Obstarávanie

Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba Sinolack Lech alebo ekvivalent, balotina , riedidlo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
118 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
117 998,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44811000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok ( podľa OF )
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Položka č.1 - Jednozložková akrylátová náterová látka na vodorovné dopravné značenie s dodatočným posypom na asfaltové, betónové a modifikované povrchy ciest ( Sinolack Lech alebo ekvivalent, odtieň biely, červený, žltý, čierny ); Položka č.2 - Balotina ( balotina doporučená podľa výrobcu farby spĺňajúca STN EN ); Položka č.3 - ( riedidlo doporučené podľa výrobcu farby, alebo uvedené v certifikáte farby )

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Položka č.1. - Biela jednozložková akrylátová náterová látka na vodorovné dopravné značenie s dodatočným posypom na asfaltové, betónové a modifikované povrchy ciest Sinolack Lech alebo ekvivalent., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Zloženie, Hodnota / charakteristika: pojivo-akrylátová živica; sušina minimálne 70%; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Použitie, Hodnota / charakteristika: značenie ciest-asfaltových, betónových, modifikovaných povrchov vozoviek; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Aplikácia, Hodnota / charakteristika: striekaním, natieraním - doriedenie s odporučeným riedilom; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Doba zasychania , Hodnota / charakteristika: maximálne 30 minút; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Teplota pri aplikácii, Hodnota / charakteristika: vyššia ako + 8 stupňov Celzia; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Trvanlivosť farby, Hodnota / charakteristika: minimálne 90 % po 12 mesiacoch; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Balenie , Hodnota / charakteristika: Objednávateľ požaduje dodávky farby v : 200 l sudoch, 20 až 30 kg-plechovkách, resp. iná pevná uzavretá nádoba. Objednávateľ balenie zadá v objednávke. Spôsob balenia podľa objed. musí byť dodržaný.; Technické vlastnosti: Položka č.1 - odtieň farby , Hodnota / charakteristika: biely, žltý, červený, čierny; Technické vlastnosti: Položka č. 1 - Požadovaná norma , Hodnota / charakteristika: musí spĺňať požiadavky STN 018020, EN 1436, vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z. ; Technické vlastnosti: Položka č. 2 ( balotina doporučená podľa výrobcu farby ) Typ balotíny: , Hodnota / charakteristika: MB1.B2.T(P) - silanizovaná povrchová úprava; Technické vlastnosti: Položka č. 2 - Zrnitosť / frakcia, Hodnota / charakteristika: 125 až 630 mikrometrov; Technické vlastnosti: Položka č. 2 - Použitie, Hodnota / charakteristika: na posyp farby na VDZ, zabezpečenie reflexnosti čiar; Technické vlastnosti: Položka č. 2 - Balenie, Hodnota / charakteristika: 25 kg uzavreté vrece ; Technické vlastnosti: Položka č. 3 - Riedidlo doporučené podľa výrobcu farby, alebo uvedené v certifikáte farby , Hodnota / charakteristika: riedidlo vhodné na riedenie akrylátových náterových farieb doporučené výrobcom farby. ; Technické vlastnosti: Položka č. 3 - Balenie , Hodnota / charakteristika: 200 litrový sud a 20 až 30 l - plechovka. Objednávateľ balenie zadá v objednávke. Spôsob balenia podľa objednávky musí byť dodržaný.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Položka č. 1 ( akrylátová farba Sinolack Lech alebo ekvivalent, odtieň biely - 88 000 kg, odtieň žltý - 240 kg, odtieň červený - 450 kg, odtieň čierny - 50 kg ), Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 88 740,00; Technické vlastnosti: Položka č. 2 ( balotina doporučená podľa výrobcu farby ) - množstvo, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 34 000,00; Technické vlastnosti: Položka č. 3 riedidlo doporučené podľa výrobcu farby, alebo uvedené v certifikáte farby, Jednotka: liter, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3 000,00

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CHEMOLAK a.s. 2 117 998,00 0% EUR 10. Marec 2017 132837

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×