CPV kód

77230000-1

Služby súvisiace s lesníctvom

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2953 566 546 786 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 11 369 LVL
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 65 5 514 056 EUR
SALATÍN, s.r.o. 1 213 973 EUR
Lesné spoločenstvo Tuhrina, pozemkové spoločenstvo 1 40 056 EUR
Pozemkové spoločenstvo Uloža 1 26 821 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 10 244 238 EUR
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o. 1 995 511 EUR
Združenie vlastníkov lesov a urbariátu, pozemkové spoločenstvo 1 158 466 EUR
Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 4 359 204 EUR
Bratislavské regionálne ochranárske združenie 1 189 600 EUR
Obecný podnik lesov, spol. s r.o. 1 339 046 EUR
URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ OBCE JAKUBANY pozem. spol. 1 1 191 829 EUR
Združenie drobnovlastníkov Nová Bystrica s.r.o. 1 997 367 EUR
Komposesorát Vojka, pozemkové spoločenstvo 1 598 312 EUR
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 1 859 332 EUR
Mestské lesy Dobšiná, spol.s r.o. 1 1 001 379 EUR
AGROMA s.r.o. 1 835 994 EUR
Urbárska spoločnosť-pozemkové spoločenstvo 1 326 440 EUR
Obec Papín 1 246 093 EUR
LESOR, s.r.o. 1 133 019 EUR
Pozemkové spoločenstvo lesa Žarnovka 1 61 589 EUR
Urbariát pozemkové spoločnestvo Ochodnica 1 68 445 EUR
Urbárne a pasienkové pozemkové spoločenstvo 1 127 757 EUR
Urbárski spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo Zábiedovo 1 23 842 EUR
Pozemkové spoločenstvo - Urbariát obce Chlebnice 1 242 091 EUR
Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o. 1 77 563 EUR
Združenie vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo Zábiedovo 1 39 458 EUR
Lesy mesta Kežmarok s.r.o. 1 195 969 EUR
Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy, Škorvácky a Šimkov zárubok, p.s. 1 101 265 EUR
Mestské lesy, s.r.o. Poprad 1 118 780 EUR
Vladimír Ščešňák 1 717 917 EUR
Obecné lesy Smolnícka Huta s.r.o. 1 49 824 EUR
Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec 1 305 453 EUR
LESY mesta Levoča, spol. s r.o. 11 370 753 EUR
Urbariát pozemkové spoločenstvo Lúčky 1 721 798 EUR
Mestské lesy, s.r.o. 1 1 089 043 EUR
Mgr. Ľubomír Zavadil 1 371 631 EUR
Komposesorát pozemkové spoločenstvo Štítnik 1 203 296 EUR
Urbárske družstvo v Rejdovej 1 96 989 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici 1 294 184 EUR
Mestské lesy Rožňava, s.r.o. 1 109 967 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Nižný Sliač - Laziská dolina 1 191 814 EUR
Bývalí urbarialisti obce Mutné, pozemkové spoločenstvo 1 301 901 EUR
Urbár obce Rabčice,pozemkové spoločenstvo 1 379 896 EUR
Lesné družstvo Slavošovce 1 990 370 EUR
Spolok bývalých urbarialistov pozemkové spoločenstvo Prosiek 1 440 353 EUR
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava 1 835 500 EUR
Komposesorát a urbariát pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota 1 179 690 EUR
Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec 1 836 093 EUR
Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná 1 1 050 404 EUR
Pozemkové spoločenstvo Riečnica Horná Tižina 1 371 000 EUR
Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesov 1 978 602 EUR
Lesné spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Horný Vadičov 1 278 476 EUR
Obecný urbariát, pozemkové spoločenstvo Lisková 1 330 210 EUR
Lesospol - Pozemkové spoločenstvo Pača 1 238 148 EUR
Urbár pozemkové spoločenstvo Oravské Veselé 1 335 067 EUR
Urbariát - pozemkové spoločenstvo Liptovská Lúžna 1 818 702 EUR
Pozemkové spoločenstvo urbáru obce Hladovka 1 223 040 EUR
LESNÁ, URBÁRNA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, pozemkové spoločenstvo 1 219 952 EUR
Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 1 1 038 917 EUR
Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 1 663 897 EUR
MEERKS a.s. 1 520 525 EUR
Lesné pozemkové spoločenstvo v Liptovskej Tepličke 1 428 678 EUR
Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba 1 330 719 EUR
Pozemkové spoločenstvo Babky 1 263 241 EUR
Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce 1 218 538 EUR
Súkromné lesy pozemkové spoločenstvo Rudina 1 147 245 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Prof - spol, s.r.o. 9 461 851 EUR
Janoščík Ľuboš 12 3 459 638 EUR
TatraGreen, s.r.o. 4 684 082 EUR
Ondrej Pavlák 6 319 577 EUR
Peter Miškovčík 16 778 338 EUR
Gejdoš Stanislav 5 281 091 EUR
Anna Argalášová ARNIKA 4 58 918 EUR
Ing. Jana Majerská 1 26 821 EUR
SLOVAGRO s.r.o. 5 3 615 251 EUR
Agro Ladzany, s.r.o. 2 632 167 EUR
STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o. 2 572 533 EUR
LEaKO a.s. 6 3 061 827 EUR
ENZA, s.r.o. 1 250 000 EUR
TatranLes s.r.o. 6 278 034 EUR
Jozef Janoščík - DOLTN 1 126 048 EUR
AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia 3 66 307 EUR
AB Facility s. r. o. 133 21 277 275 EUR
Mária Grajciarová 2 58 380 EUR
REMOPEL, s.r.o. 1 717 917 EUR
RIAVA CORPORATION, s. r. o. 10 2 962 518 EUR
Erika Krasňanská 2 108 579 EUR
Di Mihálik, s.r.o. 14 1 099 269 EUR
Rudolf Ďurana 1 29 113 EUR
Green-Oasis spol. s r.o. 3 224 610 EUR
LESBORA, s.r.o. 23 1 942 759 EUR
Krompach, s.r.o. 20 294 831 EUR
FLORETKY s.r.o. 7 4 440 741 EUR
Ing. Róbert Karkusz 9 1 030 016 EUR
FOR REGION s.r.o. 1 223 040 EUR
PANTERS s.r.o. 5 1 007 691 EUR
PM SYSTEMS, a. s. 7 3 062 051 EUR
LIGLES s.r.o. 2 63 300 EUR
Forest LK, s.r.o. 1 118 780 EUR
PS @ MS, s.r.o. 1 49 824 EUR
Ľudovít Tkáč 4 34 828 EUR
Helena Plechová - Leso služby 20 1 262 365 EUR
FORESTFARM, s.r.o. 21 4 270 863 EUR
Roman Zemančík 3 243 175 EUR
LESOM s.r.o. 2 158 068 EUR
Ing. Marek Hudák - TATRA DESIGN 24 384 181 EUR
Ján Krnáč 1 28 575 EUR
Franšek Jablončík 1 14 364 EUR
Jana Sopková 2 53 117 EUR
LESS & CO, s.r.o. 11 73 346 EUR
MALESS s.r.o. 1 572 419 EUR
DECURIO s.r.o. 2 253 538 EUR
LIGNEUS, s.r.o. 2 253 538 EUR
BATLEX s.r.o. 9 270 220 EUR
Jaroslav Rusnák 7 466 963 EUR
Renáta Švonavcová 2 80 466 EUR
Vladimír Ďurán 4 211 865 EUR
Margita Stelová - MAJA 2 161 185 EUR
BATLEX s.r.o. 23 114 043 EUR
HAVESTA, s.r.o. 42 1 191 496 EUR
Jumol s.r.o. 54 1 573 929 EUR
Ján Turňa 7 121 258 EUR
Rosíková Milena 7 178 187 EUR
LESPROGRES s.r.o. 41 17 814 183 EUR
LESPROGRES s.r.o. 1 11 369 LVL
Jozef Oller 1 6 306 EUR
REVIL-ťažba dreva, s.r.o. 8 141 460 EUR
Les & Farma s.r.o. 14 1 296 471 EUR
Ľuboš Baláž 11 75 785 EUR
FORESTRA, s.r.o. 57 11 180 588 EUR
Anton Richter 8 13 253 EUR
Ľudovít Mudroň 1 9 574 EUR
Dušan Vrecko 11 264 064 EUR
Miroslav Adamec 11 103 433 EUR
Martin Motúz 2 14 599 EUR
Ingrid Pružincová 7 34 684 EUR
Peter Obžera - “DREA“ 3 20 481 EUR
Štefan Štrpka 8 129 485 EUR
Miroslav Halmo 11 145 451 EUR
Milan Klanica 11 205 201 EUR
Ladislav Maslen 10 104 941 EUR
Ľuboš Šlošiarik 10 101 210 EUR
Pavel Bielik 10 109 431 EUR
Pavel Adamec 10 83 845 EUR
LIGNOR, s.r.o. 8 76 862 EUR
Lesy Vtáčnik s.r.o. 12 143 675 EUR
PLENT, s.r.o. 1 3 802 EUR
S.D.J.M., s.r.o. 20 281 325 EUR
LESMAL s.r.o. 6 234 205 EUR
Stanislav Výbošťok 6 155 661 EUR
Ján Líška 16 575 069 EUR
J & S green s.r.o. 3 211 043 EUR
Janka Murínová - LESYP 29 1 787 452 EUR
Juraj Jaňák 6 783 192 EUR
Ing. Miloš Mišiak-LESA 16 474 275 EUR
BODOR, s.r.o. 19 1 374 507 EUR
Štefánia Jaňáková 9 920 281 EUR
Prvá čiernovážska s.r.o. 2 79 797 EUR
LES-OV spol s r.o. 28 6 210 872 EUR
ENVIRA,s.r.o 25 1 234 178 EUR
Ing. Mariana Tullová, EUROLES 42 1 900 481 EUR
DIAMÍR, s.r.o. 4 93 175 EUR
LesHunt, s.r.o. 17 499 190 EUR
Igor Vážan - POLES 12 919 704 EUR
Juraj Ďuriak 11 38 595 EUR
Jaromír Ovčiarik 10 84 654 EUR
Juraj Mak 13 4 564 186 EUR
LWOOD, s.r.o. 1 990 370 EUR
Milan Medveď 1 311 772 EUR
Elena Boháčiková 9 309 779 EUR
Lesopest, s.r.o. 11 4 423 088 EUR
Peter Chmúrny 12 678 171 EUR
Dušan Škripek 11 1 061 521 EUR
Ján Hranica - JH 15 196 629 EUR
Jozef Jankech 13 329 528 EUR
Tomáš Vozárik 9 129 117 EUR
František Hromek 11 116 029 EUR
Milan Pošta 6 16 862 EUR
Cembra K + V s.r.o. 5 51 469 EUR
DR Drevo, s.r.o. 1 955 EUR
Louter s.r.o. 1 17 272 EUR
Juraj Piar 1 5 455 EUR
Dominik Kútik 1 23 720 EUR
Ivan Lenčéš 4 15 348 EUR
EUROLESY s.r.o. 5 44 220 EUR
Ján Demeter 3 34 701 EUR
Karol Vraniak 2 79 647 EUR
Róbert Vraniak 2 21 488 EUR
Ing. Jozef Gracík 8 217 512 EUR
Iveta Vinarčíková 9 275 789 EUR
NYLWOOD s.r.o. 8 268 805 EUR
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 9 234 681 EUR
Michaela Hlinková 3 7 482 EUR
ArborHortus s.r.o. 2 40 506 EUR
Radoslav Ružinský 1 2 423 EUR
Favorit SLS s.r.o. 11 2 614 433 EUR
Mária Kvasničáková 15 1 536 070 EUR
RIMARIL, s.r.o. 20 5 212 791 EUR
Dučan Torda 20 1 763 468 EUR
Šalamún Toth-ToPRI 5 335 546 EUR
Peter Špaňo 23 4 309 637 EUR
Ing. Ivan Vredík, INDIANO WEST 10 1 393 243 EUR
Preno, s.r.o. 28 1 246 122 EUR
Gabriel Celeng 5 82 553 EUR
Zuzana Krchňavá 7 74 922 EUR
Štefan Bolyó 19 1 689 870 EUR
Tomáš Izsák 14 2 295 394 EUR
RE-PRA, s.r.o. 3 64 983 EUR
Tibor Klenkó 10 480 040 EUR
Tibor Zeller, ml 9 91 466 EUR
BUKMA s.r.o 10 1 564 185 EUR
Pavel Báťka 3 160 236 EUR
Milan Gajdoš 1 34 339 EUR
Miroslav Macko-MM 1 15 914 EUR
Marcel Fehér 1 22 833 EUR
Daník s.r.o. 1 34 880 EUR
František Hoza-Jafa 1 7 215 EUR
Jozef Blaško 1 14 957 EUR
Karol Klamarčík 2 60 921 EUR
LESOR, s.r.o. 6 589 552 EUR
ORFLAJ s.r.o. 7 706 123 EUR
Veronika Švantnerová 28 665 353 EUR
Janoštiak Ján 15 328 623 EUR
Peter Giertl 4 73 426 EUR
Pavel Morong 15 262 046 EUR
Viera Giertlová - VERONIKA 9 215 890 EUR
Iveta Buvalová 20 6 488 327 EUR
Milan Pánis - PAMI 11 209 398 EUR
JT - JALA, s.r.o. 13 434 324 EUR
ĽUKOS s.r.o. 9 176 999 EUR
Ing. Ján Gežo 18 9 963 408 EUR
Michal Hranica 5 79 146 EUR
LESEK s.r.o 9 168 821 EUR
Milan Gajdoš 2 135 340 EUR
Miroslav Macko-MM 1 77 443 EUR
Marcel Fehér 1 84 565 EUR
Daník s.r.o. 1 103 663 EUR
František Hoza-Jafa 1 50 441 EUR
Juraj Lukáč 35 10 890 394 EUR
Igor Lichardus 2 235 804 EUR
Mária Glembová 2 123 400 EUR
Fales, s.r.o. 22 249 623 EUR
Emília Bojková 9 9 932 572 EUR
Iveta Gamrotová 7 8 937 962 EUR
Sidónia Mičianová 7 104 472 EUR
Helena Bystrianska 18 189 540 EUR
Emília Šoltýsová-abies 18 138 125 EUR
Milan Plavucha 6 88 451 EUR
SPODNIAK s.r.o. 2 25 473 EUR
Ing. Berta Stašková 43 511 217 EUR
Elena Kovalčíková 6 586 786 EUR
VYSOKAJ, s.r.o. 2 5 256 EUR
JAMAL 2 s.r.o. 3 271 000 EUR
Jozef Baláž ml. 1 70 000 EUR
ORESTAV, s.r.o. 1 70 000 EUR
GALLO Krupina s.r.o. 11 345 619 EUR
FAJLES s.r.o 6 47 655 EUR
EuroLess s.r.o. 11 243 721 EUR
Anton Uhnák 4 77 460 EUR
GoodWin SK, s. r. o. 2 25 693 EUR
Elena Halgašová - HE 19 2 052 537 EUR
J.M.J., s.r.o. 30 2 542 094 EUR
Tomáš Smoleňák st 20 1 185 593 EUR
Marek Paluš 10 164 033 EUR
LESSMAN s.r.o. 10 185 323 EUR
Ľubomír Ďurček 8 33 420 EUR
Jarmila Oswaldová 9 73 030 EUR
Beliansky s.r.o. 2 14 137 EUR
BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 13 6 634 331 EUR
J.M.J. s. r. o. 3 5 689 EUR
Miroslav Smrtič 2 12 091 EUR
Zdenka Spišáková 2 50 921 EUR
Ján Chovan 2 18 082 EUR
LES - Indro s.r.o. 11 529 297 EUR
VikSon, spol. s r.o. 12 232 692 EUR
Štefan Kubáš 2 3 353 EUR
Rudolf Olšiak ml. 7 234 227 EUR
Patrik Škola 19 348 770 EUR
Šuriansky s.r.o. 14 5 792 009 EUR
BATLEX s.r.o. 1 5 721 EUR
Michal Almássy 1 28 549 EUR
BJ+P s.r.o. 6 120 732 EUR
Marián Murčo 6 124 832 EUR
Miloš Herda 5 65 943 EUR
Slavomír Maringa 6 112 768 EUR
Štefan Adamička - DENI 7 342 513 EUR
Roman Štefkovič MIGURO 5 125 820 EUR
Miroslav Martiška 8 95 286 EUR
ROMWOOD, s.r.o. 6 102 295 EUR
Vladimír Okša 5 94 166 EUR
Plachý, s.r.o. 1 65 000 EUR
Ján Beňo BEŇO 3 245 864 EUR
Zeller Tibor 4 39 622 EUR
DREVIA, s. r. o. 3 78 250 EUR
Jozef Kmeťo 5 52 617 EUR
František Lucký 4 80 560 EUR
Jozef Kozarov Ml. 7 53 656 EUR
Jozef Dutka 1 1 807 000 EUR
FORESTER - R, spol. s r.o. 19 426 030 EUR
Zdenko Janíček - VAMPO 2 153 381 EUR
Trans-Wood, s.r.o. 4 316 864 EUR
M+H s.r.o. 1 179 690 EUR
Marian Jombík - HOMBRÉ 7 75 322 EUR
Roman Belák 9 374 096 EUR
Jozef Bajnok - HORAL 9 399 282 EUR
Ing. Eva Damboráková 16 273 394 EUR
Miroslav Smrtič 18 86 312 EUR
Ing. Ivan Kuchárik, Lesné a okrasné škôlky 7 97 097 EUR
MORO, s.r.o. 32 11 441 784 EUR
Martin Vysokaj 6 59 156 EUR
Ing. Ľubomír Ferianc 21 102 832 066 EUR
Jaroslav Mokrička Bukos 13 1 441 500 EUR
ECO HAMLET s.r.o. 2 6 318 EUR
Branislav Úradník 7 95 426 EUR
Eva Kalmanová - Lesné práce 8 253 413 EUR
Marián Kerek 1 902 210 EUR
Miloš Rajtar 4 339 947 EUR
Martin Kubov 1 3 564 EUR
Katarína Piliarová 7 4 518 383 EUR
DIANNA, s.r.o. 13 545 616 EUR
Mária Voletzová 13 2 036 221 EUR
Anna Rejdovianová 13 3 583 603 EUR
Milan Škoviera 12 3 102 484 EUR
PINUS SLOVAKIA s.r.o. 10 999 298 EUR
Ing. Jaroslav Gavaľa - Larix 3 55 919 EUR
Abies Plus s.r.o. 6 80 212 EUR
Miroslava Balková 17 1 184 948 EUR
Tomáš Ďunďa 4 18 076 EUR
Ján Gonda, Anna Gondová - právny nástupca 6 66 418 EUR
Jana Gergovská 2 87 127 EUR
Juraj Orémusz - FIRMA ORÉMUSZ 5 165 067 EUR
Karol Varjú 4 251 920 EUR
Juraj Jaňák 1 72 890 EUR
Janka Glejdurová 10 4 586 282 EUR
Ing. Miroslav Antoška-lesná výroba 1 1 262 EUR
Lukáš Hubka 2 1 037 EUR
Marián Šuriansky 3 45 495 EUR
Pavol Pastorek 4 30 527 EUR
Pavol Pastorek 7 340 226 EUR
Tibor Zeller 13 2 377 044 EUR
Miroslav Pápeš KPB - Profis 4 72 047 EUR
Tomáš Ruttay 6 9 213 785 EUR
Piader Ľubomír 1 454 195 EUR
MDM, s.r.o. 12 10 285 575 EUR
LOSKOL, s.r.o. 7 10 589 330 EUR
Patrik Škola, s.r.o. 7 1 011 104 EUR
JG TRANS s.r.o. 4 561 458 EUR
Krasles, s.r.o. 16 766 127 EUR
Patrik Škola, s.r.o. 1 520 266 EUR
Jozef Hrabovský 5 33 291 EUR
Euroles s.r.o. 6 6 532 929 EUR
Hard-Woodland s.r.o. 2 1 363 611 EUR
Miriam Kolpaská 5 119 362 EUR
ArborHortus s.r.o. 1 23 746 EUR
MDM s.r.o. 5 59 711 EUR
Tomáš Ruttkay 3 39 452 EUR
Lesy Vtáčnik s.r.o. 2 82 175 EUR
Tomáš Vozárik 1 24 633 EUR
MORO, s.r.o. 7 113 923 EUR
Patrik Škola, s.r.o. 3 26 659 EUR
LOSKOL, s.r.o. 3 24 071 EUR
KRASLES, s.r.o. 2 3 159 EUR
Lesoservis, s.r.o. 8 3 705 464 EUR
Ivan Kukučka 8 234 478 EUR
Emil Demovič 17 2 359 827 EUR
Emília Galová 11 826 973 EUR
Emil Demovič 2 24 328 EUR
Renáta Švonavcová 4 156 204 EUR
Di Mihálik, s.r.o. 1 6 409 EUR
Lesoservis s.r.o. 1 69 381 EUR
Ondrej Kožiak 6 146 355 EUR
Emília Šróbová 6 102 864 EUR
Branislav Gibala 12 183 997 EUR
ABIES ALBA s. r. o. 6 298 298 EUR
Jozef Michálik 6 152 372 EUR
Igor Benkó 4 10 592 EUR
TIMBER - trade s.r.o. 9 521 017 EUR
MYMEDIA, s.r.o. 6 294 382 EUR
Prvá slovensko - maďarská obchodná spoločnosť, s.r.o. (PS - MOS, s.r.o.) 6 3 532 830 EUR
PULSAR s. r. o. 2 90 392 EUR
Slávka Bobaľová 2 123 721 EUR
Alžbeta Puklejová 2 121 479 EUR
Kamila Huclová 2 30 883 EUR
Richard Munnich 3 143 843 EUR
GLS - GREEN LOGISTIC SERVISEC, s.r.o. 2 253 538 EUR
ZELEHOS, s.r.o. 1 235 353 EUR
TransLES, s.r.o. 2 14 121 EUR
Jozef Havetta 2 11 555 EUR
MIRODA s.r.o. 9 1 721 564 EUR
LESSY s.r.o. 6 44 883 EUR
AB - FOREST s.r.o. 3 85 834 EUR
Ingrid Luštiaková 7 228 810 EUR
AGROALM s.r.o. 2 37 273 EUR
ECO HAMLET s.r.o. 2 13 668 EUR
František Indro 1 24 618 EUR
Marek Ďurčovič 2 13 166 EUR
Lacza Jozef 4 23 859 EUR
VEGETATIO, s.r.o. 4 115 757 EUR
Ing. Peter Maďar 1 10 416 EUR
POLTREX s.r.o. 1 925 EUR
Ľudovít Rovňaník 2 253 538 EUR
Prof-spol, s. r. o. 3 232 483 EUR
Ľuboš Janoščík 6 446 828 EUR
TATRASAD - KAPA, s. r. o. 3 406 461 EUR
Forestland, s.r.o. 2 759 397 EUR
Juraj Rybár 8 134 905 EUR
Štefan Grenčík 2 4 614 EUR
Jozef Viglašský 1 859 332 EUR
Ing. Jozef Ivanko 2 14 245 EUR
Ladislav Parkáni st. 1 60 600 EUR
AVG, s.r.o. 7 624 600 EUR
Di Mihálik, s.r.o. 1 163 000 EUR
PRENO, s.r.o. 4 268 969 EUR
Miroslav Horňák 6 963 545 EUR
Dušan Štefánek 4 94 302 EUR
Alena Vavrová 6 1 764 832 EUR
Ján Raffay 8 71 355 EUR
Eva Panáková 1 77 812 EUR
Veronika Svrčková 6 2 191 184 EUR
PRÁCE V LESNOM HOSPODÁRSTVE s.r.o. 9 2 459 918 EUR
Jozef Kopecký K-FOREST 4 251 705 EUR
Jozef Beňo - BEKY 1 20 006 EUR
Peter Kamoďa 1 1 612 EUR
TOPHOLZ, s.r.o. 2 969 943 EUR
ADO-Service, s.r.o. 2 1 925 037 EUR
Eva Panáková 2 216 969 EUR
Tri listy, s.r.o. 1 4 876 EUR
JG TRANS s.r.o. 1 7 151 EUR
B + B Les team s.r.o. 1 105 827 EUR
PaP Drevospol s.r.o. 2 1 644 925 EUR
Juraj Mak ml. 3 3 421 696 EUR
KAIMANA COMPANY, s.r.o. 1 1 276 200 EUR
L Corp., s.r.o. 1 691 815 EUR
Dušan Bella 2 33 636 EUR
Michal Jankech 10 9 777 677 EUR
Miloš Kubica 2 21 132 EUR
ŠULEK FOREST, s.r.o. 4 86 889 EUR
Peter Porubiak 3 26 162 EUR
Róbert Ivanič 7 37 588 EUR
Jaroslav Kmeť 6 28 016 EUR
Stanislav Krnáč 1 1 450 EUR
Miroslav Líška 2 37 850 EUR
DOMÍNIUM Group, s .r .o. 2 253 538 EUR
P a R s.r.o. 2 253 538 EUR
Rastislav Holák 2 253 538 EUR
Tibor Klenkó 1 23 504 EUR
LTL-Forest, s.r.o. 5 321 106 EUR
JG TRANS s.r.o. 1 5 025 EUR
PULSAR s. r. o. 5 3 519 690 EUR
LESO-PLANT s.r.o. 5 3 520 705 EUR
Pavol TKÁČIK s.r.o. 2 58 891 EUR
OD-TEAM, s.r.o. 1 588 200 EUR
Ing. Milan Profant 2 15 804 EUR
Emil Lukačik 3 17 214 EUR
LESOPOL, s.r.o. 3 27 059 EUR
Ján Danko 4 33 284 EUR
SAP vine & forestry, s. r. o. 4 8 976 706 EUR
Peter Číž - LESOP 3 3 371 770 EUR
MD-FOREST s.r.o. 4 3 443 912 EUR
Juniper s. r. o. 15 12 423 938 EUR
BioWald, s.r.o. 2 105 553 EUR
WOLTES s.r.o. 1 2 781 533 EUR
FIFTIE, s.r.o. 2 1 843 520 EUR
Gemer Consulting s.r.o. 4 3 607 933 EUR
Ing. Ján Muránsky 1 666 946 EUR
Ján Hudaček 3 354 844 EUR
Petrana SK, s.r.o. 4 1 844 966 EUR
DREVOINDUSTRIA SMOLENICE, s.r.o. 6 732 472 EUR
LES & STROJ, s.r.o. 1 235 353 EUR
Mgr. Silvia Gelačáková 2 8 880 623 EUR
Tibor Gajdoš 2 253 538 EUR
Jakub Kubala 2 253 538 EUR
Gasparik Forstservice, s.r.o. 2 253 538 EUR
Ing. Vladimír Baranec - VITALON 2 253 538 EUR
Drahomíra Trúchla 5 9 650 196 EUR
Eva Panáková s.r.o. 2 994 617 EUR
Pavol Mikula 7 9 722 052 EUR
MAOT s.r.o. 2 9 594 134 EUR
Mária Kvasničáková 1 91 895 EUR
Beechwood s.r.o. 1 1 707 332 EUR
DAVOS trade - logistics 3 165 093 EUR
Ing. Juraj Svrček 3 1 277 240 EUR
František Alexander Piliar 1 2 744 497 EUR
MAISIE s.r.o. 2 1 453 762 EUR
Emília Beňovská 5 524 527 EUR
PAVLUD s.r.o. 2 12 124 EUR
Vladimír Prosnan 1 942 421 EUR
Mária Poništová 2 8 688 182 EUR
Silvacon, s.r.o. 3 8 752 159 EUR
Damitt s.r.o. 2 8 713 083 EUR
HOLZED, s.r.o. 2 510 998 EUR
Strom Energy s.r.o. 2 2 406 586 EUR
LTP - Les s.r.o. 6 4 276 451 EUR
TT-Forest SK, s.r.o. 2 56 848 EUR
ANDY SLOVAKIA, s.r.o 1 515 490 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lesnícke služby – LS Tuhrina. Lesné spoločenstvo Tuhrina, pozemkové spoločenstvo 46 000 EUR 2015 Služby Áno 1
