Obstarávanie

Nákup farieb pre náterové systémy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 128,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 128,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44811000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú protikorózne údržbové náterové systémy na ocelové konštrukcie dialnic v zmysle normy STN ISO 12 944-5 a TP 05/2004 vydané MDPaT Protikorózna ochrana ocelových konštrukcii mostov, údržbový náterový systém pre nátery podvozkov nákladných automobilov a ocelových konštrukcii, náterový systém pre vnútorné a vonkajšie fasády, náterový systém pre drevené a betónové protihlukové steny, farby na vozovku na vodorovné dopravné značenie a nátery betónových podláh.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CHEMOLAK a.s. 1 2 128,00 Neuvedené EUR 31. Marec 2016 59624

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Máj 2014 20. Máj 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. September 2014 23. September 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Október 2014 15. Október 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Apríl 2014 16. Apríl 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Jún 2014 13. Jún 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Máj 2014 2. Máj 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. September 2014 2. September 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Jún 2014 26. Jún 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2012/0237 č. FV1620300054 2. Marec 2016 2. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Október 2014 20. Október 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. December 2014 23. December 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Apríl 2014 9. Apríl 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Máj 2015 4. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Máj 2015 26. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Jún 2015 22. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. August 2015 13. August 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Marec 2014 18. Marec 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Marec 2014 27. Marec 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0237 za rok 2013 28. Marec 2014 28. Marec 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. September 2015 3. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Marec 2014 20. Marec 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Máj 2014 30. Máj 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Apríl 2014 16. Apríl 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Apríl 2014 9. Apríl 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Apríl 2014 15. Apríl 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Jún 2014 5. Jún 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Máj 2014 15. Máj 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Apríl 2014 14. Apríl 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0237 - skutočne uhradené plnenie 2016_celé 29. Marec 2017 29. Marec 2017
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Apríl 2014 22. Apríl 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Máj 2014 14. Máj 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Máj 2014 30. Máj 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Máj 2014 2. Máj 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Máj 2014 27. Máj 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. Jún 2014 3. Jún 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. September 2015 9. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Jún 2014 20. Jún 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Júl 2014 1. Júl 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Jún 2014 13. Jún 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Jún 2014 20. Jún 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Júl 2014 9. Júl 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. Júl 2014 3. Júl 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Júl 2014 18. Júl 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Júl 2014 9. Júl 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Júl 2014 30. Júl 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. August 2014 11. August 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Júl 2015 30. Júl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. August 2014 25. August 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. August 2014 18. August 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. September 2014 9. September 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. September 2014 17. September 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. September 2014 5. September 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. September 2014 18. September 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. September 2014 19. September 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0237_skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. September 2015 3. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. Október 2014 6. Október 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. August 2015 25. August 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Október 2014 13. Október 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Október 2014 21. Október 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 31. Október 2014 31. Október 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. November 2014 19. November 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Marec 2015 27. Marec 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Február 2015 4. Február 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Október 2015 21. Október 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Október 2014 27. Október 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Február 2015 24. Február 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Máj 2015 4. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. November 2014 10. November 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Február 2015 26. Február 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Marec 2015 27. Marec 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Október 2014 23. Október 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Marec 2015 26. Marec 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2012/0237 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Apríl 2015 13. Apríl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Máj 2015 19. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Máj 2015 12. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Máj 2015 26. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Máj 2015 11. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Jún 2015 16. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Máj 2015 26. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Máj 2015 26. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Jún 2015 2. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Jún 2015 23. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Jún 2015 22. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Jún 2015 24. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Jún 2015 24. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Jún 2015 24. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Jún 2015 24. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Jún 2015 24. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. September 2015 3. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. September 2015 3. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Jún 2015 29. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. September 2015 18. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Júl 2015 29. Júl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Október 2015 21. Október 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. August 2015 24. August 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Október 2015 2. Október 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2012/0237 č. FV1620300124 18. Marec 2016 18. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2016 12. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2012/0237 FV1620300097 9. Marec 2016 9. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. September 2015 23. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2012/0237 č. FV1620300198 11. Apríl 2016 11. Apríl 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Jún 2015 24. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. November 2015 10. November 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Október 2015 7. Október 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. September 2015 21. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2012/0237 č. FV1620300156 18. Marec 2016 18. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. November 2015 9. November 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. September 2015 11. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2012/0237 č. 80121489 10. Marec 2016 10. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2012/0237 FV1620500087 24. Február 2016 24. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2012/0237 OBJ 4500087443 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2012/0237-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 29. Marec 2016 29. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2012/0237 č. FV1640300427 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Jún 2015 29. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. September 2015 11. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Jún 2015 25. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. September 2015 9. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. September 2015 9. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. September 2015 16. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2012/0237 č. FV1620300181 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×