Obstarávanie

Farba na betón a príslušenstvo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 340,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 065,97
Zaplatené:
45.55%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44810000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Položka č. 1 - Farba na betón HYDROBAN (alebo ekvivalent); Položka č. 2 - Syntetické riedidlo S 6005; Položka č.3 - Maliarsky náter na povrchové úpravy interiérov; Položka č. 4 - Acetónové riedidlo C 6000; Položka č.5 - Penetračný náter na báze modifikovaného styrén-akrylátového kopolymeru; Položka č.6 - Farba syntetická základná; Položka č.7 - Disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku syntetických živíc a organických rozpúšťadiel s prísadou sušidla ; Položka č.8 - Profesionálny valec z vlákien mikrofázy; Položka č.9 - Valček na syntetiku a polyuretán; Položka č.10 - Štetec plochý, plastové držadlo, prírodná štetina 3“; Položka č.11 - Syntetické riedidlo S 6006; Položka č.12 - Vnútorná hladká stierková hmota

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Farba na betón HYDROBAN (alebo ekvivalent) - farba:, Hodnota / charakteristika: šedá.; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Farba na betón HYDROBAN (alebo ekvivalent): , Hodnota / charakteristika: vhodný na nátery betónových plôch izolovaných proti zemnej vlhkosti na betónové podlahy v garážach, pivničných priestoroch a skladových alebo výrobných halách.; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Farba na betón HYDROBAN (alebo ekvivalent): , Hodnota / charakteristika: ako protiprašný a ochranný náter.; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Farba na betón HYDROBAN (alebo ekvivalent) - výdatnosť pri jednej vrstve: , Hodnota / charakteristika: 4 až 8 m2/kg.; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Farba na betón HYDROBAN (alebo ekvivalent) - obsah neprchavých zložiek (1 hod / 150 °C):, Hodnota / charakteristika: min. 45%. ; Technické vlastnosti: Položka č. 2 - Syntetické riedidlo S 6005:, Hodnota / charakteristika: používané na riedenie syntetických náterových látok zväčša pre nanášanie štetcom. ; Technické vlastnosti: Položka č.3 - Maliarsky náter na povrchové úpravy interiérov:, Hodnota / charakteristika: vhodný na všetky nasiakavé podklady.; Technické vlastnosti: Položka č.3 - Maliarsky náter na povrchové úpravy interiérov - výdatnosť:, Hodnota / charakteristika: 10-14 m2/kg.; Technické vlastnosti: Položka č.3 - Maliarsky náter na povrchové úpravy interiérov - farba:, Hodnota / charakteristika: biela.; Technické vlastnosti: Položka č.3 - Maliarsky náter na povrchové úpravy interiérov - belosť:, Hodnota / charakteristika: min. 82% BaSO4.; Technické vlastnosti: Položka č. 4 - Acetónové riedidlo C 6000:, Hodnota / charakteristika: používa sa ako prípravok na riedenie nitrocelulózových náterových látok a hmôt.; Technické vlastnosti: Položka č.5 - Penetračný náter na báze modifikovaného styrén-akrylátového kopolymeru: , Hodnota / charakteristika: umožňuje vysoký stupeň kotvenia.; Technické vlastnosti: Položka č.5 - Penetračný náter na báze modifikovaného styrén-akrylátového kopolymeru:, Hodnota / charakteristika: vyznačuje sa výborným zmáčaním a dokonalým kotvením na nasiakavých podkladoch.; Technické vlastnosti: Položka č.5 - Penetračný náter na báze modifikovaného styrén-akrylátového kopolymeru:, Hodnota / charakteristika: používa sa na nekonštrukčný betón, anhydrit, murivo, omietky, sadrokartónové a iné minerálne podklady.; Technické vlastnosti: Položka č.6 - Farba syntetická základná: , Hodnota / charakteristika: je disperzia anorganických antikoróznych pigmentov, plnidiel a syntetických živíc s prísadou sušidiel v organických rozpúšťadlách.; Technické vlastnosti: Položka č.7 - Disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku syntetických živíc a organických rozpúšťadiel s prísadou sušidla:, Hodnota / charakteristika: používa sa ako vrchný lesklý náter na kov a drevo v interiéroch aj exteriéroch.; Technické vlastnosti: Položka č.7 - Disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku syntetických živíc a organických rozpúšťadiel s prísadou sušidla- farba:, Hodnota / charakteristika: krémová svetlá (odtieň-6050).; Technické vlastnosti: Položka č.8 - Profesionálny valec z vlákien mikrofázy:, Hodnota / charakteristika: na maľovanie hladkých povrchov vodou riaditeľnými , latexovými a emulznými farbami.; Technické vlastnosti: Položka č.8 - Profesionálny valec z vlákien mikrofázy - rozmer:, Hodnota / charakteristika: 250 mm na trň 8 mm.; Technické vlastnosti: Položka č.9 - Valček na syntetiku a polyuretán:, Hodnota / charakteristika: 4 mm vlas tkaná vlna odolný voči rozpúšťadlám.; Technické vlastnosti: Položka č.9 - Valček na syntetiku a polyuretán - rozmer:, Hodnota / charakteristika: 100 mm na trň 6 mm.; Technické vlastnosti: Položka č.12 - Vnútorná hladká stierková hmota:, Hodnota / charakteristika: je možné ju používať ako podkladovú vrstvu pod obklady, maľby, tapety alebo ako konečnú úpravu na dosiahnutie dokonale hladkého povrchu.; Technické vlastnosti: Položka č.12 - Vnútorná hladká stierková hmota:, Hodnota / charakteristika: biela.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Farba na betón HYDROBAN (alebo ekvivalent) - množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Farba na betón HYDROBAN (alebo ekvivalent) - obsah balenia, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Položka č. 2 - Syntetické riedidlo S 6005 - množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Položka č. 2 - Syntetické riedidlo S 6005 - obsah balenia, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: Položka č.3 - Maliarsky náter na povrchové úpravy interiérov - množstvo , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Položka č.3 - Maliarsky náter na povrchové úpravy interiérov - obsah balenia, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: Položka č. 4 - Acetónové riedidlo C 6000 - množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Položka č. 4 - Acetónové riedidlo C 6000 - obsah balenia, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,5; Technické vlastnosti: Položka č.5 - Penetračný náter na báze modifikovaného styrén-akrylátového kopolymeru - množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Položka č.5 - Penetračný náter na báze modifikovaného styrén-akrylátového kopolymeru - obsah balenia, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Položka č.6 - Farba syntetická základná - množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Položka č.6 - Farba syntetická základná - obsah balenia, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: Položka č.7 - Disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku syntetických živíc a organických rozpúšťadiel s prísadou sušidla - množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Položka č.7 - Disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku syntetických živíc a organických rozpúšťadiel s prísadou sušidla - obsah balenia, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: Položka č.8 - Profesionálny valec z vlákien mikrofázy - množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Položka č.9 - Valček na syntetiku a polyuretán - množstvo , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Položka č.10 - Štetec plochý, plastové držadlo, prírodná štetina 3“ - množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Položka č.11 - Syntetické riedidlo S 6006 - množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Položka č.11 - Syntetické riedidlo S 6006 - obsah balenia, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: Položka č.12 - Vnútorná hladká stierková hmota - množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Položka č.12 - Vnútorná hladká stierková hmota - obsah balenia, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CHEMOLAK a.s. 4 1 279,17 20% EUR 21. Apríl 2017 136270

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×