Obstarávanie

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Brod na roky 2019-2022


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 338,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 338,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77230000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti predstavujú súbor prác zahŕňajúce čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Taktiež tu patria aj práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Šuriansky s.r.o. 1 6 338,00 Neuvedené EUR 31. Január 2019 241972

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 13. November 2018 13. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006822/content/878516/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia PU.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 13. November 2018 13. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006831/content/878526/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke pridané omylom 11. September 2018 11. September 2018 []
Zmluva Rámcová dohoda č. R/300-01/19-22/16/01 13. November 2018 13. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006834/content/878530/download","filename":"Rámcová dohoda LS Brod Šuriansky komplet.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 14. September 2018 14. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1032957/content/819862/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Súťažné podklady pridané omylom 11. September 2018 11. September 2018 []
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 13. November 2018 13. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006824/content/878519/download","filename":"Cenová ponuka Šuriansky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. September 2018 14. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1032870/content/819857/download","filename":"Súťažné podklady LS Brod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1032870/content/819858/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1032870/content/819859/download","filename":"Prílohy RD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1032870/content/819860/download","filename":"Príloha SP IIa - tabuľka plnenia kritérií cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1032870/content/819861/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. November 2018 13. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006832/content/878527/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o Dodaní Služieb č. Z/300/19/16/01 8. Február 2019 8. Február 2019 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. Október 2018 19. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001089/content/839567/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady pridané omylom 11. September 2018 11. September 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. November 2018 13. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006827/content/878522/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady pridané omylom 11. September 2018 11. September 2018 []
Súťažné podklady pridané omylom 11. September 2018 11. September 2018 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 25. Október 2018 25. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3003075/content/843770/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×