Dodávka lesníckych služieb pre PS Uloža. Pozemkové spoločenstvo Uloža 27 000 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesny´ch porastov urba´ru Zˇiar Združenie vlastníkov lesov a urbariátu, pozemkové spoločenstvo 132 956 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovné služby. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 138 971 EUR 2016 Služby Nie 5
HUSK - Odstránenie inváznych rastlín Bratislavské regionálne ochranárske združenie 195 000 EUR 2014 Služby Áno 1
Obnova potenciálu lesného hospodárstva v Urbárskych lesoch - pozemkové spoločenstvo Dlhé nad Cirochou Urbárska spoločnosť-pozemkové spoločenstvo 275 000 EUR 2014 Služby Áno 1
Projekt obnovy lesných porastov Obec Papín 207 000 EUR 2014 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Urbariátu Kysucké Nové Mesto LESOR, s.r.o. 133 962 EUR 2015 Služby Áno 1
Náprava škôd spôsobených biotickými a abiotickými činiteľmi v lesoch pozemkového spoločenstva lesa Žarnovka – Ochodnica Pozemkové spoločenstvo lesa Žarnovka 61 681 EUR 2015 Služby Áno 1
Náprava škôd spôsobená biotickými a abiotickými činiteľmi Urbariát pozemkové spoločnestvo Ochodnica 69 002 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovná činnosť Štátnych lesov TANAP-u - ochranný obvod Tatranské Matliare ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 20 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Projekt ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi Urbárne a pasienkové pozemkové spoločenstvo 129 500 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesa - lesopestovné činnosti - PUS Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o. 77 564 EUR 2015 Služby Áno 1
Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami. Združenie vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo Zábiedovo 37 340 EUR 2015 Služby Áno 1
Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami Urbárski spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo Zábiedovo 21 034 EUR 2015 Služby Áno 1
Revitalizácia a obnova lesných oblastí, zlepšenie životaschopnosti lesov poškodených v dôsledku klímy a premnožovania kalamitných škodcov Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy, Škorvácky a Šimkov zárubok, p.s. 103 462 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov v Mestských lesoch Poprad. Mestské lesy, s.r.o. Poprad 128 000 EUR 2015 Služby Áno 1
Obstaranie lesníckych služieb na r. 2016 - 2019. Obecné lesy Smolnícka Huta s.r.o. 56 000 EUR 2015 Služby Áno 1
Umelá obnova lesa na roky 2015 až 2018 - dodávka služieb. Lesy mesta Kežmarok s.r.o. 196 142 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovná činnosť Štátnych lesov TANAPu - ochranný obvod Zverovka ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 11 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovná činnosť Štátnych lesov TANAPu - ochranný obvod Podbanské ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovná činnosť Štátnych lesov TANAPu - ochranný obvod Tatranská Javorina ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 13 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovná činnosť Štátnych lesov TANAPu - ochranný obvod Smokovce ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 11 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovná činnosť Štátnych lesov TANAPu - ochranný obvod Vyšné Hágy ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 25 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovná činnosť Štátnych lesov TANAPu - ochranný obvod Štrbské Pleso ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 450 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovná činnosť Štátnych lesov TANAPu - ochranný obvod Červený Kláštor ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 3 600 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovné služby. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 145 168 EUR 2015 Služby Nie 5
Obnova lesa - lesopestovné činnosti - Rejdová Urbárske družstvo v Rejdovej 109 300 EUR 2016 Služby Áno 1
Obnova lesných ekosystémov postihnutých vetrovou kalamitou a kalamitou vplyvom podkôrného hmyzu - Mestské lesy Rožňava, s.r.o. Mestské lesy Rožňava, s.r.o. 117 991 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Revúca na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 260 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 968 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 128 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 443 EUR 2014 Služby Áno 9
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 275 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 61 347 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Hronec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 093 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 120 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 147 119 EUR 2014 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91 030 EUR 2014 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 617 EUR 2014 Služby Nie 10
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Nové Mesto nad Váhom na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 966 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 950 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 087 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 190 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Obnova lesných porastov Urbariátu Nižný Sliač - Laziská dolina Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Nižný Sliač - Laziská dolina 191 814 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov Urbariátu Mútne Bývalí urbarialisti obce Mutné, pozemkové spoločenstvo 301 901 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov Urbariátu obce Rabčice Urbár obce Rabčice,pozemkové spoločenstvo 379 896 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 475 EUR 2015 Služby Nie 6
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 451 EUR 2013 Služby Áno 1
Lesy lesného družstva Slavošovce poškodené podkôrnym hmyzom a obnova lesných ekosystémov postihnutých veternou kalamitou Žofia Lesné družstvo Slavošovce 990 370 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Brádno-Tisovec na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 113 447 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Hnúšťa na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 137 738 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Rimavská Sobota na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 108 757 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Klenovec na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 183 776 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94 518 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 81 082 EUR 2015 Služby Nie 6
Zber a dodávka semennej suroviny lesných drevín, RZ/1-22/2013-2017/32/61 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 610 EUR 2015 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 204 751 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 300 EUR 2012 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 720 EUR 2012 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 528 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 238 EUR 2013 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 589 EUR 2012 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 56 892 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 56 892 EUR 2014 Služby Nie 7
Pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 104 193 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 143 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 603 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 240 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice. LS Želiezovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 315 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92 451 EUR 2016 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 226 133 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 226 133 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 665 EUR 2016 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Bajč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 111 253 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Podhajská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 142 769 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť OZ Levice, LS Ľuboreč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 307 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 883 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS PLášťovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 392 EUR 2016 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 152 024 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 152 024 EUR 2015 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť OZ Levice, LS Modrý Kameň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 221 EUR 2015 Služby Áno 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Košice, LC Stará Voda a LC Hráble LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 137 084 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Osrblie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 145 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 206 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 004 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 525 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 558 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 295 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 282 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 703 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 315 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 990 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 071 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 551 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Obnova lesa - Lesopestovné činnosti Mestské lesy Dobšiná, spol.s r.o. 1 001 379 EUR 2016 Služby Áno 1
Opatrenia pre zlepšenie životaschopnosti lesov - UPS Hybe Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 359 204 EUR 2016 Služby Áno 4
Projekt obnovy a výchovy lesa na OZ Revúca na roky 2016 - 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 681 934 EUR 2016 Služby Áno 1
Projekt obnovy a výchovy lesa na OZ Rožňava - LS Betliar na roky 2016 - 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 585 926 EUR 2016 Služby Áno 1
Projekt obnovy a výchovy lesa na OZ Rožňava - LS Nižná Slaná na roky 2016 - 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 584 669 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 348 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 347 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 800 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r.2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 050 EUR 2013 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar, okres Brezno, RZ č. R/6-2/2014-2017/32/67 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 942 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, RZ č. R/8-1/2014-2017/32/70 a R/8-2/2014-2017/32/70 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 327 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šariš, RZ č. R/10-1/2014-2017/32/72 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 004 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Svinica na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 144 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Smolník na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94 668 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Jasov na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 265 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 601 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 601 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 166 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 967 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 735 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 016 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 342 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 45 811 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 338 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Píla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 53 333 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 793 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 920 EUR 2014 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 412 EUR 2014 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 072 EUR 2014 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 500 EUR 2014 Služby Nie 5
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 338 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 328 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 404 EUR 2014 Služby Áno 5
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 125 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 092 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 207 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 895 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 176 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 815 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, Lesná správa Moravany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 000 EUR 2015 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Brod LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 296 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 901 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 270 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 721 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 515 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 776 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 046 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov Urbariátu Prosiek Spolok bývalých urbarialistov pozemkové spoločenstvo Prosiek 440 353 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov Urbariátu Liptovská Kokava Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava 835 500 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 134 801 EUR 2015 Služby Nie 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 460 EUR 2015 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 104 100 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 131 433 EUR 2015 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 920 EUR 2015 Služby Nie 3
TLC Podhájska LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 550 EUR 2015 Služby Nie 1
TLC Vojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 954 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 343 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180 301 EUR 2015 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 182 406 EUR 2015 Služby Nie 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 644 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 136 610 EUR 2015 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Sobranecké Kúpele, RZ č. R/11-1/2014-2017/32/74 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 900 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, RZ č. R/8-1/2014-2017/32/70 a R/8-2/2014-2017/32/70 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 065 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar, okres Brezno, RZ č. R/6-2/2014-2017/32/67 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 244 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 843 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer, RZ č. R/4-1/2014-2017/32/65 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 509 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice, RZ č. R/3-1/2014-2017/32/64 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 856 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence, RZ č. R/2-1/2014-2017/32/63 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 421 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš, RZ č. R/1-2/2014-2017/32/62 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 963 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbe, približovaní a manipulácii dreva na OZ Levice, LS Ľuboreč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 581 EUR 2015 Služby Nie 3
Opatrenia pre zlepšenie životaschopnosti lesov - KUPS Kráľova Lehota Komposesorát a urbariát pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota 179 690 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šariš, RZ č. R/10-1/2014-2017/32/72 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 138 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 182 075 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 178 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 402 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 499 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 964 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 580 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 944 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 107 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 146 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 526 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na obdobie rokov 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 139 994 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 161 916 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 217 785 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 158 188 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 911 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 485 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť OZ Levice, LS Ľuboreč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 118 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 360 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS PLášťovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 200 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice. LS Želiezovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 000 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 470 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer, RZ č. R/4-1/2014-2017/32/65 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 438 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš, RZ č. R/1-2/2014-2017/32/62 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 148 423 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence, RZ č. R/2-1/2014-2017/32/63 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 860 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice, RZ č. R/3-1/2014-2017/32/64 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 521 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 45 441 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar, okres Brezno, RZ č. R/6-2/2014-2017/32/67 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 48 608 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, RZ č. R/8-1/2014-2017/32/70 a R/8-2/2014-2017/32/70 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 938 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šariš, RZ č. R/10-1/2014-2017/32/72 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 846 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Sobranecké Kúpele, RZ č. R/11-1/2014-2017/32/74 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 242 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 131 391 EUR 2014 Služby Nie 5
