Obstarávanie

Nákup farby, balotíny a riedidla na vodorovné dopravné značenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
108 300,00
Konečná suma(Bez DPH):
99 778,33
Zaplatené:
92.13%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44811000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Náterová farba, riedidlo a balotína pre aplikáciu dopravného značenia na pozemných komunikáciach vrátane dopravy do jednotlivých organizačných zložiek/závodov SC ŽSK a musí spĺňať STN EN 1436+A1.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CHEMOLAK a.s. 1 119 734,00 20% EUR 9. Jún 2014 49273

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov CHEMOLAK a.s. 21. Júl 2014 21. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1851/download","filename":"Certif S 2822 UNIAKRYL SC ZSK 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1852/download","filename":"Cest.prehl. ban.,obst.cert 15.4..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1853/download","filename":"Cest.vyhl. suhlas uplnost 15.4..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1854/download","filename":"Csk S 2822 Uniakryl tendre.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1855/download","filename":"Dod.verj. obstar.TSK tend.2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1856/download","filename":"Ident.uchadz.podkl. el aukcia.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1857/download","filename":"navrh KZ bez ceny SC ZSK 2014.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1858/download","filename":"opis predmetu SC ZSK 2014.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1859/download","filename":"Potvrdenie bank pre Chemolak.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1860/download","filename":"Ref.list BBreg.spr. april 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1861/download","filename":"Ref.list za 3 roky Stoping.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1862/download","filename":"specifik. zak. SC ZSK 2014.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1863/download","filename":"vyp.zo zozn. podnikatelov Chem.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1864/download","filename":"Priloha č.1 od Chemolak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3361/content/1865/download","filename":"RZ Chemolak pre Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa §41 ods.1 22. Apríl 2014 22. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3332/content/794/download","filename":"Ostatné §41ods.1.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. Jún 2014 26. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3349/content/799/download","filename":"Zápisnica z otvárania-kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3320/content/772/download","filename":"SP-farba.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa §41 ods.1 "Kritériá" 28. Apríl 2014 28. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3335/content/880/download","filename":"Kritériá §41ods.1.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 26. Jún 2014 26. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3357/content/810/download","filename":"Zápisnica z otvárania-vyhodnotenie.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. Jún 2014 13. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3346/content/798/download","filename":"Info o výsledku-ÚVO.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 13. Jún 2014 13. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3338/content/1062/download","filename":"NEZRUŠENIE PP.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Jún 2014 26. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3341/content/1170/download","filename":"Zápisnica z otvárania-ostatné.pdf"}]
Zmluva Zmluva 26. Jún 2014 26. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3323/content/790/download","filename":"Zmluva-final+uprava cien.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. Júl 2014 21. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3326/content/873/download","filename":"Farba-sprava o zakazkach par.21.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Chemolak a.s. 21. Apríl 2015 21. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3329/content/797/download","filename":"Chemolak.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×