Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
18 269 065,00
Konečná suma(Bez DPH):
18 269 058,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
18

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LESBORA, s.r.o. 4 825 446,00 Neuvedené EUR 4. December 2018 238037
LESOR, s.r.o. 3 953 849,00 Neuvedené EUR 4. December 2018 238036
LESOR, s.r.o. 3 1 008 879,00 Neuvedené EUR 4. December 2018 238035
Jaroslav Kormančík 3 880 476,00 Neuvedené EUR 4. December 2018 238034
Marek Gama 2 687 735,00 Neuvedené EUR 4. December 2018 238033
LESOR, s.r.o. 1 1 031 603,00 Neuvedené EUR 4. December 2018 238032
ORFLAJ s.r.o. 1 1 031 603,00 Neuvedené EUR 4. December 2018 238031
František Švajčík ml. 1 1 084 168,00 Neuvedené EUR 4. December 2018 238030
Rudolf Ďurana 2 1 084 168,00 Neuvedené EUR 4. December 2018 238029
LESOR, s.r.o. 2 1 379 851,00 Neuvedené EUR 4. December 2018 238028
Pavol Fidrik 1 1 470 965,00 Neuvedené EUR 4. December 2018 238027
Peter Zoššák 4 685 107,00 Neuvedené EUR 4. December 2018 238026
LESBORA, s.r.o. 1 745 557,00 Neuvedené EUR 4. December 2018 238025
Peter Stelina 1 1 430 664,00 Neuvedené EUR 4. December 2018 238024
Jaroslav Kukuc 3 852 288,00 Neuvedené EUR 4. December 2018 238023
Jaroslav Kukuc 1 760 374,00 Neuvedené EUR 4. December 2018 238022
Slavomír Socha 3 779 175,00 Neuvedené EUR 4. December 2018 238021
Marián Mikuš 1 1 577 150,00 Neuvedené EUR 4. December 2018 238020

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu - časť č. 5 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006594/content/878119/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu_časť 5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.4 - Ponuka uchádzača -Marián Cyrul 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012752/content/891265/download","filename":"Časť č.4 - ponuka uchádzača- Marián Cyrul.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.7 - Ponuka uchádzača -Peter Zoššák 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012813/content/891316/download","filename":"Časť č.7 - ponuka uchádzača- Peter Zoššák.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.15 - Ponuka uchádzača -Jaroslav Kormančík 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012869/content/891421/download","filename":"Časť č.15 - ponuka uchádzača- Jaroslav Kormančík.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.18 - Ponuka uchádzača -Rudolf Ďurana 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012883/content/891451/download","filename":"Časť č.18 - ponuka uchádzača- Rudolf Ďurana.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Časť č. 18 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006564/content/878057/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk časť 18.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. R/011-10/19-22/11/03 1. Február 2019 1. Február 2019 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy - časť č.4 - Rámcová dohoda č. R/011-04/19-22/11/01 12. December 2018 12. December 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Časť č. 1 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006537/content/878020/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk časť 1.pdf"}]
Súťažné podklady Zmena súťažných podkladov – úprava rámcovej dohody 9. Október 2018 9. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1043282/content/820959/download","filename":"Oznámenie o zmene súťažných podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1043282/content/820960/download","filename":"02 Príloha I. k SP - Rámcová dohoda_upravená.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy - časť č.2 - Rámcová dohoda č. R/011-02/19-22/11/01 12. December 2018 12. December 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Časť č. 14 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006559/content/878052/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk časť 14.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Časť č. 5 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006544/content/878037/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk časť 5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.4 - Ponuka uchádzača -Jaroslav Kukuc 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012794/content/891298/download","filename":"Časť č.4 - ponuka uchádzača- Jaroslav Kukuc.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.18 - Ponuka uchádzača -Jozef Kováč ml. 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012884/content/891458/download","filename":"Časť č.18 - ponuka uchádzača-Jozef Kováč ml..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Časť č. 13 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006557/content/878050/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk časť 13.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. September 2018 12. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029990/content/820957/download","filename":"Súťažné podklady OZ Námestovo Ťažba 2019 - 2022.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.2 - Ponuka uchádzača -Slavomír Socha 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012743/content/891237/download","filename":"Časť č.2 - ponuka uchádzača-Slavomír Socha.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Časť č. 3 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006541/content/878033/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk časť 3.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy - časť č.3 - Rámcová dohoda č. R/011-03/19-22/11/01 12. December 2018 12. December 2018 []
Ponuky uchádzačov Časť č.14 - Ponuka uchádzača -LESOR, s.r.o. 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012866/content/891419/download","filename":"Časť č.14 - ponuka uchádzača- LESOR,s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.16 - Ponuka uchádzača -LES-WOOD s.r.o. 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012877/content/891446/download","filename":"Časť č.16 - ponuka uchádzača- LES-WOOD s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.10 - Ponuka uchádzača -LES-WOOD s.r.o. 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012856/content/891407/download","filename":"Časť č.10 - ponuka uchádzača- LES-WOOD s.r.o..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy - časť č.8 - Rámcová dohoda č. R/011-08/19-22/11/02 12. December 2018 12. December 2018 []
Ponuky uchádzačov Časť č.8 - Ponuka uchádzača -Pavol Fidrík FIDLES 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012817/content/891319/download","filename":"Časť č.8 - ponuka uchádzača- Pavol Fidrík FIDLES.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.14 - Ponuka uchádzača -Marek Gama 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012864/content/891415/download","filename":"Časť č.14 - ponuka uchádzača- Marek Gama.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.17 - Ponuka uchádzača -Jozef Jaňák ml. 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012878/content/891447/download","filename":"Časť č.17 - ponuka uchádzača- Jozef Jaňák ml..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.10 - Ponuka uchádzača -Rudolf Ďurana 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012824/content/891327/download","filename":"Časť č.10 - ponuka uchádzača- Rudolf Ďurana.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.16 - Ponuka uchádzača -Jozef Strakuľák 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012874/content/891442/download","filename":"Časť č.16 - ponuka uchádzača- Jozef Strakuľák.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.16 - Ponuka uchádzača -LESOR, s.r.o. 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012876/content/891445/download","filename":"Časť č.16 - ponuka uchádzača- LESOR,s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.15 - Ponuka uchádzača -Ferdinand Jagelka 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012871/content/891424/download","filename":"Časť č.15 - ponuka uchádzača- Ferdinand Jagelka..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy - časť č.18 - Rámcová dohoda č. R/011-18/19-22/11/05 12. December 2018 12. December 2018 []
