Obstarávanie

Nákup farieb pre náterové systémy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 714,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 714,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44810000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú údržbové náterové systémy protikoróznej ochrany oceľových konštrukcií v zmysle normy STN ISO 12 944-5 a TP 068 vydané MDVRR Protikorózna ochrana oceľových konštrukcii mostov, farby syntetické, lazúry na drevo, interierové a exterierové farby, farby na údržbové nátery protihlukových zábran, farby na betónové podlahy a farby na vozovku na vodorovné dopravné značenie.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CHEMOLAK a.s. 1 1 714,00 Neuvedené EUR 31. December 2018 239179

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. Júl 2018 12. Júl 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. August 2018 6. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1018549/content/805494/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK-Úspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1018549/content/805495/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 23. Apríl 2018 23. Apríl 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 10. Január 2019 10. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017685/content/901564/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017685/content/901566/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií II 11. Apríl 2018 11. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/968306/content/782786/download","filename":"VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ II.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. Október 2018 8. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042427/content/814884/download","filename":"02 Zápisnica z PU 1 č. Ostatné.docx.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042427/content/814885/download","filename":"02 Zápisnica z PU 2 č. Ostatné.docx.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042427/content/814886/download","filename":"02 Zápisnica z PU 3 č. Ostatné.docx.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 10. Január 2019 10. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017683/content/901560/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017683/content/901562/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Marec 2018 9. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952778/content/724337/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.2 a k časti B.3 - Špecifikácia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952778/content/724338/download","filename":"SP Nákup farieb pre náterové systémy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952778/content/724339/download","filename":"Príloha č. 1 k časti A.1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952778/content/724340/download","filename":"Príloha č. 2 k časti A.1 - Jednotný európsky dokument - formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952778/content/724341/download","filename":"Príloha č.1 k časti A.2 - Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952778/content/724342/download","filename":"Príloha č. 1 kčasti B.1 - Odberné miesta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952778/content/724344/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Október 2018 8. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042092/content/814645/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 24 ZVO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie, doplnenie ponuky 10. Január 2019 10. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017688/content/901568/download","filename":"Vysvetlenie, doplnenie ponuky ŠK SPEKTRUM, s.r.o..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 8. Október 2018 8. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042437/content/814891/download","filename":"03 Zápisnica z PZ 1 č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042437/content/814892/download","filename":"03 Zápisnica z PZ 2 č. Ostatné.docx.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042437/content/814893/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia Kritériá po EA.docx.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042437/content/814894/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia Kritériá pred EA.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - Nákup farieb pre náterové systémy 8. Október 2018 8. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042077/content/814634/download","filename":"ZM_2018_0335_podpisana verzia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií I 5. Apríl 2018 5. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/965002/content/774942/download","filename":"VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ I.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. Október 2018 8. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042434/content/814889/download","filename":"01 Zápisnica z OP č. Ostatné.docx.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×