Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
180 023,00
Konečná suma(Bez DPH):
180 019,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77200000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
13

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Jaroslav Kukuc 1 21 000,00 0% EUR 1. Apríl 2014 57256
Marián Mikuš 1 5 587,00 0% EUR 17. Apríl 2014 57257
Jaroslav Kukuc 1 7 107,00 0% EUR 23. Apríl 2014 57258
LESOR, s.r.o. 1 4 365,00 0% EUR 17. Apríl 2014 57259
Marián Mikuš 1 8 960,00 0% EUR 29. Apríl 2014 57260
Marián Mikuš 1 6 940,00 0% EUR 2. Jún 2014 57261
Marián Mikuš 1 4 998,00 0% EUR 11. Jún 2014 57262
Jaroslav Kukuc 1 24 300,00 0% EUR 14. Máj 2014 57263
Jaroslav Kukuc 1 25 085,00 0% EUR 5. Jún 2014 57264
Marián Mikuš 1 11 216,00 0% EUR 5. Jún 2014 57265
LESBORA, s.r.o. 1 41 403,00 0% EUR 19. Jún 2014 57266
Marián Mikuš 1 9 786,00 0% EUR 25. Jún 2014 57267
Marián Mikuš 1 9 272,00 0% EUR 26. Jún 2014 57268

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289582/content/127524/download","filename":"DL 011101-15-11390-04.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia RÁMCOVÁ DOHODA č. R/1/2013-2016/11/01 29. Január 2016 29. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289612/content/127598/download","filename":"ŤČ par. 49a-1d LS01 2015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Apríl 2014 1. Apríl 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Júl 2015 8. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289588/content/127583/download","filename":"DL 011101-15-11390-06.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Apríl 2014 1. Apríl 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Január 2015 9. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289564/content/127547/download","filename":"DL 011101-14-11390-12.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289561/content/127549/download","filename":"DL 011101-14-11390-11.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289591/content/127574/download","filename":"DL 011101-15-11390-07.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289606/content/127575/download","filename":"DL 011101-15-11390-11.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Apríl 2014 1. Apríl 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Marec 2015 17. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289576/content/127526/download","filename":"DL 011101-15-11390-02.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Marec 2016 16. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634410/content/548829/download","filename":"DL 011101-16-11390-02.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Máj 2016 17. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664875/content/535087/download","filename":"DL 011101-16-11390-04.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289558/content/127514/download","filename":"DL 011101-14-11390-10.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Apríl 2014 1. Apríl 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Október 2015 21. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289597/content/127585/download","filename":"DL 011101-15-11390-09.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Apríl 2014 1. Apríl 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Jún 2016 14. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677015/content/796911/download","filename":"DL 011101-16-11390-05.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Apríl 2014 1. Apríl 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia RÁMCOVÁ DOHODA č. R/1/2013-2016/11/01 31. Marec 2014 31. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289537/content/129891/download","filename":"ŤČ par. 49a-1d LS01.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289609/content/127582/download","filename":"DL 011101-15-11390-12.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. September 2014 18. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289552/content/127513/download","filename":"DL 011101-14-11390-08.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Apríl 2014 1. Apríl 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Jún 2015 9. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289585/content/127542/download","filename":"DL 011101-15-11390-05.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Marec 2015 2. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289573/content/127521/download","filename":"DL 011101-15-11390-01.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia RÁMCOVÁ DOHODA č. R/1/2013-2016/11/01 31. Január 2015 31. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289567/content/127559/download","filename":"ŤČ par. 49a-1d LS01 2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645013/content/399099/download","filename":"DL 011101-16-11390-03.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Október 2014 29. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289555/content/127548/download","filename":"DL 011101-14-11390-09.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. November 2015 16. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289600/content/127600/download","filename":"DL 011101-15-11390-10.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289579/content/127544/download","filename":"DL 011101-15-11390-03.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 30. Január 2017 30. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772793/content/556455/download","filename":"ŤČ 2016 § 64 ods 1 písm d) - LS Or. Podzámok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772793/content/556456/download","filename":"ŤČ 2013-2016 § 64 ods 1 písm d) - LS Or. Podzámok.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Júl 2014 2. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289603/content/127614/download","filename":"DL 011101-13-11390-07-09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289603/content/127615/download","filename":"DL 011101-13-11390-10-12.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Apríl 2014 1. Apríl 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. September 2014 3. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289549/content/129780/download","filename":"DL 011101-14-11390-07.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Apríl 2014 1. Apríl 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. September 2015 23. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289594/content/127576/download","filename":"DL 011101-15-11390-08.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Júl 2014 14. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/289546/content/130040/download","filename":"DL 011101-14-11390-01-06.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Február 2016 16. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623094/content/400221/download","filename":"DL 011101-16-11390-01.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×