Ponuky uchádzačov Časť č.15 - Ponuka uchádzača -LESOR, s.r.o. 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012872/content/891425/download","filename":"Časť č.15 - ponuka uchádzača- LESOR,s.r.o..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy - časť č.15 - Rámcová dohoda č. R/011-15/19-22/11/05 12. December 2018 12. December 2018 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu - časť č. 6 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006595/content/878122/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu_časť 6.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 13. September 2018 13. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031879/content/820958/download","filename":"JED-formulár OZ Námestovo Ťažba 2019-2022.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.18 - Ponuka uchádzača -LESBORA, s.r.o. 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012881/content/891450/download","filename":"Časť č.18 - ponuka uchádzača-LESBORA, s.r.o..pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie k súťažným podkladom a k oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania č.1 9. Október 2018 9. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1043347/content/820961/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov č.1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.9 - Ponuka uchádzača -LESOR, s.r.o. 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012818/content/891321/download","filename":"Časť č.9 - ponuka uchádzača- LESOR,s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.17 - Ponuka uchádzača -LES-WOOD s.r.o. 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012880/content/891449/download","filename":"Časť č.17 - ponuka uchádzača- LES-WOOD s.r.o..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy - časť č.11 - Rámcová dohoda č. R/011-11/19-22/11/03 12. December 2018 12. December 2018 []
Ponuky uchádzačov Časť č.1 - Ponuka uchádzača - Marián Mikuš 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012736/content/891229/download","filename":"Časť č.1 - ponuka uchádzača-Marián Mikuš.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu - časť č. 1 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006590/content/878100/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu_časť 1.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu - časť č. 3 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006592/content/878109/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu_časť 3.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu - časť č. 8 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006597/content/878124/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu_časť 8.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu - časť č. 12 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006599/content/878126/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu_časť 12.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu - časť č. 11 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006598/content/878125/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu_časť 11.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu - časť č. 13 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006600/content/878127/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu_časť 13.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy - časť č.1 - Rámcová dohoda č. R/011-01/19-22/11/01 12. December 2018 12. December 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Časť č. 2 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006539/content/878031/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk časť 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.13 - Ponuka uchádzača -LESOR, s.r.o. 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012862/content/891413/download","filename":"Časť č.13 - ponuka uchádzača- LESOR,s.r.o..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy - časť č.5 - Rámcová dohoda č. R/011-05/19-22/11/02 12. December 2018 12. December 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy - časť č.6 - Rámcová dohoda č. R/011-06/19-22/11/02 12. December 2018 12. December 2018 []
Ponuky uchádzačov Časť č.5 - Ponuka uchádzača -Peter Stelina 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012804/content/891305/download","filename":"Časť č.5 - ponuka uchádzača- Peter Stelina.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.18 - Ponuka uchádzača -LES-WOOD s.r.o. 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012885/content/891462/download","filename":"Časť č.18 - ponuka uchádzača- LES-WOOD s.r.o..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Časť č. 4 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006542/content/878035/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk časť 4.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Časť č. 6 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006546/content/878038/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk časť 6.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Časť č. 9 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006551/content/878044/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk časť 9.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Časť č. 10 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006552/content/878045/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk časť 10.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.17 - Ponuka uchádzača -LESOR, s.r.o. 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012879/content/891448/download","filename":"Časť č.17 - ponuka uchádzača- LESOR,s.r.o..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Časť č. 7 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006547/content/878040/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk časť 7.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Časť č. 8 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006549/content/878042/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk časť 8.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Časť č. 12 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006554/content/878047/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk časť 12.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Časť č. 11 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006553/content/878046/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk časť 11.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.7 - Ponuka uchádzača -Ján Masničák 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012809/content/891311/download","filename":"Časť č.7 - ponuka uchádzača- Ján Masničák.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.12 - Ponuka uchádzača -ORFLAJ s.r.o. 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012860/content/891411/download","filename":"Časť č.12 - ponuka uchádzača- ORFLAJ s.r.o..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk - časť č. 1 až časť č. 18 7. December 2018 7. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012220/content/890234/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk -časť č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012220/content/890235/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk -časť č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012220/content/890236/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk -časť č.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012220/content/890237/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk -časť č.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012220/content/890238/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk -časť č.