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 860 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r.2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 190 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 850 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 106 EUR 2013 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89 261 EUR 2014 Služby Nie 5
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 040 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 202 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 920 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 397 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79 699 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Zákamenné a LS Paráč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 541 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 341 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 291 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 005 EUR 2014 Služby Áno 1
Zber a dodávka semennej suroviny lesných drevín, RZ/1-22/2013-2017/32/61 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 934 EUR 2013 Služby Nie 5
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS PLášťovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 420 EUR 2014 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 994 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, seloplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 118 366 EUR 2014 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 565 EUR 2015 Služby Neuvedené 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 167 967 EUR 2015 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 998 EUR 2013 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Smolník na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92 604 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Jasov na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 932 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Hrable na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 890 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 190 357 EUR 2016 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 218 845 EUR 2016 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 396 330 EUR 2016 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 238 246 EUR 2016 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 343 767 EUR 2016 Služby Nie 8
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 209 321 EUR 2016 Služby Nie 3
Pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 459 612 EUR 2016 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Osrblie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 671 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 146 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 651 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 056 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 459 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 069 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 820 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 405 432 EUR 2016 Služby Nie 4
Zber a dodávka semennej suroviny lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 104 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Zber a dodávka semennej suroviny lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 104 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Pestovateľská činnosť - obnova lesa. LESY mesta Levoča, spol. s r.o. 17 371 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Šariš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 184 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 322 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 892 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 454 195 EUR 2016 Služby Nie 7
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 520 266 EUR 2016 Služby Nie 6
Obnova lesných porastov Urbariátu Važec Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec 836 093 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch pozemkového spoločenstva Východná Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná 1 050 404 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90 414 EUR 2014 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73 953 EUR 2015 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 285 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 756 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 615 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 281 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 700 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 391 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 748 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 357 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 136 530 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 151 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 95 480 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Dechtice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 836 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Majdán LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 810 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Celoplošná príprava pôdy na OZ Topoľčianky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 791 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 222 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 375 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 357 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71 810 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 804 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 611 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Podhajská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 922 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Bajč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 402 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 160 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 127 849 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Revúca na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100 952 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 247 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 703 EUR 2016 Služby Neuvedené 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 499 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 195 634 EUR 2016 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 193 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94 383 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124 968 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 795 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 530 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 048 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 460 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 594 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 344 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Rimavská Sobota na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 220 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Klenovec na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 199 331 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Hnúšťa na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 158 008 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Brádno-Tisovec na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 167 464 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 175 578 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 317 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 392 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 448 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 998 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 308 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 451 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Brod LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 513 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 964 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žarnovica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 878 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 242 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 214 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 764 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 594 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 028 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Bratislava, 06 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 122 385 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115 097 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Píla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 763 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Majdán LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 173 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Moravany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 618 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Dechtice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 283 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 317 404 EUR 2016 Služby Neuvedené 12
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159 426 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 158 083 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 642 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 286 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 409 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Tornaľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 381 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 245 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 260 382 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Revúca na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 990 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Sirk LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 665 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Stárňa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 813 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 232 172 EUR 2016 Služby Neuvedené 11
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 976 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 359 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poltár. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 133 031 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Vígľaš. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250 788 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Divín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 883 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Lučenec. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72 330 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Zákamenné a LS Paráč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 291 405 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 259 273 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 083 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 188 590 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Kyslinky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124 261 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115 848 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 135 532 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 172 459 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 739 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 482 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 278 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Prievidza LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 696 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 131 461 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na obdobie rokov 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 127 481 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 129 149 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 625 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 273 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Svinica na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 169 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Hrable na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72 347 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Stará Voda na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 237 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 182 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 627 EUR 2013 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 207 099 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 98 095 EUR 2014 Služby Nie 7
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 481 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 413 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Zákamenné a LS Paráč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 114 679 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 227 EUR 2014 Služby Áno 1
Zber a dodávka semennej suroviny lesných drevín, RZ/1-22/2013-2017/32/61 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 054 EUR 2013 Služby Nie 10
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 799 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 127 EUR 2014 Služby Áno 7
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Stará Voda na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 724 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 321 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 334 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 915 EUR 2014 Služby Nie 11
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 950 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 45 369 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 945 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 296 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 181 734 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť - obnova lesa. LESY mesta Levoča, spol. s r.o. 33 285 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Vígľaš. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 175 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Divín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 401 EUR 2014 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Lučenec. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 353 EUR 2014 Služby Áno 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 749 EUR 2014 Služby Nie 5
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 302 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 743 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 805 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na obdobie rokov 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 664 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 179 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 275 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 829 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Kyslinky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 704 EUR 2014 Služby Áno 2
TLC Čalovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 887 EUR 2014 Služby Nie 3
TLC Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 091 EUR 2014 Služby Nie 1
TLC Podhájska LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 703 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 806 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, seloplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 500 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice. LS Želiezovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 490 EUR 2014 Služby Áno 1
TLC Šamorín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 659 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 365 EUR 2014 Služby Nie 4
TLC Vojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 800 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poltár. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 130 EUR 2014 Služby Áno 5
