Dodávateľ

PLENT, s.r.o.

Závada
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 306 162,00 EUR 11 18
2015 340 702,00 EUR 12 19
2016 1 523 849,00 EUR 19 86
2017 535 331,00 EUR 16 37
2018 3 351 889,00 EUR 17 43
2019 1 231 193,00 EUR 6 13
2020 293 469,00 EUR 4 8
2021 145 395,00 EUR 1 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 286 897,00 EUR 10 17
2015 345 789,00 EUR 10 13
2016 571 758,00 EUR 14 69
2017 1 432 365,00 EUR 21 54
2018 3 335 399,00 EUR 18 42
2019 1 291 252,00 EUR 7 19
2020 286 120,00 EUR 4 8
2021 178 410,00 EUR 2 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 226 7 727 990,00 7727990.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poltár. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 451 034,00 451034.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Kriváň, LS Lučenec. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 228,00 5228.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Kriváň, LS Lučenec. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 912,00 18912.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Kriváň, LS Divín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 958,00 65958.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 238 848,00 238848.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Fiľakovo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 326,00 9326.0 EUR 2014 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poltár. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 038,00 106038.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Závadka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 073,00 35073.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Fiľakovo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 102,00 4102.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Závadka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 188 884,00 188884.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Závadka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138 971,00 138971.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Kriváň, LS Lučenec. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 131 554,00 131554.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 9
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Kriváň, LS Divín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 240 358,00 240358.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Kriváň, LS Fiľakovo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 661,00 22661.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Ľuboreč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 135 274,00 135274.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poltár. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 835,00 69835.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Fiľakovo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 728,00 728.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Závadka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 752,00 62752.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Ľuboreč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 92 853,00 92853.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Závadka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 402 046,00 402046.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poltár. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 560,00 93560.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Závadka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124 287,00 124287.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Závadka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138 021,00 138021.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Závadka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 850,00 4850.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Modrý Kameň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 235 143,00 235143.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Kriváň, LS Lučenec. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 133,00 97133.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poltár. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 153 204,00 153204.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Fiľakovo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 635,00 14635.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Kriváň, LS Fiľakovo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 756,00 29756.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 10
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Kriváň, LS Lučenec. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 81 628,00 81628.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 14
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Kriváň, LS Lučenec. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 285,00 86285.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 15
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Kriváň, LS Fiľakovo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 964,00 9964.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Závadka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115 980,00 115980.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Závadka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 117 333,00 117333.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Závadka nad Hronom na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 614 341,00 614341.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Závadka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 667,00 66667.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice - LS Modrý Kameň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 665,00 26665.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Modrý Kameň 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 500 000,00 500000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Ľuboreč 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300 000,00 300000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poltár na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 446 930,00 446930.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Lučenec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 217 090,00 217090.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 416 830,00 416830.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Kriváň, LS Lučenec. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 489,00 51489.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 11
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Kriváň, LS Fiľakovo. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 743,00 13743.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Lučenec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 133 950,00 133950.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 183 838,00 183838.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Závadka nad Hronom na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 194 572,00 194572.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Modrý Kameň 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 173 073,00 173073.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Ľuboreč 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124 537,00 124537.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Modrý Kameň 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 152 102,00 152102.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Lučenec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 51 139,00 51139.0 EUR 2017 Služby Nie 6
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Závadka nad Hronom na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180 809,00 180809.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Modrý Kameň 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 435,00 29435.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Lučenec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 144,00 12144.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Závadka nad Hronom na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 184 492,00 184492.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Závadka nad Hronom na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 795,00 19795.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poltár na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460 770,00 460770.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 626 240,00 626240.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Závadka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 870 457,00 870457.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Vígľaš na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 345 320,00 345320.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 415 170,00 415170.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Lučenec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 375 850,00 375850.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Lučenec na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 061,00 47061.0 EUR 2017 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Modrý Kameň na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 390 000,00 390000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Ľuboreč na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 310 000,00 310000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Lučenec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 108 240,00 108240.0 EUR 2018 Služby Nie 8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Modrý Kameň na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 287 254,00 287254.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Ľuboreč na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 243 880,00 243880.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Závadka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 203 182,00 203182.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Lučenec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91 694,00 91694.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Závadka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 222 729,00 222729.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Lučenec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91 813,00 91813.0 EUR 2018 Služby Nie 10
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Modrý Kameň na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 174,00 31174.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Závadka na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 98 815,00 98815.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Lučenec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 162 503,00 162503.0 EUR 2018 Služby Nie 7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019-2022, -priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 084 617,00 6084617.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019-2022, -priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 510,00 400510.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019-2022, -priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 273 139,00 273139.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019-2022, -priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 224 798,00 224798.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019-2022, -priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 595 340,00 595340.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019-2022, -priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 166 034,00 166034.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019-2022, -priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 379 565,00 379565.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019-2022, -priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 195 275,00 195275.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019-2022, -priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 495,00 86495.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Lučenec na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 923,00 15923.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019-2022, -priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 650 358,00 650358.0 EUR 2021 Služby Nie 2
+421905500385


plentvk@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 685 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Vladimír Čemerička
Adresa:
Ľadovo 35 Lučenec 98403
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrik Čemerička
Adresa:
Ulica novohradská 30 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Čemerička
Adresa:
Ľadovo 35 Lučenec 98403
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ondrej Szilágyi
Adresa:
Dr. Vodu 2 Lučenec 98401
Meno:
JUDr. Ondrej Szilágyi, advokát
Adresa:
Haličská cesta Lučenec 98401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.11.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 19.02.2018 do: 13.11.2020

StiahniZáznam platný od: 10.08.2017 do: 19.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×