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012220/content/890239/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk -časť č.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012220/content/890240/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk -časť č.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012220/content/890241/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk -časť č.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012220/content/890242/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk -časť č.9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012220/content/890243/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk -časť č.10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012220/content/890244/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk -časť č.11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012220/content/890245/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk -časť č.12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012220/content/890246/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk -časť č.13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012220/content/890247/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk -časť č.14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012220/content/890248/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk -časť č.15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012220/content/890249/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk -časť č.16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012220/content/890250/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk -časť č.17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012220/content/890251/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk -časť č.18.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Časť č. 16 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006561/content/878054/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk časť 16.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Časť č. 15 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006560/content/878053/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk časť 15.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnice o vyhodnotení ponúk II - časť č. 1 až časť č.18 7. December 2018 7. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012223/content/890288/download","filename":"Zápisnica o vyhodnoteni ponúk II - časť č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012223/content/890289/download","filename":"Zápisnica o vyhodnoteni ponúk II - časť č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012223/content/890290/download","filename":"Zápisnica o vyhodnoteni ponúk II - časť č. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012223/content/890291/download","filename":"Zápisnica o vyhodnoteni ponúk II - časť č. 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012223/content/890292/download","filename":"Zápisnica o vyhodnoteni ponúk II - časť č. 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012223/content/890293/download","filename":"Zápisnica o vyhodnoteni ponúk II - časť č. 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012223/content/890294/download","filename":"Zápisnica o vyhodnoteni ponúk II - časť č. 7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012223/content/890295/download","filename":"Zápisnica o vyhodnoteni ponúk II - časť č. 8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012223/content/890296/download","filename":"Zápisnica o vyhodnoteni ponúk II - časť č. 9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012223/content/890297/download","filename":"Zápisnica o vyhodnoteni ponúk II - časť č. 10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012223/content/890298/download","filename":"Zápisnica o vyhodnoteni ponúk II - časť č. 11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012223/content/890299/download","filename":"Zápisnica o vyhodnoteni ponúk II - časť č. 12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012223/content/890300/download","filename":"Zápisnica o vyhodnoteni ponúk II - časť č. 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012223/content/890301/download","filename":"Zápisnica o vyhodnoteni ponúk II - časť č. 14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012223/content/890302/download","filename":"Zápisnica o vyhodnoteni ponúk II - časť č. 15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012223/content/890303/download","filename":"Zápisnica o vyhodnoteni ponúk II - časť č. 16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012223/content/890304/download","filename":"Zápisnica o vyhodnoteni ponúk II - časť č. 17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012223/content/890305/download","filename":"Zápisnica o vyhodnoteni ponúk II - časť č. 18.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Časť č. 17 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006563/content/878055/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk časť 17.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti - časť č.1 až časť č.18 7. December 2018 7. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012222/content/890270/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - časť č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012222/content/890271/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - časť č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012222/content/890272/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - časť č.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012222/content/890273/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - časť č.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012222/content/890274/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - časť č.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012222/content/890275/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - časť č.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012222/content/890276/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - časť č.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012222/content/890277/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - časť č.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012222/content/890278/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - časť č.9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012222/content/890279/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - časť č.10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012222/content/890280/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - časť č.11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012222/content/890281/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - časť č.12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012222/content/890282/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - časť č.13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012222/content/890283/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - časť č.14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012222/content/890284/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - časť č.15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012222/content/890285/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - časť č.16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012222/content/890286/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - časť č.17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012222/content/890287/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - časť č.18.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnice o vyhodnotení ponúk I - časť č.1 až časť č.18 7. December 2018 7. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012221/content/890252/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I.