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Hronec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 127 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 48 929 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Krám LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 771 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 330 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 584 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r.2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 166 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 454 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 516 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 319 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 956 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 926 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 840 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 900 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 519 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 343 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar, okres Brezno, RZ č. R/6-2/2014-2017/32/67 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 927 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš, RZ č. R/1-2/2014-2017/32/62 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 179 447 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence, RZ č. R/2-1/2014-2017/32/63 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 318 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice, RZ č. R/3-1/2014-2017/32/64 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 835 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer, RZ č. R/4-1/2014-2017/32/65 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 686 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 921 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Brod, RZ č. R/7-1/2014-2017/32/69 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 537 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Sobranecké Kúpele, RZ č. R/11-1/2014-2017/32/74 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 489 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šariš, RZ č. R/10-1/2014-2017/32/72 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 323 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, RZ č. R/8-1/2014-2017/32/70 a R/8-2/2014-2017/32/70 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 175 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 087 EUR 2014 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 301 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 180 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Lučenec. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 808 EUR 2014 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Divín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 999 EUR 2014 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Vígľaš. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73 190 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poltár. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 841 EUR 2014 Služby Áno 5
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 618 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 492 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Kyslinky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 672 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 481 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 637 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 107 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 777 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Krám LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 884 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 172 002 EUR 2014 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 114 379 EUR 2014 Služby Nie 7
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 694 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 234 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Zákamenné a LS Paráč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 222 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 142 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 066 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Bratislava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 417 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Majdán LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 447 EUR 2014 Služby Nie 1
TLC Podhájska LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 261 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73 956 EUR 2014 Služby Nie 4
TLC Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 551 EUR 2014 Služby Nie 1
TLC KOmárno a Zlatná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 48 971 EUR 2014 Služby Nie 3
TLC Vojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 255 EUR 2014 Služby Nie 2
TLC Čalovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 776 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 206 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 566 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124 654 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 172 479 EUR 2014 Služby Nie 9
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 650 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, seloplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 813 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 060 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 005 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 991 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210 374 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS PLášťovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 932 EUR 2014 Služby Áno 3
Odvoz dreva na OZ Levice, LS Modrý Kameň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 416 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r.2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 595 EUR 2013 Služby Nie 2
Odvoz dreva na OZ Levice, LS Plášťovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 667 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 149 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť - obnova lesa. LESY mesta Levoča, spol. s r.o. 58 879 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 064 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 781 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 029 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73 202 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na obdobie rokov 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 839 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 444 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 977 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 513 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 481 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 465 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 467 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 752 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 334 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 967 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 206 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 167 355 EUR 2014 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 568 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 132 608 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 114 470 EUR 2014 Služby Nie 8
Obnova a ochrana lesov poškodených kalamitami - Pozemkové spoločnestvo Riečnica - Horná Tižina, p.s. Pozemkové spoločenstvo Riečnica Horná Tižina 371 000 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke služby na r. 2015 - 2019. Vladimír Ščešňák 717 917 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov Lesné spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo – Horný Vadičov Lesné spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Horný Vadičov 278 476 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt na obnovu lesov poškodených biotickými , abiotickými , antropogenými činiteľmi v lesoch ZD Nová Bystrica na roky 2015-2018 Združenie drobnovlastníkov Nová Bystrica s.r.o. 997 367 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov zničených a destabilizovaných veternou kalamitou „Žofia“ Obecný urbariát, pozemkové spoločenstvo Lisková 330 210 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt ozdravných opatrení v lesoch poškodených abiotickými škodlivými činiteľmi Lesospol - Pozemkové spoločenstvo Pača 238 148 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt obnovy, revitalizácie a ozdravných opatrení katastroficky poškodených smrekových lesov PSDL Stará Bystrica. Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesov 978 602 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov Urbariátu Oravské Veselé Urbár pozemkové spoločenstvo Oravské Veselé 335 067 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt obnovy lesných porastov zničených veternou kalamitou "Žofia" Urbariát - pozemkové spoločenstvo Liptovská Lúžna 818 702 EUR 2015 Služby Áno 1
Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o. 995 511 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi Pozemkové spoločenstvo urbáru obce Hladovka 223 040 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi LESNÁ, URBÁRNA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, pozemkové spoločenstvo 219 952 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesa - lesopestovné činnosti - Švedlár Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 1 038 917 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov urbáru Vavrišovo Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 663 897 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Jakubany URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ OBCE JAKUBANY pozem. spol. 1 191 829 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov Urbariátu obce Chlebnice Pozemkové spoločenstvo - Urbariát obce Chlebnice 242 091 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 804 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 967 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 901 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 719 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 531 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 749 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 731 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 229 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesa - lesopestovné činnosti - Salatín SALATÍN, s.r.o. 213 973 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 851 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 505 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 45 592 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 876 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Bratislava, 06 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 958 EUR 2015 Služby Nie 2
Projekt ozdravných opatrení v lesoch poškodených abiotickými škodlivými činiteľmi Komposesorát pozemkové spoločenstvo Štítnik 203 296 EUR 2015 Služby Áno 1
Opatrenia na obnovu lesa v oblasti národného významu obce Terchová MEERKS a.s. 520 525 EUR 2015 Služby Áno 1
"Žofia" Urbariát pozemkové spoločenstvo Lúčky Urbariát pozemkové spoločenstvo Lúčky 721 798 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesných porastoch Lesov mesta Levoča, spol. s r.o. LESY mesta Levoča, spol. s r.o. 214 010 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na území ŠL TANAP-u na rok 2016 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 923 983 EUR 2015 Služby Áno 11
Opatrenia pre zlepšenie životaschopnosti lesov - LPS v Liptovskej Tepličke Lesné pozemkové spoločenstvo v Liptovskej Tepličke 428 678 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Brod LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 397 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žarnovica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 691 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 848 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 596 EUR 2013 Služby Áno 1
Celoplošná príprava pôdy na OZ Topoľčianky - LS Čifáre, LS Nitra a LS Sládkovičovo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 246 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 993 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 161 434 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 117 793 EUR 2015 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 153 054 EUR 2014 Služby Nie 3
Opatrenia pre zlepšenie životaschopnosti lesov - PS Urbár Štrba Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba 330 719 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r.2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 697 EUR 2013 Služby Nie 3
TLC Podhájska LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 911 EUR 2015 Služby Nie 1
TLC Vojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 580 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 452 EUR 2015 Služby Nie 2
TLC Čalovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 049 EUR 2015 Služby Nie 3
TLC Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91 767 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbe, približovaní a manipulácii dreva na OZ Levice, LS Modrý Kameň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 529 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 738 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 617 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 289 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Osrblie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 068 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 188 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 899 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 134 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 753 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 964 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 511 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 503 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 353 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 341 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 461 EUR 2015 Služby Nie 1
Obnova lesných porastov po kalamite Žofia Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec 305 453 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova lesných porastov po kalamite Žofia Pozemkové spoločenstvo Babky 263 241 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS PLášťovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 978 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 765 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 926 EUR 2015 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 456 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 464 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 999 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71 997 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 285 EUR 2015 Služby Nie 5
Zber a dodávka semennej suroviny lesných drevín, RZ/1-22/2013-2017/32/61 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 030 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 837 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105 156 EUR 2015 Služby Nie 6
TLC KOmárno a Zlatná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 722 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 146 985 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 364 EUR 2013 Služby Áno 1
Obstaranie lesníckych služieb na r. 2015 - 2018. LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 859 332 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žarnovica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 521 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 569 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 630 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 502 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 184 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 184 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71 513 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 133 824 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 267 545 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 656 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 308 993 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r.2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 53 000 EUR 2013 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 689 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 682 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 503 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 977 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 171 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 367 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 078 EUR 2015 Služby Nie 1
Zber a dodávka semennej suroviny lesných drevín, RZ/1-22/2013-2017/32/61 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 485 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 210 EUR 2015 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 185 317 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 211 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Krám LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 857 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 083 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Osrblie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 166 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 654 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 835 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 624 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť - obnova lesa. LESY mesta Levoča, spol. s r.o. 33 385 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 495 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 234 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 062 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 973 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 571 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 139 EUR 2015 Služby Nie 1
TLC Čalovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 039 EUR 2015 Služby Nie 2
TLC Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 409 EUR 2015 Služby Nie 1
