Obstarávanie

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 552 311,00
Konečná suma(Bez DPH):
12 418 488,00
Zaplatené:
800.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77200000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
8

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, prípravu pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PINUS SLOVAKIA s.r.o. 8 1 552 311,00 Neuvedené EUR 16. Marec 2018 93661
AB Facility s. r. o. 8 1 552 311,00 Neuvedené EUR 16. Marec 2018 93662
LESOR, s.r.o. 8 1 552 311,00 Neuvedené EUR 16. Marec 2018 93663
Patrik Škola, s.r.o. 8 1 552 311,00 Neuvedené EUR 16. Marec 2018 93664
Juniper s. r. o. 8 1 552 311,00 Neuvedené EUR 16. Marec 2018 93665
ORFLAJ s.r.o. 8 1 552 311,00 Neuvedené EUR 16. Marec 2018 93666
Kršák, s.r.o. 8 1 552 311,00 Neuvedené EUR 16. Marec 2018 93667
LESBORA, s.r.o. 8 1 552 311,00 Neuvedené EUR 16. Marec 2018 93668

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy o dodaní služieb č. Z/307/18/11/01 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 27. Február 2018 27. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/948570/content/694537/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 4 17. Marec 2018 17. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955386/content/737343/download","filename":"Ponuka uchádzača č. 4.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/311-04/18-18/11/00 19. Marec 2018 19. Marec 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 17. Marec 2018 17. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955385/content/737340/download","filename":"Ponuka uchádzača č. 3 .pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy o dodaní služieb č. Z/305/18/11/05 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/311-06/18-18/11/00 19. Marec 2018 19. Marec 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 8 17. Marec 2018 17. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955396/content/737355/download","filename":"Ponuka uchádzača č. 8.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/311-03/18-18/11/00 19. Marec 2018 19. Marec 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/311-05/18-18/11/00 19. Marec 2018 19. Marec 2018 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 17. Marec 2018 17. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955400/content/737370/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 17. Marec 2018 17. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955381/content/737333/download","filename":"Ponuka uchádzača č. 1.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/311-07/18-18/11/00 19. Marec 2018 19. Marec 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy o dodaní služieb č. Z/304/18/11/04 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 6 17. Marec 2018 17. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955391/content/737349/download","filename":"Ponuka uchádzača č. 6 .pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. Marec 2018 17. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955398/content/737359/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 7 17. Marec 2018 17. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955394/content/737354/download","filename":"Ponuka uchádzača č. 7.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 20. Január 2018 20. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928411/content/708552/download","filename":"Jednotný európsky dokument - formulár OZ Námestovo pestovanie 2018.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. Marec 2018 19. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955404/content/737378/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 9. Január 2019 9. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017298/content/901023/download","filename":"SUMA SKUTOČNE UHRADENÉHO PLNENIA PČ2018.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk I., II. 17. Marec 2018 17. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955402/content/737375/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955402/content/737376/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk II.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/311-01/18-18/11/00 19. Marec 2018 18. Marec 2018 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Január 2018 20. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928410/content/708537/download","filename":"01 Súťažné podklady (SP) PČ OZ Námestovo 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928410/content/708538/download","filename":"02 Príloha I. k SP - Rámcová dohoda (RD) OZ Námestovo 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928410/content/708539/download","filename":"03 Príloha č. 1 k RD - Všeobecné záväzné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928410/content/708540/download","filename":"04 Príloha č. 2 k RD - Dohoda o samofakturácii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928410/content/708541/download","filename":"05 Príloha č. 3 k RD - Tabuľka plnenia kritérii - cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928410/content/708542/download","filename":"06 Príloha č. 4 k RD - Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928410/content/708543/download","filename":"07 Príloha č. 4.1 k RD - Opis - rozsah čiastkovej zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928410/content/708544/download","filename":"08 Príloha č. 5 k RD - Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928410/content/708545/download","filename":"09 Príloha č. 6 k RD - Výzva na podpísanie zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928410/content/708546/download","filename":"10 Príloha č. 7 k RD - Zmluva o dodaní služieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928410/content/708547/download","filename":"11 Príloha č. 8 k RD - Opis - rozsah čiastkovej zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928410/content/708548/download","filename":"12 Príloha č. 9 k RD - Objednávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928410/content/708549/download","filename":"13 Príloha č. 10 k RD - Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928410/content/708550/download","filename":"14 Príloha II. k SP - Tabuľka plnenia kritérií - cenová ponuka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy o dodaní služieb č. Z/302/18/11/02 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 5 17. Marec 2018 17. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955389/content/737346/download","filename":"Ponuka uchádzača č. 5.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/311-02/18-18/11/00 19. Marec 2018 19. Marec 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/311-08/18-18/11/00 19. Marec 2018 19. Marec 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy o dodaní služieb č. Z/303/18/11/03 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 17. Marec 2018 17. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955383/content/737338/download","filename":"Ponuka uchádzača č. 2.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×