- časť č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012221/content/890253/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I.- časť č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012221/content/890254/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I.- časť č. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012221/content/890255/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I.- časť č. 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012221/content/890256/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I.- časť č. 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012221/content/890257/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I.- časť č. 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012221/content/890258/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I.- časť č. 7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012221/content/890259/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I.- časť č. 8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012221/content/890260/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I.- časť č. 9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012221/content/890261/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I.- časť č. 10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012221/content/890262/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I.- časť č. 11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012221/content/890263/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I.- časť č. 12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012221/content/890264/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I.- časť č. 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012221/content/890265/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I.- časť č. 14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012221/content/890266/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I.- časť č. 15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012221/content/890267/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I.- časť č. 16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012221/content/890268/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I.- časť č. 17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012221/content/890269/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I.- časť č. 18.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.2 - Ponuka uchádzača - Michal Košút 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012740/content/891233/download","filename":"Časť č.2 - ponuka uchádzača- Michal Košút.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.3 - Ponuka uchádzača -Jaroslav Kukuc 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012744/content/891240/download","filename":"Časť č.3 - ponuka uchádzača- Jaroslav Kukuc.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.2 - Ponuka uchádzača -LESBORA, s.r.o. 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012739/content/891232/download","filename":"Časť č.2 - ponuka uchádzača-LESBORA, s.r.o..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy - časť č.10 - Rámcová dohoda č. R/011-10/19-22/11/03 12. December 2018 12. December 2018 []
Ponuky uchádzačov Časť č.7 - Ponuka uchádzača -Michal Košút 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012815/content/891317/download","filename":"Časť č.7 - ponuka uchádzača- Michal Košút.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.11 - Ponuka uchádzača -František Švajčík ml. 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012858/content/891409/download","filename":"Časť č.11 - ponuka uchádzača- František Švajčík ml..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke, časť č. 1 až časť č. 18 19. December 2018 19. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014427/content/894480/download","filename":"Správa o zákazke - časť č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014427/content/894483/download","filename":"Správa o zákazke - časť č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014427/content/894484/download","filename":"Správa o zákazke - časť č.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014427/content/894485/download","filename":"Správa o zákazke - časť č.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014427/content/894486/download","filename":"Správa o zákazke - časť č.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014427/content/894487/download","filename":"Správa o zákazke - časť č.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014427/content/894488/download","filename":"Správa o zákazke - časť č.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014427/content/894489/download","filename":"Správa o zákazke - časť č.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014427/content/894490/download","filename":"Správa o zákazke - časť č.9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014427/content/894491/download","filename":"Správa o zákazke - časť č.10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014427/content/894492/download","filename":"Správa o zákazke - časť č.11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014427/content/894493/download","filename":"Správa o zákazke - časť č.12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014427/content/894494/download","filename":"Správa o zákazke - časť č.13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014427/content/894495/download","filename":"Správa o zákazke - časť č.14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014427/content/894496/download","filename":"Správa o zákazke - časť č.15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014427/content/894497/download","filename":"Správa o zákazke - časť č.16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014427/content/894498/download","filename":"Správa o zákazke - časť č.17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014427/content/894499/download","filename":"Správa o zákazke - časť č.18.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy - časť č.13 - Rámcová dohoda č. R/011-13/19-22/11/04 12. December 2018 12. December 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy - časť č.7 - Rámcová dohoda č. R/011-07/19-22/11/02 12. December 2018 12. December 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy - časť č.9 - Rámcová dohoda č. R/011-09/19-22/11/03 12. December 2018 12. December 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy - časť č.17 - Rámcová dohoda č. R/011-17/19-22/11/05 12. December 2018 12. December 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy - časť č.12 - Rámcová dohoda č. R/011-12/19-22/11/04 12. December 2018 12. December 2018 []
Ponuky uchádzačov Časť č.4 - Ponuka uchádzača -LES-WOOD s.r.o. 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012800/content/891302/download","filename":"Časť č.4 - ponuka uchádzača- LES-WOOD s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.6 - Ponuka uchádzača -LESBORA, s.r.o. 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012806/content/891307/download","filename":"Časť č.6 - ponuka uchádzača-LESBORA, s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.9 - Ponuka uchádzača -LES-WOOD s.r.o. 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012820/content/891323/download","filename":"Časť č.9 - ponuka uchádzača- LES-WOOD s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť č.7 - Ponuka uchádzača -ImForest s.r.o. 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012807/content/891308/download","filename":"Časť č.7 - ponuka uchádzača- ImForest s.r.o..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy - časť č.14 - Rámcová dohoda č. R/011-14/19-22/11/04 12. December 2018 12. December 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy - časť č.16 - Rámcová dohoda č. R/011-16/19-22/11/05 12. December 2018 12. December 2018 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×