Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žarnovica na roky 2019-2022


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 350 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 350 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77230000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces výrubu stromov, sústreďovanie dreva a manipulácia drevnej hmoty na odvoznom mieste v podmienkach Lesov SR š.p. OZ Žarnovica.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Šuriansky s.r.o. 1 2 350 000,00 Neuvedené EUR 9. November 2018 237526

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Príloha-cenová ponuka 16. September 2018 16. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033117/content/810682/download","filename":"Príloha k SP tabuľka plnenia kritérií cenová ponuka-GR.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006580/content/878071/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Žarnovica.pdf"}]
Zmluva R/02-01/19-22/16/02 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006576/content/878068/download","filename":"RD Žaca.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006579/content/878070/download","filename":"Zápisnica PU Žarnovica.pdf"}]
Správa o zákazke Správa 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006581/content/878072/download","filename":"Sprava_o_zakazke_bez_eAukcieŽarnovica.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 25. Október 2018 25. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3002809/content/842986/download","filename":"2Odôvodnenie nezrušenia VO ŤČ.pdf"}]
Súťažné podklady RD 16. September 2018 16. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033112/content/810680/download","filename":"RD 2019 - 2022-02.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000205/content/837954/download","filename":"Informácia o vyhodnotení ponúk Žarnovica.pdf"}]
Súťažné podklady RD - úprava 9. Október 2018 9. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1043147/content/820261/download","filename":"RD 2019 - 2022-02_1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006577/content/878069/download","filename":"Žarnovica.pdf"}]
Súťažné podklady RD prílohy 16. September 2018 16. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033114/content/810681/download","filename":"Prílohy RD.pdf"}]
Iný dokument k zákazke JED LS Žarnovica 16. September 2018 16. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033110/content/810679/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Súťažné podklady Informácia o úprave 9. Október 2018 9. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1043151/content/820262/download","filename":"informácia pre záujemcov-zmena rámcovej dohody-8.10.18OZ.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. September 2018 16. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033119/content/810683/download","filename":"SP 2019 - 2022-02.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000151/content/837786/download","filename":"Zápisnica vyhodnotenie ponúk Žarnovica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000151/content/837792/download","filename":"Zápisnica vyhodnotenie ponúk Žarnovica.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×