k RD Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890413/content/633781/download","filename":"06 príloha č. 3.1 k RD - Opis-rozsah zákazky a cenová ponuka dodávateľa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890413/content/633782/download","filename":"07 Príloha č. 4 k RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890413/content/633783/download","filename":"08 Príloha č. 5 k RD Objednávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890413/content/633784/download","filename":"09 Príloha č. 5.1 k RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890413/content/633785/download","filename":"10 Príloha č. 2 k SP - Tabuľka plnenia kritérií (IIa.).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890413/content/633786/download","filename":"11 Príloha č. 2 k SP - Tabuľka cenovej ponuky (IIb.).pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-32/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 31 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921913/content/684254/download","filename":"Ponuka uchádzača č.31.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921870/content/684147/download","filename":"Ponuka uchádzača č.1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 20. Október 2017 20. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/890417/content/633791/download","filename":"JED-formulár OZ Námestovo 2018 pdf.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-29/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921871/content/684152/download","filename":"Ponuka uchádzača č.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 5 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921878/content/684167/download","filename":"Ponuka uchádzača č.5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921876/content/684160/download","filename":"Ponuka uchádzača č.3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 4 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921877/content/684163/download","filename":"Ponuka uchádzača č.4.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 24 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921903/content/684230/download","filename":"Ponuka uchádzača č.24.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 7 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921883/content/684177/download","filename":"Ponuka uchádzača č.7.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-03/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 9 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921885/content/684179/download","filename":"Ponuka uchádzača č.9.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 14 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921891/content/684195/download","filename":"Ponuka uchádzača č.14.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 11 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921887/content/684186/download","filename":"Ponuka uchádzača č.11.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 15 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921894/content/684202/download","filename":"Ponuka uchádzača č.15.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 13 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921889/content/684193/download","filename":"Ponuka uchádzača č.13.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 16 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921895/content/684208/download","filename":"Ponuka uchádzača č.16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921895/content/684209/download","filename":"Ponuka uchádzača č.16.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 19 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921898/content/684212/download","filename":"Ponuka uchádzača č.19.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 18 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921897/content/684211/download","filename":"Ponuka uchádzača č.18.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-12/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-07/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-04/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-31/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-08/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-22/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-09/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 26 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921906/content/684242/download","filename":"Ponuka uchádzača č.26.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-28/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 28 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921910/content/684248/download","filename":"Ponuka uchádzača č.28.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 22 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921901/content/684219/download","filename":"Ponuka uchádzača č.22.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 25 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921904/content/684231/download","filename":"Ponuka uchádzača č.25.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-06/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. Január 2018 6. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921994/content/684513/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk -ŤAŽBA 2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-30/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/011-13/18-18/11/00 6. Január 2018 6. Január 2018 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×