Osoba

Ing. Ján Ratica


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Ján Ratica
Adresa:
Ul. Hlavná č. 1104 Rabča 02944
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
1
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
76
Zmlúv:
175
V celkovej hodnote:
25,221,766 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
LESBORA, s.r.o. 36415677 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
LESBORA, s.r.o. 36415677 Áno
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 12,500 EUR 6. Október 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 18,873 EUR 20. Október 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 24,207 EUR 20. Október 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 2,276 EUR 30. Október 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 6,407 EUR 30. Október 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 1,374 EUR 27. November 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 3,869 EUR 27. November 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 2,665 EUR 6. Apríl 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 11,174 EUR 26. Apríl 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 9,112 EUR 24. Máj 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 10,719 EUR 24. Máj 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 11,458 EUR 24. Jún 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 2,696 EUR 7. Apríl 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 7,946 EUR 7. Apríl 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 2,022 EUR 7. Apríl 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 8,231 EUR 18. Máj 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 5,834 EUR 18. Máj 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 5,506 EUR 18. Máj 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 3,446 EUR 27. Jún 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 2,839 EUR 27. Jún 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 11,651 EUR 27. Jún 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 4,645 EUR 27. Jún 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017 106,413 EUR 2. September 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 14,230 EUR 9. Júl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 22,716 EUR 9. Júl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 16,150 EUR 21. Júl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 13,201 EUR 21. Júl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 6,340 EUR 25. August 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 9,655 EUR 23. September 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 2,660 EUR 23. September 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 52,921 EUR 14. Január 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 83,142 EUR 24. Jún 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 9,254 EUR 17. Júl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 4,919 EUR 17. Júl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 10,778 EUR 7. September 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 5,982 EUR 7. September 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 10,443 EUR 1. Apríl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 18,262 EUR 20. Apríl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 5,506 EUR 20. Apríl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 1,016 EUR 28. Máj 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 3,504 EUR 8. Jún 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 7,685 EUR 8. Jún 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 1,840 EUR 8. Jún 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 160 EUR 8. Jún 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 8,284 EUR 24. Jún 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 2,464 EUR 14. Január 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 283,565 EUR 27. Február 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 5,137 EUR 26. Júl 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 6,063 EUR 26. Júl 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 1,509 EUR 30. September 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 33,656 EUR 27. Júl 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 3,217 EUR 25. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 13,800 EUR 27. September 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 14,740 EUR 25. Október 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 7,588 EUR 25. November 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné na rok 2017 592,672 EUR 3. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 632,921 EUR 3. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Turzovka 260,773 EUR 16. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica 778,047 EUR 16. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 49,122 EUR 28. Apríl 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 71,487 EUR 30. Máj 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 3,795 EUR 27. Jún 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 15,792 EUR 27. Jún 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 15,792 EUR 27. Jún 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 20,304 EUR 27. Jún 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 6,553 EUR 27. Jún 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 9,159 EUR 19. Apríl 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 8,728 EUR 23. Máj 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 1,930 EUR 22. Jún 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 8,552 EUR 29. November 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 3,801,020 EUR 2. Január 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 15,562 EUR 12. Január 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 21,038 EUR 2. Február 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 13,241 EUR 23. Február 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 6,997 EUR 27. Marec 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 16,888 EUR 16. Január 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 956 EUR 25. Január 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 28,647 EUR 14. Február 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 42,652 EUR 22. Marec 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 87,331 EUR 26. September 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 7,592,794 EUR 27. November 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 936,390 EUR 12. Február 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 11,266 EUR 24. Október 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 3,350 EUR 27. November 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 36,147 EUR 6. November 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 4,250 EUR 28. November 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017 47,341 EUR 3. November 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017 259,273 EUR 2. Február 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 80,227 EUR 3. September 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 2,609 EUR 25. Apríl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 17,896 EUR 29. Máj 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 26,881 EUR 27. Jún 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 7,521 EUR 14. Apríl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 6,174 EUR 25. Apríl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 42,614 EUR 19. Máj 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 25,116 EUR 11. Jún 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 80,683 EUR 28. Apríl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 8,278 EUR 28. Máj 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 4,591 EUR 14. Január 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo 1,918 EUR 20. Január 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 786,031 EUR 3. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 5,999 EUR 17. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 5,470 EUR 17. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 10,737 EUR 13. Február 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 14,270 EUR 17. Marec 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 6,740 EUR 22. September 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 7,236 EUR 18. Júl 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 13,202 EUR 17. August 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 7,040 EUR 29. September 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na rok 2018 412,830 EUR 5. Apríl 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 79,354 EUR 28. Jún 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 745,557 EUR 4. December 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 825,446 EUR 4. December 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 20,222 EUR 18. Október 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 64,194 EUR 19. Jún 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 98,216 EUR 20. Jún 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 37,142 EUR 4. December 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 19,465 EUR 22. November 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 12,686 EUR 13. Január 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 16,262 EUR 15. Február 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 19,432 EUR 21. Marec 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 260,382 EUR 2. Február 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 74,766 EUR 14. Marec 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 14,880 EUR 21. Júl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 8,276 EUR 22. August 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 33,537 EUR 26. September 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017 22,694 EUR 2. Jún 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 19,719 EUR 28. Júl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 12,084 EUR 26. August 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 8,115 EUR 29. September 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 24,215 EUR 7. Január 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 10,469 EUR 26. Február 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 9,218 EUR 24. Marec 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 12,242 EUR 19. Január 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 26,723 EUR 19. Január 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 9,609 EUR 19. Január 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 1,028 EUR 30. Január 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 3,430 EUR 6. Február 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 7,648 EUR 16. Marec 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 6,393 EUR 20. Január 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na roky 2014 - 2017 162,686 EUR 16. Marec 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 9,754 EUR 14. Január 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Paráč na rok 2017 578,858 EUR 3. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Čadca 303,280 EUR 16. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 38,738 EUR 17. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 39,329 EUR 9. Február 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 5,710 EUR 22. Marec 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 5,710 EUR 22. Marec 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 3,214 EUR 22. Marec 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 273,195 EUR 17. Február 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 23,845 EUR 25. Marec 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 115,945 EUR 22. Marec 2019
LESOR, s.r.o. Ozdravné opatrenia v lesoch Urbariátu Kysucké Nové Mesto 133,019 EUR 27. Október 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 1,810 EUR 26. Október 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne 1,312 EUR 18. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok 41,403 EUR 19. Jún 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 11,843 EUR 14. Január 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 45,441 EUR 14. Január 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 3,344 EUR 21. Október 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 6,910 EUR 21. Október 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 976 EUR 27. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 2,652 EUR 27. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo 7,676 EUR 20. Január 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo 47,424 EUR 20. Január 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 3,431 EUR 26. Október 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 7,393 EUR 26. Október 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 5,236 EUR 24. November 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 8,169 EUR 24. November 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora 3,200 EUR 15. December 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na rok 2017 583,569 EUR 3. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Povina 649,462 EUR 18. Január 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 5,903 EUR 24. Október 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na rok 2018 1,552,311 EUR 16. Marec 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 33,378 EUR 16. September 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 71,153 EUR 10. September 2019

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×