Dodávateľ

LESOR, s.r.o.

Mútne
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.5

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LESOR, s.r.o.

IČO: 36415880

Adresa: č. 636, Mútne

Registračné číslo: 2018/2-PO-E7353

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Február 2018

Záznam platný do: 20. Február 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 983 279,00 EUR 13 31
2015 949 989,00 EUR 14 38
2016 763 474,00 EUR 12 41
2017 5 956 419,00 EUR 20 44
2018 18 736 869,00 EUR 9 24
2019 2 677 116,00 EUR 5 17
2020 156 851,00 EUR 1 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 853 617,00 EUR 9 25
2015 1 055 047,00 EUR 16 40
2016 759 756,00 EUR 11 40
2017 5 973 963,00 EUR 22 47
2018 18 730 177,00 EUR 9 25
2019 2 502 208,00 EUR 5 14
2020 349 229,00 EUR 2 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 199 30 223 997,00 30223997.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 614 560,00 614560.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 8
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 899,00 21899.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180 023,00 180023.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 093,00 87093.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 256,00 21256.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157 162,00 157162.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Zákamenné a LS Paráč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 541,00 57541.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 274 461,00 274461.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 181 174,00 181174.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 238 040,00 238040.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 762,00 46762.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 195 834,00 195834.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 310 790,00 310790.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 260 546,00 260546.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 948,00 36948.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Zákamenné a LS Paráč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 114 679,00 114679.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Zákamenné a LS Paráč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 222,00 62222.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 431 499,00 431499.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 137 583,00 137583.0 EUR 2014 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 656 184,00 656184.0 EUR 2014 Služby Nie 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 169 817,00 169817.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 179,00 31179.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 240 085,00 240085.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 152 452,00 152452.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 161 509,00 161509.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 474 196,00 474196.0 EUR 2015 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 276 847,00 276847.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 235 023,00 235023.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 244 784,00 244784.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 148 223,00 148223.0 EUR 2015 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 530 309,00 530309.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 946,00 60946.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Zákamenné a LS Paráč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 376 857,00 376857.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138 471,00 138471.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89 653,00 89653.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 270 425,00 270425.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Mútne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 537,00 82537.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 120,00 17120.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Paráč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 417,00 54417.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Paráč na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 578 858,00 578858.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 583 569,00 583569.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 786 031,00 786031.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 592 672,00 592672.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 632 921,00 632921.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Čadca LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 303 280,00 303280.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Turzovka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 260 773,00 260773.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 778 047,00 778047.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Povina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 649 462,00 649462.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 349,00 77349.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 183 609,00 183609.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Paráč na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 242 013,00 242013.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Zákamenné a LS Paráč na roky 2014 - 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 326 745,00 326745.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 554 846,00 554846.0 EUR 2017 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Paráč na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 129 039,00 129039.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 213 944,00 213944.0 EUR 2017 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Zákamenné na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 165 672,00 165672.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Paráč na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 114 229,00 114229.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 293 283,00 293283.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 723,00 46723.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 801 020,00 3801020.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 552 311,00 1552311.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 876 744,00 1876744.0 EUR 2018 Služby Nie 12
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 321 586,00 1321586.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 967 850,00 1967850.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 211 238,00 1211238.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 592 794,00 7592794.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 269 065,00 18269065.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 246 850,00 246850.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 037 785,00 7037785.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 948 517,00 948517.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 849 330,00 1849330.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 918 591,00 1918591.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 019 743,00 1019743.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 078 369,00 1078369.0 EUR 2020 Služby Nie 4

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 64 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Tibor Gešvandtner
Adresa:
Mútňanská Píla 636 Mútne 02963
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Durčák
Adresa:
Zákamenné 1157 Zákamenné 02956
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Durčák
Adresa:
Zákamenné 1157 Zákamenné 02956
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
18. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tibor Gešvandtner
Adresa:
Mútňanská Píla 636 Mútne 02963
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Durčák
Adresa:
Zákamenné 1157 Zákamenné 02956
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Gabriel Vons
Adresa:
Komenského Námestovo 02901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 31.07.2017 do: 18.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×