Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Turzovka


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
260 773,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 997 779,00
Zaplatené:
2300.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
23

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu podľa kombinácií technológií na OZ Čadca, LS Turzovka

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VELABRI, s.r.o. 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81455
DOMÍNIUM Group, s .r .o. 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81456
Ľudovít Rovňaník 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81457
Pavol Bojko 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81458
P a R s.r.o. 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81459
REVIL-ťažba dreva, s.r.o. 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81460
GLS - GREEN LOGISTIC SERVISEC, s.r.o. 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81461
MAVO, s.r.o. 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81462
ORFLAJ s.r.o. 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81463
Ondrej Kubinec 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81464
ZELEHOS, s.r.o. 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81465
Rastislav Holák 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81466
LESOR, s.r.o. 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81467
TANEX, spol. s r.o. 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81468
LESBORA, s.r.o. 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81469
František Krištiak 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81470
Gasparik, s. r. o. 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81471
Helena Plechová - Leso služby 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81472
Jozef Karas 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81473
LIGNEUS, s.r.o. 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81474
Jaroslav Šurík 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81475
Štefan Urbanik 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81476
Patrik Škola, s.r.o. 23 260 773,00 Neuvedené EUR 16. Január 2017 81477

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy R/19/2017/10/01 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 5. Október 2016 5. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719773/content/542635/download","filename":"JED LS Turzovka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R/22/2017/10/01 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z OP 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767880/content/516109/download","filename":"ZapisnicaOtvaranie_ponuk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení SPÚ 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767883/content/516114/download","filename":"Zapisnica z posudenia podmienok účasti_.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R/09/2017/10/01 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuky úspešných uchádzačov na LS Turzovka 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767891/content/516135/download","filename":"Ponuky uchádzačov LS 01.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R/08/2017/10/01 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/23/2017/10/01 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. Január 2017 27. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771520/content/552192/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy r/10/2017/10/01 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/17/2017/10/01 27. Január 2017 27. Január 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma uhradeného plnenia za celú dobu platnosti RD 29. Marec 2018 29. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962154/content/763673/download","filename":"Suma uhradeného plnenia LS 01.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R/15/2017/10/01 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/06/2017/10/01 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/21/2017/10/01 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. November 2016 28. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741673/content/497244/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R/18/2017/10/01 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/03/2017/10/01 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady LS 01 5. Október 2016 5. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719771/content/542624/download","filename":"Súťažné podklady LS 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719771/content/542625/download","filename":"SP príloha č. 2a Cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719771/content/542626/download","filename":"SP príloha č. 2b Cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719771/content/542627/download","filename":"Rámcová dohoda 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719771/content/542628/download","filename":"Príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719771/content/542629/download","filename":"Príloha č. 2 RD Objednávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719771/content/542630/download","filename":"Príloha č. 3 RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719771/content/542631/download","filename":"Príloha č. 4 RD Samofakturácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719771/content/542632/download","filename":"Príloha č. 5 RD Výzva na zaslanie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719771/content/542633/download","filename":"Príloha č. 6 RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R/20/2017/10/01 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/02/2017/10/01 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/01/2017/10/01 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/07/2017/10/01 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/14/2017/10/01 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/12/2017/10/01 27. Január 2017 27. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/16/2017/10/01 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/04/2017/10/01 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/13/2017/10/01 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/11/2017/10/01 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/05/2017/10/01 23. Január 2017 23. Január 2017 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767887/content/516122/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×