Obstarávanie

Náterový systém na protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií exteriérov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
8 574,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 791,66
Zaplatené:
55.88%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44810000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
položky (viď. technická špecifikácia)
Množstvo:
8.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Náterový protikorózny systém pre údržbové nátery oceľových konštrukcií v exteriéri; Farby by mali dosahovať nasledovné všeobecné kritéria: -odolnosť voči poveternostným vplyvom -odolnosť teplotným zmenám od -30° C do +60°C -veľmi dobrá krycia schopnosť a nestekanie na zvislých plochách -nealergizujúce -náterový protikorózny systém pre údržbové nátery oceľových konštrukcií v exteriéri

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Dvojzložkové farby - základný náter epoxidový so zinkovým prachom-farebný odtieň:, Hodnota / charakteristika: RAL: cca 7040; Technické vlastnosti: Spojovací (podkladový) náter:, Hodnota / charakteristika: RAL: cca 7035; Technické vlastnosti: Krycí náter polyuretánový:, Hodnota / charakteristika: RAL: 1028; Technické vlastnosti: Penetračný náter na kov napríklad polyuretánový:, Hodnota / charakteristika: cca červenohnedý; Technické vlastnosti: Stupeň lesku:, Hodnota / charakteristika: 50 - polomatný; Technické vlastnosti: Miesto aplikácie:, Hodnota / charakteristika: vonkajšie pracovisko, zvislé plochy; Technické vlastnosti: Stupeň koróznej agresivity, atmosféry:, Hodnota / charakteristika: C4 až C5-M podľa normy STN EN ISO 12944-2; Technické vlastnosti: Klimatické pásmo:, Hodnota / charakteristika: mierne pásmo -20°C až +35°C; Technické vlastnosti: Výdatnosť náteru po natužení:, Hodnota / charakteristika: základná:min. 2,0-2,5 m²/kg pri vrstve 80 μm v zaschnutom stave, spojovací náter:min.3,5 m²/kg pri vrstve 120 μm v zaschnutom stave, vrchný náter:min.6,0 m²/kg pri vrstve 60 μm v zaschnutom stave; Technické vlastnosti: Penetračný náter na kov:, Hodnota / charakteristika: záujemca musí navrhnúť a ponúknuť prípravok- napríklad polyuretánový penetračný náter vhodný na prípravu plôch pred nanesením základného náteru.; Technické vlastnosti: Doba schnutia:, Hodnota / charakteristika: pri +20°C/vrstva 20 μm: proti prachu 60 min, na dotyk 2 hod.; Technické vlastnosti: Vytvrdnutie náteru:, Hodnota / charakteristika: do 7 dní; Technické vlastnosti: Nanášanie:, Hodnota / charakteristika: štetcom, valčekom, vzduchové striekanie - tlak 0,3 - 0,4 Mpa, tlakové striekanie - tlak 15 Mpa; Technické vlastnosti: Použitie:, Hodnota / charakteristika: oceľové konštrukcie pri diaľniciach a rýchlostných cestách, nanášanie na jestvujúce nátery, príprava povrchu podľa STN EN ISO 12944-4, stupeň prípravy povrchu P St 2½ a P Sa 2½; Technické vlastnosti: Počet náterov:, Hodnota / charakteristika: 3 x, z toho základný náter musí obsahovať zinkové plnivo 1 x, podkladový náter (spojovací) 1 x, krycí náter (vrchný) 1x; Technické vlastnosti: Základný náter so zinkom:, Hodnota / charakteristika: hustota min. 2,28 g/cm³, obsah neprchavých zložiek minimálne 80%; Technické vlastnosti: Podkladový náter:, Hodnota / charakteristika: hustota min. 1,50 g/cm³, obsah neprchavých zložiek minimálne 80%; Technické vlastnosti: Krycí náter polyuretánový:, Hodnota / charakteristika: hustota minim. 1,20 g/cm³, obsah neprchavých zložiek minimálne 52%; Technické vlastnosti: Celková nanesená vrstva náterového systému:, Hodnota / charakteristika: min. 200 μm v zaschnutom stave; Technické vlastnosti: Skladovateľnosť:, Hodnota / charakteristika: v originálnom balení po dobu 12 mesiacov pri teplote +5°C - +30°C; Technické vlastnosti: Balenie:, Hodnota / charakteristika: 10 až 15 kg plechovice; Technické vlastnosti: Životnosť náteru:, Hodnota / charakteristika: vysoká nad 15 rokov STN ISO 12944-1; Technické vlastnosti: Doba spracovateľnosti: , Hodnota / charakteristika: po otvorení originálneho balenia mi. 4 hod. po natužení; Technické vlastnosti: Spôsob čistenia náradia po práci:, Hodnota / charakteristika: jednoduché; Technické vlastnosti: Teplota pri spracovaní:, Hodnota / charakteristika: +5°C - +30°C; Technické vlastnosti: Obsah sušiny:, Hodnota / charakteristika: základný náter: cca 80%, základný náter musí obsahovať prachový zinok min. 80% hmotnosti materiálu, podkladový (spojovací) náter: min. 80%, krycí (vrchný) náter: cca 52%

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Penetračný náter, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: Riedidlo na penetračný náter, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Základný náter (so zinkom) vrátane potrebného množstva tvrdiacej zmesi, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 650; Technické vlastnosti: Riedidlo do základného náteru, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40; Technické vlastnosti: Podkladový (spojovací) náter vrátane potrebného množstva tvrdiacej zmesi, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 360; Technické vlastnosti: Riedidlo do podkladového (spojovacieho) náteru, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40; Technické vlastnosti: Krycí (vrchný) náter vrátane potrebného množstva tvrdiacej zmesi, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Riedidlo do krycieho (vrchného) náteru, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CHEMOLAK a.s. 4 5 750,00 20% EUR 6. Júl 2017 141714

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×