Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Povina


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
649 462,00
Konečná suma(Bez DPH):
15 587 088,00
Zaplatené:
2400.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
24

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Povina

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VELABRI, s.r.o. 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81517
Ľudovít Rovňaník 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81518
DOMÍNIUM Group, s .r .o. 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81519
Cáder Pavol 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81520
Marián Mlich 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81521
Ladislav Pavelek 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81522
REVIL-ťažba dreva, s.r.o. 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81523
Emil Šefár 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81524
GLS - GREEN LOGISTIC SERVISEC, s.r.o. 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81525
P a R s.r.o. 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81526
MAVO, s.r.o. 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81527
Pavol Grochal 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81528
ORFLAJ s.r.o. 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81529
LESOR, s.r.o. 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81530
TANEX, spol. s r.o. 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81531
ZELEHOS, s.r.o. 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81532
LESBORA, s.r.o. 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81533
Helena Plechová - Leso služby 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81534
František Krištiak 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81535
Jozef Karas 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81536
LIGNEUS, s.r.o. 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81537
Štefan Urbanik 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81538
Tomáš Ďunďa 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81539
Patrik Škola, s.r.o. 24 649 462,00 Neuvedené EUR 18. Január 2017 81540

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy R/16/2017/10/04 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/22/2017/10/04 25. Január 2017 25. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/04/2017/10/04 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/08/2017/10/04 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/18/2017/10/04 25. Január 2017 25. Január 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady LS Povina 5. Október 2016 5. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719787/content/542741/download","filename":"Súťažné podklady LS 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719787/content/542742/download","filename":"SP príloha č. 2a Cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719787/content/542743/download","filename":"SP príloha č. 2b Cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719787/content/542744/download","filename":"Rámcová dohoda 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719787/content/542745/download","filename":"Príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719787/content/542746/download","filename":"Príloha č. 2 RD Objednávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719787/content/542747/download","filename":"Príloha č. 3 RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719787/content/542748/download","filename":"Príloha č. 4 RD Samofakturácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719787/content/542749/download","filename":"Príloha č. 5 RD Výzva na zaslanie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719787/content/542750/download","filename":"Príloha č. 6 RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R/13/2017/10/04 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z OP 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767925/content/516226/download","filename":"ZapisnicaOtvaranie_ponuk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 5. Október 2016 5. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719790/content/542764/download","filename":"JED LS Povina.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R/21/2017/10/04 25. Január 2017 25. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/05/2017/10/04 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/10/2017/10/04 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/02/2017/10/04 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. November 2016 28. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741676/content/497338/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R/2017/10/04 25. Január 2017 25. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/01/2017/10/04 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma uhradeného plnenia za celú dobu platnosti RD 29. Marec 2018 29. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962174/content/763705/download","filename":"Suma uhradeného plnenia LS 04.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky úspešných uchádzačov na LS Povina 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767933/content/516280/download","filename":"Ponuky uchádzačov LS 04.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R/23/2017/10/04 25. Január 2017 25. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/15/2017/10/04 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení SPÚ 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767927/content/516235/download","filename":"Zapisnica z posudenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R/03/2017/10/04 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/09/2017/10/04 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767930/content/516255/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy R/17/2017/10/04 25. Január 2017 25. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/14/2017/10/04 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/06/2017/10/04 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/11/2017/10/04 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/12/2017/10/04 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/19/2017/10/04 25. Január 2017 25. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/24/2017/10/04 25. Január 2017 25. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy R/07/2017/10/04 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Január 2017 25. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/770013/content/549182/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×