TLC Vojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 459 EUR 2015 Služby Nie 3
TLC Komárno a Zlatná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 154 669 EUR 2015 Služby Nie 4
TLC Podhájska LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 114 585 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Lučenec. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92 905 EUR 2015 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Divín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105 333 EUR 2015 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Kyslinky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 111 512 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105 959 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 307 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Vígľaš. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 207 307 EUR 2015 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poltár. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 127 265 EUR 2015 Služby Áno 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 715 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Stará Voda na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 122 098 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbe, približovaní a manipulácii dreva na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 485 000 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbe, približovaní a manipulácii dreva na OZ Levice, LS Plášťovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 485 000 EUR 2015 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbe, približovaní a manipulácii dreva na OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170 000 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbe, približovaní a manipulácii dreva na OZ Levice, LS Podhájska LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120 000 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbe, približovaní a manipulácii dreva na OZ Levice, LS Modrý Kameň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 585 000 EUR 2015 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbe, približovaní a manipulácii dreva na OZ Levice, LS Ľuboreč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550 000 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 174 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 738 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 268 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 763 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 512 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 693 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 603 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Brod LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 211 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žarnovica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 377 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 012 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 843 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 146 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 932 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 387 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Majdán LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 436 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 125 968 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Moravany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 637 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Píla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 018 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 099 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Bratislava, 06 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90 318 EUR 2015 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Dechtice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 771 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 265 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 243 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 773 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91 106 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť - obnova lesa. LESY mesta Levoča, spol. s r.o. 13 824 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 435 079 EUR 2015 Služby Nie 6
Pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 192 215 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 862 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 223 775 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 532 442 EUR 2015 Služby Nie 7
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Krám LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 110 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 576 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100 288 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 244 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Osrblie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 973 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Sobranecké Kúpele, RZ č. R/11-1/2014-2017/32/74 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 398 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence, RZ č. R/2-1/2014-2017/32/63 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 489 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš, RZ č. R/1-2/2014-2017/32/62 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 688 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 491 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 109 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šariš, RZ č. R/10-1/2014-2017/32/72 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 548 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, RZ č. R/8-1/2014-2017/32/70 a R/8-2/2014-2017/32/70 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 653 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar, okres Brezno, RZ č. R/6-2/2014-2017/32/67 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 870 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 464 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice, RZ č. R/3-1/2014-2017/32/64 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 180 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 377 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 213 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 114 324 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Prievidza LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 95 848 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 976 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90 132 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 356 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157 590 EUR 2015 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 609 EUR 2015 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 151 719 EUR 2015 Služby Nie 11
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 214 531 EUR 2015 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 798 EUR 2015 Služby Nie 6
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 338 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 214 995 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 643 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Tornaľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 041 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 416 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Revúca na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 021 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Sirk LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 56 997 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Stárňa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 721 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Nemšová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 888 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Dubodiel na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 904 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Dubodiel na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 904 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Drietoma na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 614 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Drietoma na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 614 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Nové Mesto nad Váhom na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 281 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Nové Mesto nad Váhom na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 281 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Kšinná na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 61 626 EUR 2013 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 411 EUR 2012 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 334 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Topoľčianky a LS Čifáre. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 154 001 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Hrušov a LS Skýcov. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 166 669 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Nitrianska Streda a LS Tribeč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150 038 EUR 2015 Služby Nie 2
Celoplošná príprava pôdy na OZ Topoľčianky - LS Čifáre, LS Nitra a LS Sládkovičovo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 851 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Krám LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 179 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 649 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 712 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 144 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 590 EUR 2013 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 178 537 EUR 2014 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 813 EUR 2014 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 712 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 255 EUR 2014 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 74 907 EUR 2014 Služby Nie 7
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na obdobie rokov 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 090 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 74 279 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 943 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 347 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Kyslinky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 832 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Lučenec. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 000 EUR 2014 Služby Áno 5
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Divín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 188 EUR 2014 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Vígľaš. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 258 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poltár. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 019 EUR 2014 Služby Áno 5
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 461 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 247 EUR 2014 Služby Áno 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 287 401 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 768 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 580 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 379 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 258 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 960 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice. LS Želiezovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 113 805 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 970 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS PLášťovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 98 283 EUR 2014 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 227 120 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 48 624 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 345 EUR 2014 Služby Nie 1
TLC KOmárno a Zlatná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 638 EUR 2014 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 550 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 701 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť OZ Levice, LS Modrý Kameň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 890 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť OZ Levice, LS Ľuboreč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 614 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 152 024 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 152 024 EUR 2015 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Podhajská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 119 687 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Bajč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 118 614 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 787 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 114 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138 582 EUR 2014 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 933 EUR 2014 Služby Áno 9
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 698 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 090 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 789 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 086 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 387 EUR 2014 Služby Áno 8
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 555 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 567 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 674 EUR 2014 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 016 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Moravany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 125 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 244 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 555 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Brod LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 841 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žarnovica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 614 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 292 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 170 EUR 2013 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 303 000 EUR 2015 Služby Nie 5
TLC Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 873 EUR 2014 Služby Nie 1
TLC Šamorín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 125 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 304 EUR 2014 Služby Nie 3
TLC Podhájska LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 251 EUR 2014 Služby Nie 1
TLC Vojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 036 EUR 2014 Služby Nie 2
TLC Čalovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 305 EUR 2014 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Osrblie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 792 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Hronec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 317 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Hrušov a LS Skýcov. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 144 668 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Topoľčianky a LS Čifáre. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 155 719 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Nitrianska Streda a LS Tribeč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 175 461 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Nitra a LS Sládkovičovo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 207 109 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Sobranecké Kúpele, RZ č. R/11-1/2014-2017/32/74 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 636 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šariš, RZ č. R/10-1/2014-2017/32/72 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 084 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, RZ č. R/8-1/2014-2017/32/70 a R/8-2/2014-2017/32/70 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 605 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar, okres Brezno, RZ č. R/6-2/2014-2017/32/67 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 003 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 393 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice, RZ č. R/3-1/2014-2017/32/64 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 614 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš, RZ č. R/1-2/2014-2017/32/62 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 890 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence, RZ č. R/2-1/2014-2017/32/63 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 230 EUR 2016 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 194 960 EUR 2016 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Stará Voda na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 021 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 051 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 830 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 967 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 885 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 004 EUR 2015 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 152 EUR 2015 Služby Nie 12
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 064 EUR 2015 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 660 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 886 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 119 EUR 2015 Služby Nie 7
