Obstarávanie

Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba Sinolack Lech alebo ekvivalent, balotina , riedidlo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
118 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
117 998,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44811000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok ( podľa OF )
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Položka č.1 - Jednozložková akrylátová náterová látka na vodorovné dopravné značenie s dodatočným posypom na asfaltové, betónové a modifikované povrchy ciest ( Sinolack Lech alebo ekvivalent, odtieň biely, červený, žltý, čierny ); Položka č.2 - Balotina ( balotina doporučená podľa výrobcu farby spĺňajúca STN EN ); Položka č.3 - ( riedidlo doporučené podľa výrobcu farby, alebo uvedené v certifikáte farby )

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Položka č.1. - Biela jednozložková akrylátová náterová látka na vodorovné dopravné značenie s dodatočným posypom na asfaltové, betónové a modifikované povrchy ciest Sinolack Lech alebo ekvivalent., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Zloženie, Hodnota / charakteristika: pojivo-akrylátová živica; sušina minimálne 70%; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Použitie, Hodnota / charakteristika: značenie ciest-asfaltových, betónových, modifikovaných povrchov vozoviek; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Aplikácia, Hodnota / charakteristika: striekaním, natieraním - doriedenie s odporučeným riedilom; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Doba zasychania , Hodnota / charakteristika: maximálne 30 minút; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Teplota pri aplikácii, Hodnota / charakteristika: vyššia ako + 8 stupňov Celzia; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Trvanlivosť farby, Hodnota / charakteristika: minimálne 90 % po 12 mesiacoch; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Balenie , Hodnota / charakteristika: Objednávateľ požaduje dodávky farby v : 200 l sudoch, 20 až 30 kg-plechovkách, resp. iná pevná uzavretá nádoba. Objednávateľ balenie zadá v objednávke. Spôsob balenia podľa objed. musí byť dodržaný.; Technické vlastnosti: Položka č.1 - odtieň farby , Hodnota / charakteristika: biely, žltý, červený, čierny; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Požadovaná norma , Hodnota / charakteristika: musí spĺňať požiadavky STN 018020, EN 1436, vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z. ; Technické vlastnosti: Položka č. 2 ( balotina doporučená podľa výrobcu farby ) Typ balotíny: , Hodnota / charakteristika: MB1.B2.T(P) - silanizovaná povrchová úprava; Technické vlastnosti: Položka č. 2 - Zrnitosť / frakcia, Hodnota / charakteristika: 125 až 630 mikrometrov; Technické vlastnosti: Položka č. 2 - Použitie, Hodnota / charakteristika: na posyp farby na VDZ, zabezpečenie reflexnosti čiar; Technické vlastnosti: Položka č. 2 - Balenie, Hodnota / charakteristika: 25 kg uzavreté vrece ; Technické vlastnosti: Položka č. 3 - Riedidlo doporučené podľa výrobcu farby, alebo uvedené v certifikáte farby , Hodnota / charakteristika: riedidlo vhodné na riedenie akrylátových náterových farieb doporučené výrobcom farby. ; Technické vlastnosti: Položka č. 3 - Balenie , Hodnota / charakteristika: 200 litrový sud a 20 až 30 l - plechovka. Objednávateľ balenie zadá v objednávke. Spôsob balenia podľa objednávky musí byť dodržaný.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Položka č. 1 ( akrylátová farba Sinolack Lech alebo ekvivalent, odtieň biely - 88 000 kg, odtieň žltý - 240 kg, odtieň červený - 450 kg, odtieň čierny - 50 kg ), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 88 740,00; Technické vlastnosti: Položka č. 2 ( balotina doporučená podľa výrobcu farby ) - množstvo, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 34 000,00; Technické vlastnosti: Položka č. 3 riedidlo doporučené podľa výrobcu farby, alebo uvedené v certifikáte farby, Jednotka: liter, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3 000,00

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CHEMOLAK a.s. 2 117 998,00 0% EUR 10. Marec 2017 132837

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×