Obstarávanie

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 037 785,00
Konečná suma(Bez DPH):
7 037 783,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77200000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
9

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, prípravu pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Juniper s. r. o. 3 814 900,00 Neuvedené EUR 12. Február 2019 241459
LESBORA, s.r.o. 3 936 390,00 Neuvedené EUR 12. Február 2019 241458
ORFLAJ s.r.o. 4 862 999,00 Neuvedené EUR 12. Február 2019 241457
LESOR, s.r.o. 4 1 441 715,00 Neuvedené EUR 12. Február 2019 241456
PINUS SLOVAKIA s.r.o. 3 1 488 925,00 Neuvedené EUR 12. Február 2019 241455
Jaroslav Kukuc 3 640 236,00 Neuvedené EUR 12. Február 2019 241454
AB Facility s. r. o. 2 341 264,00 Neuvedené EUR 12. Február 2019 241453
PINUS SLOVAKIA s.r.o. 4 354 025,00 Neuvedené EUR 12. Február 2019 241452
AB Facility s. r. o. 2 157 329,00 Neuvedené EUR 12. Február 2019 241451

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. September 2018 13. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030925/content/820755/download","filename":"Súťažné podklady PČ OZ Námestovo 2019-2022.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 13. September 2018 13. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031884/content/820756/download","filename":"JED-formulár OZ Námestovo Pestovanie 2019-2022.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011505/content/889119/download","filename":"Ponuka uchádzača č.3.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk I. 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011519/content/889217/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I .pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011547/content/889269/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy -Rámcová dohoda č. R/311-02/19-22/11/00 5. December 2018 5. December 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 9 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011517/content/889163/download","filename":"Ponuka uchádzača č.9.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011504/content/889118/download","filename":"Ponuka uchádzača č.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 5 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011510/content/889123/download","filename":"Ponuka uchádzača č.5.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy -Rámcová dohoda č. R/311-09/19-22/11/00 5. December 2018 5. December 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 7 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011515/content/889140/download","filename":"Ponuka uchádzača č.7.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy -Rámcová dohoda č. R/311-01/19-22/11/00 5. December 2018 5. December 2018 []
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk II. 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011521/content/889226/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk II.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy -Rámcová dohoda č. R/311-05/19-22/11/00 5. December 2018 5. December 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy -Rámcová dohoda č. R/311-04/19-22/11/00 5. December 2018 5. December 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy -Rámcová dohoda č. R/311-06/19-22/11/00 5. December 2018 5. December 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 8 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011516/content/889151/download","filename":"Ponuka uchádzača č.8.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 4 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011506/content/889120/download","filename":"Ponuka uchádzača č.4.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy -Rámcová dohoda č. R/311-03/19-22/11/00 5. December 2018 5. December 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov. 31. Október 2018 31. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004611/content/874257/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy -Rámcová dohoda č. R/311-08/19-22/11/00 5. December 2018 5. December 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 6 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011513/content/889129/download","filename":"Ponuka uchádzača č.6.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy -Rámcová dohoda č. R/311-07/19-22/11/00 5. December 2018 5. December 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011518/content/889214/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011501/content/889114/download","filename":"Ponuka uchádzača č.1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011520/content/889218/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×