Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
632 921,00
Konečná suma(Bez DPH):
13 924 262,00
Zaplatené:
2200.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
22

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci stínku stromov, ich odvetvenie, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste, prípadne niektoré vybraté výkony v ochrane lesa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Jozef Kováč ml. 22 632 921,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80753
František Švajčík ml. 22 632 921,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80754
Pavol Fidrik 22 632 921,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80755
Vladimír Masničák 22 632 921,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80756
Lukáš Mišinec 22 632 921,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80757
Jozef Ďubašák 22 632 921,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80758
Peter Zoššák 22 632 921,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80759
Miroslav Golák 22 632 921,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80760
Peter Mlynarčík 22 632 921,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80761
Di Mihálik, s.r.o. 22 632 921,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80762
PINUS SLOVAKIA s.r.o. 22 632 921,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80763
LESOR, s.r.o. 22 632 921,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80764
Michal Košút 22 632 921,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80765
Ján Šimurdiak 22 632 921,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80766
Peter Stelina 22 632 921,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80767
Kršák, s.r.o. 22 632 921,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80768
Martin Pňaček 22 632 921,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80769
LESBORA, s.r.o. 22 632 921,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80770
Jozef Karas 22 632 921,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80771
NAVIS, s.r.o. 22 632 921,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80772
LIGNEUS, s.r.o. 22 632 921,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80773
Patrik Škola, s.r.o. 22 632 921,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80774

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-08/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-09/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-20/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 8 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766234/content/509060/download","filename":"Ponuka č. 8- 13214.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 16 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766322/content/509317/download","filename":"Ponuka č.16- 13214.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-09/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-22/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 18 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766330/content/509364/download","filename":"Ponuka č.18- 13214.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk I., II. 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765744/content/506376/download","filename":"LS02 Zápisnica_VP I. - VO ŤČ 2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765744/content/506377/download","filename":"LS02 Zápisnica_VP II. VO ŤČ 2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-01/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 22 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766334/content/509405/download","filename":"Ponuka č.22- 13214.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937749/content/741278/download","filename":"LS02 Zoznam subdodávateľov TČ2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-02/17-17/11/02 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-18/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-20/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-07/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-02/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-03/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-17/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-05/17-17/11/02 9. November 2017 8. November 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749268/content/423680/download","filename":"LS 02-Informácia o výsledku VP profil ŤČ 2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-12/17-17/11/02 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-18/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-22/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-16/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 23. September 2016 23. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714556/content/509684/download","filename":"JED-formulár LS Or. Polhora N.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-01/17-17/11/02 9. Január 2017 9. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-13/17-17/11/02 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-10/17-17/11/02 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-19/17-17/11/02 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. September 2016 23. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714551/content/509669/download","filename":"01 Súťažné podklady (SP) - LS Or. Polhora.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714551/content/509670/download","filename":"02 Príloha č. 2 k SP - LS Or. Polhora.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714551/content/509671/download","filename":"03 Príloha č. 1 k SP Rámcová dohoda - LS Or. Polhora.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714551/content/509672/download","filename":"04 Príloha č. 1 k RD Všeobecné záväzné podmienky LS Or. Polhora N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714551/content/509673/download","filename":"05 Príloha č. 2 k RD Objednávka LS ... N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714551/content/509674/download","filename":"06 Príloha č. 3 k RD Zákazkový list LS ... N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714551/content/509675/download","filename":"07 Príloha č. 4 k RD Samofakturácia LS ... N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714551/content/509676/download","filename":"08 Príloha č. 5 k RD Výzva na predloženie cenovej ponuky LS ... N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714551/content/509677/download","filename":"09 Príloha č. 6 k RD Zápis o vyhodnotení ponúk LS ... N.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-05/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-06/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-21/17-17/11/02 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-14/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 9 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766237/content/509066/download","filename":"Ponuka č. 9- 13214.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-03/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-04/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-11/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-14/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-08/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/002-15/17-17/11/02 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-06/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 4 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765936/content/507398/download","filename":"Ponuka č. 4- 13214.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765745/content/506383/download","filename":"LS02 Správa o zákazke VO ŤČ 2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-07/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937755/content/741287/download","filename":"LS02 SUMA SKUTOČNE UHRADENÉHO PLNENIA TČ2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 6 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766198/content/508939/download","filename":"Ponuka č. 6- 13214.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765739/content/506356/download","filename":"LS02 Zapisnica_otvaranie_ponuk VO ŤČ 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 10 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766241/content/509096/download","filename":"Ponuka č.10- 13214.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-16/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 5 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765939/content/507404/download","filename":"Ponuka č. 5- 13214.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765930/content/507016/download","filename":"Ponuka č. 2- 13214.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-11/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 21 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766333/content/509385/download","filename":"Ponuka č.21- 13214.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 20 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766332/content/509379/download","filename":"Ponuka č.20- 13214.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-04/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-10/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-17/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-13/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-21/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 19 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766331/content/509374/download","filename":"Ponuka č.19- 13214.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 11 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766245/content/509099/download","filename":"Ponuka č.11- 13214.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765929/content/506999/download","filename":"Ponuka č. 1- 13214.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-15/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 13 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766280/content/509188/download","filename":"Ponuka č.13- 13214.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 7 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766215/content/508990/download","filename":"Ponuka č. 7- 13214.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 17 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766326/content/509344/download","filename":"Ponuka č.17- 13214.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765742/content/506373/download","filename":"LS02 Zápisnica_PÚ - VO ŤČ 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765932/content/507023/download","filename":"Ponuka č. 3- 13214.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 14 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766283/content/509225/download","filename":"Ponuka č.14- 13214.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 15 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766285/content/509228/download","filename":"Ponuka č.15- 13214.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-12/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 12 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766252/content/509117/download","filename":"Ponuka č.12- 13214.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 1/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/002-19/17-17/11/02 9. November 2017 9. November 2017 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×