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Sirk LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 000 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 161 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 869 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 889 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 277 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Revúca na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 008 EUR 2013 Služby Áno 2
Obnova lesa - lesopestovné činnosti - Obecný podnik lesov s.r.o. Poniky Obecný podnik lesov, spol. s r.o. 339 046 EUR 2016 Služby Áno 1
Obnova lesa - lesopestovné činnosti Liptovská Sielnica Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici 294 184 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 938 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 780 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 241 EUR 2014 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 118 EUR 2014 Služby Áno 4
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 503 EUR 2014 Služby Nie 3
TLC Vojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 484 EUR 2015 Služby Nie 2
TLC Podhájska LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 578 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbe, približovaní a manipulácii dreva na OZ Levice, LS Modrý Kameň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 860 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 966 EUR 2015 Služby Nie 3
Projekt ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce 218 538 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 893 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 501 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 814 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 812 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 776 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 667 EUR 2013 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 387 EUR 2013 Služby Nie 1
Zber a dodávka semennej suroviny lesných drevín, RZ/1-22/2013-2017/32/61 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 133 268 EUR 2015 Služby Nie 10
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš, RZ č. R/1-2/2014-2017/32/62 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 583 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence, RZ č. R/2-1/2014-2017/32/63 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 565 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer, RZ č. R/4-1/2014-2017/32/65 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 052 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice, RZ č. R/3-1/2014-2017/32/64 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 140 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 591 EUR 2015 Služby Nie 1
Revitalizácia, obnova lesných spoločenstiev a ozdravné opatrenia v lesoch Komposesorátu Vojka Komposesorát Vojka, pozemkové spoločenstvo 598 312 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravne´ opatrenia v lesoch Dolna´ Rakova´ - Lˇubomi´r Zavadil Mgr. Ľubomír Zavadil 371 631 EUR 2015 Služby Áno 1
Revitalizácia, obnova lesných spoločenstiev a ozdravné opatrenia v lesoch AGROMA s.r.o. AGROMA s.r.o. 835 994 EUR 2015 Služby Áno 1
Ozdravné opatrenia v lesoch Mestské lesy, s.r.o., Brezová pod Bradlom Mestské lesy, s.r.o. 1 089 043 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 944 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 044 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 536 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 481 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 971 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 902 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 977 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 210 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 172 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89 674 EUR 2012 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 537 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 149 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 125 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 712 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 761 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 676 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, okres Detva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 380 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Súkromné lesy pozemkové spoločenstvo Rudina - zvýšenie ekologickej stability lesov Súkromné lesy pozemkové spoločenstvo Rudina 147 245 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 750 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 162 686 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 258 911 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Zákamenné a LS Paráč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 376 857 EUR 2015 Služby Áno 2
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 283 565 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 828 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 331 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Nemšová na obdobie 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 795 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Dubodiel na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 342 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Drietoma na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 127 292 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Kšinná na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71 771 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zber a dodávka semennej suroviny lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 750 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, okres Detva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 942 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 050 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 424 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 149 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 328 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 569 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 130 095 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 990 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Šariš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 937 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Rožňava. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 397 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 674 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 333 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 520 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 514 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 012 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 006 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 999 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Tornaľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 441 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 113 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Brod LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 022 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žarnovica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 038 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 161 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 927 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 763 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 144 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 223 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 125 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 123 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 698 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 380 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 075 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 239 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 207 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 288 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 660 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 020 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 319 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 100 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 449 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 256 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 53 156 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 784 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 166 419 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157 916 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 306 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 664 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 887 EUR 2014 Služby Áno 3
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Brod LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 468 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 846 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žarnovica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 689 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 244 EUR 2013 Služby Áno 1
Pestovná činnosť Štátnych lesov TANAPu ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 084 608 EUR 2015 Služby Áno 11
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Nitra a LS Sládkovičovo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 204 224 EUR 2015 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Sobranecké Kúpele, RZ č. R/11-1/2014-2017/32/74 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 796 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šariš, RZ č. R/10-1/2014-2017/32/72 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 718 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, RZ č. R/8-1/2014-2017/32/70 a R/8-2/2014-2017/32/70 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 632 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Brod, RZ č. R/7-1/2014-2017/32/69 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 736 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, RZ č. R/5-4/2014-2017/32/66 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 754 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice, RZ č. R/3-1/2014-2017/32/64 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 027 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence, RZ č. R/2-1/2014-2017/32/63 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 289 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš, RZ č. R/1-2/2014-2017/32/62 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 746 EUR 2014 Služby Nie 2
Projekt obnovy a výchovy lesa na OZ Košice na roky 2016 - 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 572 419 EUR 2016 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 484 EUR 2015 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 290 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 74 902 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 905 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 771 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 327 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Hrable na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 132 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Jasov na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 113 947 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Smolník na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 95 370 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Stará Voda na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 239 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Svinica na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 552 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 879 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 202 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 308 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 718 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 697 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 909 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 622 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 088 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 807 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 069 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 375 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 195 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 228 975 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 980 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 749 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 338 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 966 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 112 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 815 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 543 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 918 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Šariš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 085 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, okres Detva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 012 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 422 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 353 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 376 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 508 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 841 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 841 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 101 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 623 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Košice, LC Stará Voda a LC Hráble LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 588 020 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 839 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 302 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 117 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 102 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 160 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 152 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Moravany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 041 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Bratislava, 06 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 975 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Revúca na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 431 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 186 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Jelšava na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 330 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 118 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 109 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 600 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 610 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 521 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 861 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Brod LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 186 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žarnovica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 903 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 734 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 56 746 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 580 DKK 2016 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS PLášťovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79 889 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 273 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 809 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Modrý Kameň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 467 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Ľuboreč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 52 301 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 108 711 EUR 2017 Služby Neuvedené 5
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Podhajská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 142 710 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Bajč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 248 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 176 360 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 344 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Želiezovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 474 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 925 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Topoľčianky a LS Čifáre. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 149 020 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Hrušov a LS Skýcov. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 144 529 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Nitrianska Streda a LS Tribeč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 144 093 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Nitra a LS Sládkovičovo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 222 845 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Šariš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 293 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, okres Detva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 446 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 353 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 537 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 165 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 864 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 453 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 140 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 304 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 331 053 EUR 2017 Služby Neuvedené 9
