Obstarávanie

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 592 794,00
Konečná suma(Bez DPH):
68 335 146,00
Zaplatené:
900.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77200000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
9

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, prípravu pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ORFLAJ s.r.o. 9 7 592 794,00 Neuvedené EUR 27. November 2018 237692
Peter Miškovčík 9 7 592 794,00 Neuvedené EUR 27. November 2018 237691
LESOR, s.r.o. 9 7 592 794,00 Neuvedené EUR 27. November 2018 237690
AB Facility s. r. o. 9 7 592 794,00 Neuvedené EUR 27. November 2018 237689
Juniper s. r. o. 9 7 592 794,00 Neuvedené EUR 27. November 2018 237688
Jaroslav Kukuc 9 7 592 794,00 Neuvedené EUR 27. November 2018 237687
LESBORA, s.r.o. 9 7 592 794,00 Neuvedené EUR 27. November 2018 237686
Martin Pňaček 9 7 592 794,00 Neuvedené EUR 27. November 2018 237685
PINUS SLOVAKIA s.r.o. 9 7 592 794,00 Neuvedené EUR 27. November 2018 237684

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. September 2018 13. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030925/content/820755/download","filename":"Súťažné podklady PČ OZ Námestovo 2019-2022.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 13. September 2018 13. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031884/content/820756/download","filename":"JED-formulár OZ Námestovo Pestovanie 2019-2022.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011505/content/889119/download","filename":"Ponuka uchádzača č.3.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk I. 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011519/content/889217/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk I .pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011547/content/889269/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy -Rámcová dohoda č. R/311-02/19-22/11/00 5. December 2018 5. December 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 9 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011517/content/889163/download","filename":"Ponuka uchádzača č.9.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011504/content/889118/download","filename":"Ponuka uchádzača č.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 5 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011510/content/889123/download","filename":"Ponuka uchádzača č.5.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy -Rámcová dohoda č. R/311-09/19-22/11/00 5. December 2018 5. December 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 7 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011515/content/889140/download","filename":"Ponuka uchádzača č.7.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy -Rámcová dohoda č. R/311-01/19-22/11/00 5. December 2018 5. December 2018 []
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk II. 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011521/content/889226/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk II.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy -Rámcová dohoda č. R/311-05/19-22/11/00 5. December 2018 5. December 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy -Rámcová dohoda č. R/311-04/19-22/11/00 5. December 2018 5. December 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy -Rámcová dohoda č. R/311-06/19-22/11/00 5. December 2018 5. December 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 8 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011516/content/889151/download","filename":"Ponuka uchádzača č.8.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 4 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011506/content/889120/download","filename":"Ponuka uchádzača č.4.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy -Rámcová dohoda č. R/311-03/19-22/11/00 5. December 2018 5. December 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov. 31. Október 2018 31. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004611/content/874257/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy -Rámcová dohoda č. R/311-08/19-22/11/00 5. December 2018 5. December 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 6 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011513/content/889129/download","filename":"Ponuka uchádzača č.6.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy -Rámcová dohoda č. R/311-07/19-22/11/00 5. December 2018 5. December 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011518/content/889214/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011501/content/889114/download","filename":"Ponuka uchádzača č.1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011520/content/889218/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×