Obstarávanie

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Brod na roky 2019-2022


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 338,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 338,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77230000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti predstavujú súbor prác zahŕňajúce čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Taktiež tu patria aj práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Šuriansky s.r.o. 1 6 338,00 Neuvedené EUR 31. Január 2019 241972

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 13. November 2018 13. November 2018
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 13. November 2018 13. November 2018
Iný dokument k zákazke pridané omylom 11. September 2018 11. September 2018
Zmluva Rámcová dohoda č. R/300-01/19-22/16/01 13. November 2018 13. November 2018
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 14. September 2018 14. September 2018
Súťažné podklady pridané omylom 11. September 2018 11. September 2018
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 13. November 2018 13. November 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. September 2018 14. September 2018
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. November 2018 13. November 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o Dodaní Služieb č. Z/300/19/16/01 8. Február 2019 8. Február 2019
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. Október 2018 19. Október 2018
Súťažné podklady pridané omylom 11. September 2018 11. September 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. November 2018 13. November 2018
Súťažné podklady pridané omylom 11. September 2018 11. September 2018
Súťažné podklady pridané omylom 11. September 2018 11. September 2018
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 25. Október 2018 25. Október 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×