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 188 304 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 292 252 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Zákamenné a LS Paráč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 326 745 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 273 195 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Klenovec na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 181 325 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Brádno-Tisovec na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138 449 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Rimavská Sobota na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 628 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 143 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 093 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 446 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 030 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 917 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 302 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 808 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť, starostlivosť o lúčne spoločenstvá, práce celospoločenského významu a dodávka materiálu pre ŠL TANAP-u 2017 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 904 200 EUR 2017 Služby Neuvedené 12
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220 038 EUR 2017 Služby Neuvedené 6
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 384 539 EUR 2017 Služby Neuvedené 6
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 590 529 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 283 587 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Lučenec. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72 510 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Divín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 512 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Vígľaš. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 231 172 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poltár. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 132 096 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 61 146 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Kyslinky. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 117 693 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138 361 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 148 610 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 141 079 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 121 100 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na obdobie rokov 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 127 875 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 386 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 53 302 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 56 060 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 365 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 152 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 88 709 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 128 153 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 472 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 595 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 664 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 140 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Stárňa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 585 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Sirk LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71 203 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Revúca na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 149 914 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 734 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Tornaľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105 744 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 59 603 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 183 838 EUR 2017 Služby Neuvedené 11
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 043 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 112 847 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79 712 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 450 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 731 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 267 414 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Duchonka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 564 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 922 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Prievidza LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 162 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 113 093 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 227 550 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Partizánske LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79 262 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Píla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 85 664 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 175 053 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Bratislava, 06 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 083 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 474 170 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Šášov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 846 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 515 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žarnovica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 55 072 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Brod LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 186 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Majdán LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 561 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Dechtice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 240 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Moravany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 194 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Moravany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 194 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa na obdobie r.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170 995 EUR 2017 Služby Neuvedené 5
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Nemšová na obdobie 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75 830 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Kšinná na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 077 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Nové Mesto nad Váhom na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 79 589 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Drietoma na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109 238 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Dubodiel na obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 112 344 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 425 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 715 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 753 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Šariš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 827 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 835 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 213 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 952 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, okres Detva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 116 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 215 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 257 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 159 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 442 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 105 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 594 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 743 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 888 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, okres Detva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 972 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 134 808 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 785 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 166 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 410 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 152 EUR 2017 Služby Nie 5
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 683 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 414 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 610 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 251 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 773 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 858 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 072 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 981 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 402 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 354 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 173 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 430 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 123 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 989 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 630 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa na obdobie r.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 518 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina - LO Dubeň na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 428 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 548 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 191 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 477 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, okres Detva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 377 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 838 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 895 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 668 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 570 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Šariš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 183 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 656 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 530 EUR 2017 Služby Nie 6
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 891 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 196 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 497 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 024 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 681 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 342 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 294 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 782 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 695 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 297 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 685 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 282 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 674 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 807 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa na obdobie r.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 48 198 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 329 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 650 EUR 2016 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina - LO Dubeň na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 178 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 343 EUR 2016 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 857 EUR 2017 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 690 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 418 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 914 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 355 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 390 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Šariš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 973 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 811 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, okres Detva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 402 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 519 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 237 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 858 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 079 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 613 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 207 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Antol LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 916 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 907 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Podhajská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 124 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, celoplošná príprava pôdy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS PLášťovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 741 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Kamenín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 078 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Topoľčianky a LS Čifáre. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 530 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 162 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Hrušov a LS Skýcov. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 129 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Nitrianska Streda a LS Tribeč. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 857 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Nitra a LS Sládkovičovo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75 784 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 337 EUR 2017 Služby Nie 8
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 918 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Želiezovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 582 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 968 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 528 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na obdobie rokov 2014 – 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 150 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina - LO Dubeň na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 653 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa na obdobie r.2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 284 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Klenovec na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 130 EUR 2017 Služby Áno 1
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Brádno-Tisovec na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 889 EUR 2017 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Ladzany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 061 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 493 EUR 2016 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 877 EUR 2016 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 067 EUR 2017 Služby Nie 6
Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Rimavská Sobota na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 616 EUR 2017 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Pukanec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 319 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 985 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Betliar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 113 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Nižná Slaná LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Krásnohorské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 750 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Rožňava LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 841 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Podsúľová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 598 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Rožňava LS Ľadová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 453 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Ratková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 995 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Revúca, LS Sirk LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 007 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 163 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na roky 2014-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 383 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Píla LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 755 EUR 2017 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 195 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Majdán LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 247 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Bratislava, 06 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 740 EUR 2017 Služby Nie 4
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Dechtice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 477 EUR 2017 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Moravany LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 937 EUR 2017 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prievidza na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 631 583 EUR 2018 Služby Nie 8
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 547 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 865 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 026 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, okres Detva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 278 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Šariš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 025 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 257 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 192 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rimavská Sobota na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 666 946 EUR 2018 Služby Nie 7
