Dodávateľ

LESPROGRES s.r.o.

Nitrianske Pravno
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LESPROGRES, s.r.o.

IČO: 36343463

Adresa: Námestie SNP 153/35, Nitrianske Pravno

Registračné číslo: 2017/11-PO-E6716

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. November 2017

Záznam platný do: 14. November 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 471 077,00 EUR 16 16
2015 531 192,00 EUR 10 10
2016 4 542 259,00 EUR 21 22
2016 11 369,00 LVL 1 1
2017 526 751,00 EUR 10 10
2018 21 584 907,00 EUR 28 29
2019 1 177 998,00 EUR 6 8
2020 387 095,00 EUR 6 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 178 739,00 EUR 6 6
2015 733 141,00 EUR 14 14
2016 580 314,00 EUR 14 15
2016 11 369,00 LVL 1 1
2017 4 516 249,00 EUR 21 21
2018 10 001 198,00 EUR 24 25
2019 12 647 713,00 EUR 10 11
2020 563 925,00 EUR 8 10

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 29 221 279,00 29221279.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 11 369,00 11369.00 LVL

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 147 119,00 147119.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91 030,00 91030.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 475,00 44475.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 165 137,00 165137.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 920,00 84920.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 460,00 77460.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 136 610,00 136610.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 181,00 99181.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 191 049,00 191049.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 151,00 96151.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 95 480,00 95480.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 193,00 96193.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94 383,00 94383.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 159 426,00 159426.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 158 083,00 158083.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 976,00 107976.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Prievidza LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 696,00 96696.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 131 461,00 131461.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 89 858,00 89858.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 114 379,00 114379.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 94 230,00 94230.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115 090,00 115090.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 98 740,00 98740.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke čimmosti v ťažobnom procese na OZ Trenčín, LS Nové Mesto nad Váhom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 191 795,00 191795.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 114 324,00 114324.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Prievidza LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 95 848,00 95848.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157 590,00 157590.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 83 609,00 83609.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 74 907,00 74907.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 75 522,00 75522.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Smolenice, LS Pezinok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 410 039,00 410039.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 69 660,00 69660.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Bojnice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 119,00 49119.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 157 916,00 157916.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 149 405,00 149405.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 000,00 400000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 650 000,00 650000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 530 000,00 530000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 650 000,00 650000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Martin na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 228 975,00 228975.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2017, LS Martin LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 574 431,00 574431.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2017, LS Turčianske Teplice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 716 449,00 716449.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 623,00 86623.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2014 - 2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 123 067,00 123067.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Kšinná na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 310 000,00 310000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Nové Mesto nad Váhom na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350 000,00 350000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2017, LS Martin LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 87 308,00 87308.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Prievidza LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 162,00 106162.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Nitrianske Pravno LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 113 093,00 113093.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 369,00 97369.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 162 000,00 162000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 153 493,00 153493.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2017, LS Turčianske Teplice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 117 738,00 117738.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 237,00 82237.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 257,00 60257.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 149 014,00 149014.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina 2017, LS Turčianske Teplice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 144 438,00 144438.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Martin na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 627 962,00 627962.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 492 630,00 1492630.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Nemšová, Drietoma, Nové Mesto na Váhom na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 118 000,00 2118000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 877,00 101877.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 452 000,00 452000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Partizánske na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 720 000,00 720000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 535 000,00 535000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 530 000,00 530000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prievidza na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 631 583,00 631583.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 147 157,00 147157.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 119 808,00 119808.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 288 784,00 288784.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 948 864,00 948864.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 88 951,00 88951.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 85 804,00 85804.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prievidza na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 511 258,00 511258.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 393 415,00 393415.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 962,00 60962.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 797,00 27797.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 263 134,00 263134.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 122 598,00 122598.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prievidza na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 736 862,00 2736862.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 557 380,00 11557380.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno, VC 60501, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 917 070,00 2917070.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 645 270,00 8645270.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50 646,00 50646.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 902,00 107902.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 153 037,00 153037.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 274 195,00 274195.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 317 677,00 1317677.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno, VC 60501, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 633,00 99633.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza, VC 604003, na roky 2019 - 2022 PRK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 750 672,00 750672.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 334 063,00 334063.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 225 082,00 225082.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žilina na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 014 946,00 1014946.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 258 749,00 258749.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno, VC 60501, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 172 076,00 172076.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Prievidza, VC 604003, na roky 2019 - 2022 PRK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 444,00 31444.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prievidza na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 331 366,00 331366.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 252 667,00 252667.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno, VC 60501, na roky 2019 - 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 583,00 24583.0 EUR 2020 Služby Nie 1

lesprogres@stonline.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 58 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Cachovan
Adresa:
Kanianska 15 Lazany 97211
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Boltežar Gregorič
Adresa:
Nová ulica 5 Lehota pod Vtáčnikom 97242
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Jún 2017
Záznam do:
15. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Boltežar Gregorič
Adresa:
Nová ulica 5 Lehota pod Vtáčnikom 97242
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r.o.
Adresa:
Námestie sv. Anny 20 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.10.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 13.06.2017 do: 15.10.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×