Obstarávanie

Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská Priehrada, okres Námestovo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 105,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 105,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77230000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác súvisiacich s obnovu lesa sadbou alebo sejbou, zahŕňajú výrobu voľnokorenných a obaľovaných (krytokorenných) sadeníc, starostlivosť o semenáčiky a sadenice, ich ochrana, výrobu okrasných drevín a starostlivosť o ne a práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín. Všetky práce sa realizujú v lesných škôlkach a veľkoškôlkach. Tieto práce sú doplnené o vegetačné úpravy a ozeleňovacie práce. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Peter Miškovčík 3 4 105,00 Neuvedené EUR 20. Január 2017 85131

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932504/content/726237/download","filename":"66 SUMA SKUTOČNE UHRADENÉHO PLNENIA ZO ZMLUVY ALEBO RÁMCOVEJ DOHODY 2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2015 12. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/296578/content/131383/download","filename":"10-14 3220140097.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Júl 2014 21. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/296569/content/131201/download","filename":"3-14 3220140020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/296569/content/131202/download","filename":"4-14 3220140032.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/296569/content/131203/download","filename":"6-14 3220140056.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. Január 2016 27. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/296593/content/131244/download","filename":"1-66-2016 822-2016-LSR.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. Október 2014 6. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/296572/content/131260/download","filename":"9-14 3220140088.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia R/5-1/2014-2017/32/66 16. Január 2015 16. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/296584/content/131167/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia 66-2014.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dodadí služieb č. 2/66/2017 2. Máj 2018 2. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979234/content/716470/download","filename":"Dodatok č. 1 k zmluve o dodaní služieb č. 2-66-2017 7714-2017-LSR.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dodaní služieb č. 1/66/2015 Rámcová dohoda č. R/5-1/2014-2017/32/66 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/296587/content/131166/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia 66-2015.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dodaní služieb č. 2/66/2017 20. December 2017 20. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914659/content/768658/download","filename":"2-66-2017 7714-2017-LSR.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Január 2016 27. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/296590/content/131228/download","filename":"3-2015 3220150011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/296590/content/131229/download","filename":"4-2015 3220150021.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/296590/content/131230/download","filename":"3-2015 3220150011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/296590/content/131231/download","filename":"4-2015 3220150021.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/296590/content/131232/download","filename":"5-2015 3220150032.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/296590/content/131233/download","filename":"7-2015 3220150053.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/296590/content/131234/download","filename":"9-2015 3220150070.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/296590/content/131235/download","filename":"10-2015 3220150074.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/296590/content/131236/download","filename":"11-2015 3220150081.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dodaní služieb č. 1/66/2017 23. Január 2017 23. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767993/content/516432/download","filename":"1-66-2017 7906-2013-LSR.pdf"}]
Zmluva Zmluva 8. Január 2015 8. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/296575/content/131310/download","filename":"Dodatok c1 k RZ R-5-1-2014-2017-32-66.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/296575/content/131311/download","filename":"Dodatok c1 k RZ R-5-3-2014-2017-32-66.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/296575/content/131312/download","filename":"Dodatok c1 k RZ R-5-4-2014-2017-32-66.pdf"}]
Zmluva Zmluva 15. Január 2015 15. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/296581/content/131436/download","filename":"1-66-2015 473-2015-LSR.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 11. Január 2019 11. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018000/content/902070/download","filename":"66 SUMA SKUTOČNE UHRADENÉHO PLNENIA ZO ZMLUVY ALEBO RÁMCOVEJ DOHODY 2018.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 2016 28. Apríl 2017 28. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/814037/content/640269/download","filename":"66 SUMA SKUTOČNE UHRADENÉHO PLNENIA ZO ZMLUVY ALEBO RÁMCOVEJ DOHODY 2016.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×