Obstarávanie

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
40 397,00
Konečná suma(Bez DPH):
40 397,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77230000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Pestovateľská činnosť na účely tohto verejného obstarávania predstavuje súbor prác, zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa a ostatné pestovateľské práce.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LESBORA, s.r.o. 3 36 147,00 0% EUR 6. November 2014 58606
LESBORA, s.r.o. 1 4 250,00 0% EUR 28. November 2014 58607

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. December 2014 2. December 2014 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. December 2014 2. December 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Jún 2016 14. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676913/content/796838/download","filename":"DL 011105-16-305-05.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. December 2014 2. December 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773990/content/559662/download","filename":"PČ 2016 § 64 ods 1 písm d) LS Mútne.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. August 2014 22. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/294737/content/130193/download","filename":"DL 011105-14-305-07.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 2/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/4/2014-2017/11/05 3. November 2017 3. November 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 2/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/4/2014-2017/11/05 3. November 2017 3. November 2017 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 31. Október 2014 31. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/294761/content/130473/download","filename":"DL 011105-14-305-09.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Júl 2014 11. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/294704/content/130143/download","filename":"DL 011105-14-305-02-06.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/294725/content/130244/download","filename":"DL 011105-15-305-05.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 28. Marec 2018 28. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/961462/content/761594/download","filename":"Suma UP PČ 2017-LS Mútne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/961462/content/761595/download","filename":"Suma UP PČ 2014-2017-LS Mútne.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. November 2014 18. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/294764/content/130185/download","filename":"DL 011105-14-305-10.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. December 2014 2. December 2014 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Február 2016 4. Február 2016 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Apríl 2016 18. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/646048/content/416698/download","filename":"DL 011105-16-305-03.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/294740/content/130205/download","filename":"DL 011105-15-305-09.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666611/content/540750/download","filename":"DL 011105-16-305-04.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia RÁMCOVÁ DOHODA č. R/4/2014-2017/11/05 9. Február 2015 9. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/294713/content/130187/download","filename":"PČ par. 49a-1d LS05 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/294758/content/130368/download","filename":"DL 011105-14-305-08.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. December 2014 2. December 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. August 2015 22. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/294731/content/130361/download","filename":"DL 011105-15-305-07.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/294746/content/130241/download","filename":"DL 011105-15-305-11.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Marec 2016 16. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634236/content/548382/download","filename":"DL 011105-16-305-02.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Júl 2015 8. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/294728/content/130243/download","filename":"DL 011105-15-305-06.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 2/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/4/2014-2017/11/05 3. November 2017 3. November 2017 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/294722/content/130200/download","filename":"DL 011105-15-305-04.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia RÁMCOVÁ DOHODA č. R/4/2014-2017/11/05 29. Január 2016 29. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/294752/content/130184/download","filename":"PČ par. 49a-1d LS05 2015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 5. Marec 2015 5. Marec 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Január 2016 18. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/294749/content/130238/download","filename":"DL 011105-15-305-12.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. September 2015 23. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/294734/content/130181/download","filename":"DL 011105-15-305-08.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Apríl 2015 21. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/294719/content/130189/download","filename":"DL 011105-15-305-03.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č. 2/2017 k RÁMCOVEJ DOHODE č. R/4/2014-2017/11/05 3. November 2017 3. November 2017 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. December 2014 12. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/294710/content/130172/download","filename":"DL 011105-14-305-11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/294710/content/130173/download","filename":"DL 011105-14-308-11.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 20. Február 2017 20. Február 2017 []
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937843/content/741449/download","filename":"LS05 Zoznam subdodávateľov PČ 2014-2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/294743/content/130221/download","filename":"DL 011105-15-305-10.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×