Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
778 047,00
Konečná suma(Bez DPH):
19 461 175,00
Zaplatené:
2501.28%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
25

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VELABRI, s.r.o. 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81486
Ľudovít Rovňaník 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81487
DOMÍNIUM Group, s .r .o. 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81488
Cáder Pavol 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81489
Ladislav Pavelek 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81490
JPMŠ, s.r.o. 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81491
Ľ a Š Plus, s. r. o. 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81492
H.K.BER s.r.o. 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81493
REVIL-ťažba dreva, s.r.o. 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81494
Emil Klučka 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81495
MAVO, s.r.o. 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81496
Pavol Šadibol 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81497
Vladimír Kotvas 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81498
Peter Šadibol 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81499
ZELEHOS, s.r.o. 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81500
GRIGA WOOD s. r. o. 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81501
ORFLAJ s.r.o. 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81502
LESOR, s.r.o. 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81503
Peter Čierňava 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81504
LESBORA, s.r.o. 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81505
František Krištiak 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81506
Tomáš Ďunďa 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81507
Jozef Karas 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81508
LIGNEUS, s.r.o. 25 788 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81509
Patrik Škola, s.r.o. 25 778 047,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81510

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy R/10/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/02/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 5. Október 2016 5. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719782/content/542704/download","filename":"JED LS Stará Bystrica.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R/06/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/17/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/24/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady LS Stará Bystrica 5. Október 2016 5. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719779/content/542691/download","filename":"Súťažné podklady LS 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719779/content/542692/download","filename":"SP príloha č. 2a Cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719779/content/542693/download","filename":"SP príloha č. 2b Cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719779/content/542695/download","filename":"Rámcová dohoda 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719779/content/542697/download","filename":"Príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719779/content/542698/download","filename":"Príloha č. 2 RD Objednávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719779/content/542699/download","filename":"Príloha č. 3 RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719779/content/542700/download","filename":"Príloha č. 4 RD Samofakturácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719779/content/542701/download","filename":"Príloha č. 5 RD Výzva na zaslanie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719779/content/542702/download","filename":"Príloha č. 6 RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R/22/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/16/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/25/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/05/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/03/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/11/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení SPÚ 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767919/content/516202/download","filename":"Zapisnica z posudenia podmienok účasti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z OP 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767916/content/516193/download","filename":"ZapisnicaOtvaranie_ponuk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R/23/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/09/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. November 2016 28. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741675/content/497334/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma uhradeného plnenia za celú dobu trvania RD 29. Marec 2018 29. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962168/content/763693/download","filename":"Suma uhradeného plnenia LS 03.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R/14/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/01/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/08/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/21/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/12/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/13/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/770009/content/549180/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767921/content/516207/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R/04/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/07/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuky úspešných uchádzačov na LS Stará Bxstrica 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767923/content/516219/download","filename":"Ponuky uchádzačov LS 03.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R/19/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/18/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/15/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/20/2017/10/03 24. Január 2017 24. Január 2017 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×