Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
681 602,00
Konečná suma(Bez DPH):
681 596,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
29

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci stínku stromov, ich odvetvenie, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste, prípadne niektoré vybraté výkony v ochrane lesa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Peter Stelina 2 9 550,00 Neuvedené EUR 28. Apríl 2017 85917
Martin Pňaček 1 36 738,00 Neuvedené EUR 28. Apríl 2017 85918
Pavol Fidrik 1 14 293,00 Neuvedené EUR 28. Apríl 2017 85919
Ján Šimurdiak 1 36 099,00 Neuvedené EUR 28. Apríl 2017 85920
PINUS SLOVAKIA s.r.o. 2 8 218,00 Neuvedené EUR 28. Apríl 2017 85921
Peter Mlynarčík 2 104 008,00 Neuvedené EUR 28. Apríl 2017 85922
LESBORA, s.r.o. 1 49 122,00 Neuvedené EUR 28. Apríl 2017 85923
Peter Stelina 1 20 824,00 Neuvedené EUR 30. Máj 2017 85924
Ján Šimurdiak 1 7 867,00 Neuvedené EUR 30. Máj 2017 85925
Peter Zoššák 2 18 694,00 Neuvedené EUR 30. Máj 2017 85926
Martin Pňaček 1 25 670,00 Neuvedené EUR 30. Máj 2017 85927
Pavol Fidrik 1 25 967,00 Neuvedené EUR 30. Máj 2017 85928
LESBORA, s.r.o. 1 71 487,00 Neuvedené EUR 30. Máj 2017 85929
Pavol Fidrik 1 18 473,00 Neuvedené EUR 30. Máj 2017 85930
LESBORA, s.r.o. 1 3 795,00 Neuvedené EUR 27. Jún 2017 85931
Peter Stelina 1 48 730,00 Neuvedené EUR 27. Jún 2017 85932
Ján Šimurdiak 1 7 740,00 Neuvedené EUR 27. Jún 2017 85933
PINUS SLOVAKIA s.r.o. 1 17 214,00 Neuvedené EUR 27. Jún 2017 85934
PINUS SLOVAKIA s.r.o. 1 14 674,00 Neuvedené EUR 27. Jún 2017 85935
LESBORA, s.r.o. 1 15 792,00 Neuvedené EUR 27. Jún 2017 85936
LESBORA, s.r.o. 1 15 792,00 Neuvedené EUR 27. Jún 2017 85937
Pavol Fidrik 1 7 896,00 Neuvedené EUR 27. Jún 2017 85938
LESBORA, s.r.o. 1 20 304,00 Neuvedené EUR 27. Jún 2017 85939
Pavol Fidrik 1 16 215,00 Neuvedené EUR 27. Jún 2017 85940
Pavol Fidrik 1 14 293,00 Neuvedené EUR 27. Jún 2017 85941
Vladimír Masničák 1 22 930,00 Neuvedené EUR 27. Jún 2017 85942
Martin Pňaček 1 15 800,00 Neuvedené EUR 27. Jún 2017 85943
LESBORA, s.r.o. 1 6 553,00 Neuvedené EUR 27. Jún 2017 85944
Pavol Fidrik 1 6 858,00 Neuvedené EUR 27. Jún 2017 85945

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-08/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-09/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-20/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 8 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766234/content/509060/download","filename":"Ponuka č. 8- 13214.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 16 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766322/content/509317/download","filename":"Ponuka č.16- 13214.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-09/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-22/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 18 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766330/content/509364/download","filename":"Ponuka č.18- 13214.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk I., II. 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765744/content/506376/download","filename":"LS02 Zápisnica_VP I. - VO ŤČ 2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765744/content/506377/download","filename":"LS02 Zápisnica_VP II. VO ŤČ 2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-01/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 22 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766334/content/509405/download","filename":"Ponuka č.22- 13214.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937749/content/741278/download","filename":"LS02 Zoznam subdodávateľov TČ2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-02/17-17/11/02 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-18/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-20/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-07/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-02/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-03/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-17/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-05/17-17/11/02 9. November 2017 8. November 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749268/content/423680/download","filename":"LS 02-Informácia o výsledku VP profil ŤČ 2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-12/17-17/11/02 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-18/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-22/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-16/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 23. September 2016 23. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714556/content/509684/download","filename":"JED-formulár LS Or. Polhora N.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-01/17-17/11/02 9. Január 2017 9. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-13/17-17/11/02 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-10/17-17/11/02 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-19/17-17/11/02 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. September 2016 23. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714551/content/509669/download","filename":"01 Súťažné podklady (SP) - LS Or. Polhora.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714551/content/509670/download","filename":"02 Príloha č. 2 k SP - LS Or. Polhora.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714551/content/509671/download","filename":"03 Príloha č. 1 k SP Rámcová dohoda - LS Or. Polhora.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714551/content/509672/download","filename":"04 Príloha č. 1 k RD Všeobecné záväzné podmienky LS Or. Polhora N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714551/content/509673/download","filename":"05 Príloha č. 2 k RD Objednávka LS ... N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714551/content/509674/download","filename":"06 Príloha č. 3 k RD Zákazkový list LS ... N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714551/content/509675/download","filename":"07 Príloha č. 4 k RD Samofakturácia LS ... N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714551/content/509676/download","filename":"08 Príloha č. 5 k RD Výzva na predloženie cenovej ponuky LS ... N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714551/content/509677/download","filename":"09 Príloha č. 6 k RD Zápis o vyhodnotení ponúk LS ... N.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-05/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-06/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-21/17-17/11/02 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-14/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 9 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766237/content/509066/download","filename":"Ponuka č. 9- 13214.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-03/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-04/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-11/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-14/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-08/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-15/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-06/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 4 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765936/content/507398/download","filename":"Ponuka č. 4- 13214.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765745/content/506383/download","filename":"LS02 Správa o zákazke VO ŤČ 2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-07/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937755/content/741287/download","filename":"LS02 SUMA SKUTOČNE UHRADENÉHO PLNENIA TČ2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 6 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766198/content/508939/download","filename":"Ponuka č. 6- 13214.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765739/content/506356/download","filename":"LS02 Zapisnica_otvaranie_ponuk VO ŤČ 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 10 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766241/content/509096/download","filename":"Ponuka č.10- 13214.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-16/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 5 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765939/content/507404/download","filename":"Ponuka č. 5- 13214.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765930/content/507016/download","filename":"Ponuka č. 2- 13214.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-11/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 21 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766333/content/509385/download","filename":"Ponuka č.21- 13214.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 20 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766332/content/509379/download","filename":"Ponuka č.20- 13214.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-04/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-10/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-17/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-13/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-21/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 19 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766331/content/509374/download","filename":"Ponuka č.19- 13214.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 11 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766245/content/509099/download","filename":"Ponuka č.11- 13214.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765929/content/506999/download","filename":"Ponuka č. 1- 13214.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-15/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 13 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766280/content/509188/download","filename":"Ponuka č.13- 13214.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 7 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766215/content/508990/download","filename":"Ponuka č. 7- 13214.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 17 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766326/content/509344/download","filename":"Ponuka č.17- 13214.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765742/content/506373/download","filename":"LS02 Zápisnica_PÚ - VO ŤČ 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765932/content/507023/download","filename":"Ponuka č. 3- 13214.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 14 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766283/content/509225/download","filename":"Ponuka č.14- 13214.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 15 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766285/content/509228/download","filename":"Ponuka č.15- 13214.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-12/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 12 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766252/content/509117/download","filename":"Ponuka č.12- 13214.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-19/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×