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina - LO Dubeň na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 657 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 214 EUR 2016 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 444 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 876 EUR 2016 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 168 899 EUR 2018 Služby Nie 8
Pestovná činnosť, starostlivosť o lúčne spoločenstvá a dodávka materiálu pre ŠL TANAP-u 2018 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 754 999 EUR 2018 Služby Nie 12
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Pukanec a Plášťovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 209 420 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Gabčíkovo a Palárikovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 522 790 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Čifáre, Kamenín a Želiezovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 354 230 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice Celoplošná príprava pôdy na OZ Levice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 146 080 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Modrý Kameň a Ľuboreč na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 183 110 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Antol a Ladzany na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 131 790 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Bratislava na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159 809 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Pezinok na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 196 521 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Píla na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94 695 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Majdán na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 060 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Dechtice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 704 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Moravany na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 111 683 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 253 538 EUR 2018 Služby Nie 31
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Trenčín na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 427 000 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 948 864 EUR 2018 Služby Nie 12
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 080 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 274 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 798 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 314 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 145 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, okres Detva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 350 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Šariš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 515 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 977 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 156 012 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rimavská Sobota na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 454 411 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115 051 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Antol a Ladzany na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 973 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Čifáre, Kamenín a Želiezovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 258 322 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Pukanec a Plášťovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 164 844 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prievidza na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 511 258 EUR 2018 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Gabčíkovo a Palárikovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 362 998 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Majdán na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 038 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Dechtice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 870 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Moravany na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 613 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Pezinok na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 133 771 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Bratislava na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115 499 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Píla na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 383 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Modrý Kameň a Ľuboreč na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 152 590 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 226 EUR 2018 Služby Nie 7
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 752 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na roky 2016-2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 107 EUR 2016 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina - LO Dubeň na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 053 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 432 EUR 2013 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 45 752 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Šariš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 271 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 198 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 846 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 239 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 269 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 263 134 EUR 2018 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 842 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Pezinok na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 147 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rimavská Sobota na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 721 995 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 431 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 100 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žarnovica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 350 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 750 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 600 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice - „Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom“ na roky 2018 – 2019. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 298 027 EUR 2018 Služby Áno 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prievidza na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 736 862 EUR 2018 Služby Nie 11
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 723 727 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Brod na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 572 687 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Trenčín na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 577 000 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 353 882 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 918 627 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 810 178 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 851 798 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žarnovica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 454 556 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 601 964 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Celoplošná príprava pôdy na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 114 131 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Antol a Ladzany na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 591 074 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Čifáre, Želiezovce a Kamenín na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 476 154 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Modrý Kameň a Ľuboreč na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 870 358 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Palárikovo a Gabčíkovo na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 043 311 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Pukanec a Plášťovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 880 494 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno, VC 60302, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 155 908 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60203, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 593 741 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno, VC 60501, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 917 070 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno, VC 60301, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 101 505 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60202, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 122 794 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske, VC 60201, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 904 332 EUR 2018 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Šariš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 442 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 502 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy, okres Liptovský Mikuláš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 319 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkove Humence LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 882 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 108 EUR 2017 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisk Sobranecké Kúpele LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 763 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rimavská Sobota na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 835 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 645 270 EUR 2018 Služby Nie 18
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 645 270 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 934 EUR 2018 Služby Nie 6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Modrý Kameň a Ľuboreč na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 131 338 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Pukanec a Plášťovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 155 599 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Čifáre, Kamenín a Želiezovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 242 579 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice Celoplošná príprava pôdy na OZ Levice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 88 625 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Gabčíkovo a Palárikovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 362 044 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Antol a Ladzany na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 743 EUR 2018 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 196 121 EUR 2019 Služby Nie 34
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Sobrance LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 625 000 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka, VC 601006, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 560 508 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka, VC 601005, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 447 766 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka, VC 601003, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 809 276 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka, VC 601004, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 475 196 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka, VC 601002, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 709 789 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza, VC 604002, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 920 264 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza, VC 604001, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 763 885 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka, VC 601001, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 273 916 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 274 195 EUR 2018 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Bratislava na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 496 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice, LS Moravany na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 503 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170 656 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 414 333 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance na roky 2019-2022 - Priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 179 757 EUR 2019 Služby Nie 4
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Závadka na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 645 777 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 259 147 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Beňuš LS Červená Skala na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 785 059 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žarnovica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 973 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 607 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Brod na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 338 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 310 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 317 677 EUR 2019 Služby Nie 19
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Smolenice na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 572 707 EUR 2019 Služby Nie 18
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prievidza na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 336 534 EUR 2019 Služby Nie 9
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice - „Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom“ na roky 2018 – 2019. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 689 EUR 2018 Služby Áno 4
Pestovná činnosť, starostlivosť o lúčne spoločenstvá a dodávka materiálu pre ŠL TANAP-u 2019 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 731 450 EUR 2019 Služby Nie 11
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 125 042 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 908 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žarnovica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 242 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 153 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Brod na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 022 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 334 063 EUR 2019 Služby Nie 11
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2 na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 112 492 EUR 2019 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2 na roky 2019 - 2022 - priame RK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 063 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice - „Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom“ na roky 2018 – 2019. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 071 EUR 2018 Služby Áno 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Čifáre, Želiezovce a Kamenín na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 108 348 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Palárikovo a Gabčíkovo na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 195 140 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Antol a Ladzany na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 098 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Modrý Kameň a Ľuboreč na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 640 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Pukanec a Plášťovce na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 705 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Celoplošná príprava pôdy na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 373 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Trenčín na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 314 464 EUR 2019 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 149 577 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice - „Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom“ na roky 2018 – 2019. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 53 535 EUR 2018 Služby Áno 5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 760 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 461 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žarnovica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 848 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Brod na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 120 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 126 810 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2 na roky 2019 - 2022 - priame RK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 763 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2 na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 836 EUR 2019 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 225 082 EUR 2019 Služby Nie 10
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žiar na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 833 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žarnovica na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 908 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Šašov na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 745 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Brod na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 283 EUR 2019 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×