Obstarávanie

Nákup farby, balotíny a riedidla na vodorovné dopravné značenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
108 300,00
Konečná suma(Bez DPH):
99 778,33
Zaplatené:
92.13%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44811000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Náterová farba, riedidlo a balotína pre aplikáciu dopravného značenia na pozemných komunikáciach vrátane dopravy do jednotlivých organizačných zložiek/závodov SC ŽSK a musí spĺňať STN EN 1436+A1.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CHEMOLAK a.s. 1 119 734,00 20% EUR 9. Jún 2014 49273

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov CHEMOLAK a.s. 21. Júl 2014 21. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1851/download","filename":"Certif S 2822 UNIAKRYL SC ZSK 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1852/download","filename":"Cest.prehl. ban.,obst.cert 15.4..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1853/download","filename":"Cest.vyhl. suhlas uplnost 15.4..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1854/download","filename":"Csk S 2822 Uniakryl tendre.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1855/download","filename":"Dod.verj. obstar.TSK tend.2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1856/download","filename":"Ident.uchadz.podkl. el aukcia.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1857/download","filename":"navrh KZ bez ceny SC ZSK 2014.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1858/download","filename":"opis predmetu SC ZSK 2014.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1859/download","filename":"Potvrdenie bank pre Chemolak.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1860/download","filename":"Ref.list BBreg.spr. april 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1861/download","filename":"Ref.list za 3 roky Stoping.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1862/download","filename":"specifik. zak. SC ZSK 2014.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1863/download","filename":"vyp.zo zozn. podnikatelov Chem.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1864/download","filename":"Priloha č.1 od Chemolak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1865/download","filename":"RZ Chemolak pre Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa §41 ods.1 22. Apríl 2014 22. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3332/content/794/download","filename":"Ostatné §41ods.1.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. Jún 2014 26. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3349/content/799/download","filename":"Zápisnica z otvárania-kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3320/content/772/download","filename":"SP-farba.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa §41 ods.1 "Kritériá" 28. Apríl 2014 28. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3335/content/880/download","filename":"Kritériá §41ods.1.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 26. Jún 2014 26. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3357/content/810/download","filename":"Zápisnica z otvárania-vyhodnotenie.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. Jún 2014 13. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3346/content/798/download","filename":"Info o výsledku-ÚVO.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 13. Jún 2014 13. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3338/content/1062/download","filename":"NEZRUŠENIE PP.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Jún 2014 26. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3341/content/1170/download","filename":"Zápisnica z otvárania-ostatné.pdf"}]
Zmluva Zmluva 26. Jún 2014 26. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3323/content/790/download","filename":"Zmluva-final+uprava cien.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. Júl 2014 21. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3326/content/873/download","filename":"Farba-sprava o zakazkach par.21.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Chemolak a.s. 21. Apríl 2015 21. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3329/content/797/download","filename":"Chemolak.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×