Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné na rok 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
592 672,00
Konečná suma(Bez DPH):
8 297 408,00
Zaplatené:
1400.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
14

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci stínku stromov, ich odvetvenie, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste, prípadne niektoré vybraté výkony v ochrane lesa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Jozef Kováč ml. 14 592 672,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80739
Marek Gama 14 592 672,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80740
František Švajčík ml. 14 592 672,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80741
Ján Žitniak 14 592 672,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80742
Rudolf Ďurana 14 592 672,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80743
Peter Francúz 14 592 672,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80744
Di Mihálik, s.r.o. 14 592 672,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80745
LESOR, s.r.o. 14 592 672,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80746
ORFLAJ s.r.o. 14 592 672,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80747
Kršák, s.r.o. 14 592 672,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80748
LESBORA, s.r.o. 14 592 672,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80749
Jozef Karas 14 592 672,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80750
LIGNEUS, s.r.o. 14 592 672,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80751
Patrik Škola, s.r.o. 14 592 672,00 Neuvedené EUR 3. Január 2017 80752

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 10 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767438/content/514207/download","filename":"Ponuka č.10- 13213.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 9 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767435/content/514200/download","filename":"Ponuka č. 9- 13213.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 11 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767440/content/514212/download","filename":"Ponuka č.11- 13213.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765764/content/506452/download","filename":"LS03 Správa o zákazke VO ŤČ 2017.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. September 2016 23. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714565/content/509772/download","filename":"01 Súťažné podklady (SP) - LS Zákamenné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714565/content/509773/download","filename":"02 Príloha č. 2 k SP - LS Zákamenné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714565/content/509774/download","filename":"03 Príloha č. 1 k SP Rámcová dohoda - LS Zákamenné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714565/content/509775/download","filename":"04 Príloha č. 1 k RD Všeobecné záväzné podmienky LS Zákamenné N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714565/content/509776/download","filename":"05 Príloha č. 2 k RD Objednávka LS ... N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714565/content/509777/download","filename":"06 Príloha č. 3 k RD Zákazkový list LS ... N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714565/content/509778/download","filename":"07 Príloha č. 4 k RD Samofakturácia LS ... N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714565/content/509779/download","filename":"08 Príloha č. 5 k RD Výzva na predloženie cenovej ponuky LS ... N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714565/content/509780/download","filename":"09 Príloha č. 6 k RD Zápis o vyhodnotení ponúk LS ... N.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/003-04/17-17/11/03 9. Január 2017 9. Január 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937766/content/741304/download","filename":"LS03 SUMA SKUTOČNE UHRADENÉHO PLNENIA TČ2017.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937764/content/741301/download","filename":"LS03 Zoznam subdodávateľov TČ2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767426/content/514116/download","filename":"Ponuka č. 3- 13213.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/003-13/17-17/11/03 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 5 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767430/content/514155/download","filename":"Ponuka č. 5- 13213.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 4 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767428/content/514147/download","filename":"Ponuka č. 4- 13213.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/003-10/17-17/11/03 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/003-07/17-17/11/03 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/003-06/17-17/11/03 9. Január 2017 9. Január 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749270/content/423684/download","filename":"LS 03-Informácia o výsledku VP profil ŤČ 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 12 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767442/content/514215/download","filename":"Ponuka č.12- 13213.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk I., II. 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765761/content/506447/download","filename":"LS03 Zápisnica_VP I. - VO ŤČ 2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765761/content/506448/download","filename":"LS03 Zápisnica_VP II. VO ŤČ 2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/003-09/17-17/11/03 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/003-11/17-17/11/03 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/003-03/17-17/11/03 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 7 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767432/content/514169/download","filename":"Ponuka č. 7- 13213.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/003-02/17-17/11/03 9. Január 2017 9. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 6 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767431/content/514162/download","filename":"Ponuka č. 6- 13213.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/003-14/17-17/11/03 11. Január 2017 11. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/003-01/17-17/11/03 9. Január 2017 9. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 13 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767443/content/514223/download","filename":"Ponuka č.13- 13213.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767425/content/514109/download","filename":"Ponuka č. 2- 13213.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765756/content/506421/download","filename":"LS03 Zápisnica_PÚ - VO ŤČ 2017.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765754/content/506412/download","filename":"LS03 Zapisnica_otvaranie_ponuk VO ŤČ 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767423/content/514075/download","filename":"Ponuka č. 1-13213.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/003-05/17-17/11/03 9. Január 2017 9. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/003-12/17-17/11/03 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA č. R/003-08/17-17/11/03 11. Január 2017 10. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 8 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767433/content/514184/download","filename":"Ponuka č. 8- 13213.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 14 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767444/content/514228/download","filename":"Ponuka č.14- 13213.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 23. September 2016 23. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714571/content/509789/download","filename":"JED-formulár LS Zákamenné N.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×