Obstarávanie

Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
343 767,00
Konečná suma(Bez DPH):
402 068,00
Zaplatené:
116.95%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77230000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
8

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, ostatné pestovateľské práce a práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Prof - spol, s.r.o. 3 58 303,00 0% EUR 10. Február 2016 59351
Prof - spol, s.r.o. 3 58 303,00 0% EUR 3. Február 2016 59352
DIAMÍR, s.r.o. 2 56 235,00 0% EUR 3. Február 2016 59353
Prof - spol, s.r.o. 3 74 209,00 0% EUR 3. Február 2016 59354
AB Facility s. r. o. 2 82 555,00 0% EUR 3. Február 2016 59355
AB Facility s. r. o. 1 22 990,00 0% EUR 3. Február 2016 59356
LesHunt, s.r.o. 2 24 155,00 0% EUR 3. Február 2016 59357
AB Facility s. r. o. 1 25 318,00 0% EUR 3. Február 2016 59358

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/309/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 9. December 2014 9. December 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/302/16/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 23. Január 2017 23. Január 2017
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Apríl 2015 20. Apríl 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/318/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 11. November 2014 11. November 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/304/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 9. December 2014 9. December 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/316/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 11. November 2014 11. November 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/308/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 9. December 2014 9. December 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/307/15/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 7. Január 2016 7. Január 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/326/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 29. Január 2015 29. Január 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/310/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 9. December 2014 9. December 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/323/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 29. Január 2015 29. Január 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia zákazky 26. Január 2018 26. Január 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia zákazky 26. Január 2018 26. Január 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/311/15/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 4. December 2015 4. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Jún 2016 15. Jún 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/315/16/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 23. Január 2017 23. Január 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia zákazky 26. Január 2018 26. Január 2018
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. August 2015 17. August 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia zákazky 26. Január 2018 26. Január 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/302/15/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 7. Január 2016 7. Január 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/322/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 29. Január 2015 29. Január 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. December 2015 4. December 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/306/16/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 23. Január 2017 23. Január 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/317/16/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 23. Január 2017 23. Január 2017
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Január 2015 29. Január 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/316/16/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 23. Január 2017 23. Január 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda č. R/0001/2012/12/01 – 10297/2012/LSR 5. Jún 2014 5. Jún 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/325/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 29. Január 2015 29. Január 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia zákazky 24. Jún 2016 24. Jún 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Október 2014 9. Október 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/303/15/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 7. Január 2016 7. Január 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia zákazky 26. Január 2018 26. Január 2018
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Október 2014 9. Október 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. November 2014 11. November 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Október 2014 9. Október 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Október 2014 9. Október 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/314/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 11. November 2014 11. November 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Január 2016 7. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Október 2014 9. Október 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/301/16/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 23. Január 2017 23. Január 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/305/15/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 7. Január 2016 7. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. November 2015 11. November 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/310/16/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 24. Jún 2016 24. Jún 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia zákazky 26. Január 2018 26. Január 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/303/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 9. December 2014 9. December 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/315/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 11. November 2014 11. November 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/303/16/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 23. Január 2017 23. Január 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/301/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 9. December 2014 9. December 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/302/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 9. December 2014 9. December 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/305/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 9. December 2014 9. December 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/306/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 9. December 2014 9. December 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia zákazky 26. Január 2018 26. Január 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/307/16/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 24. Jún 2016 24. Jún 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/306/15/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 7. Január 2016 7. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. September 2015 22. September 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/320/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 29. Január 2015 29. Január 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. December 2014 9. December 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/311/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 9. December 2014 9. December 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/312/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 9. December 2014 9. December 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/319/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 29. Január 2015 29. Január 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/317/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 9. December 2014 9. December 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/313/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 9. December 2014 9. December 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/321/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 29. Január 2015 29. Január 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/324/14/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 29. Január 2015 29. Január 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/301/15/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 15. Máj 2015 15. Máj 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/309/16/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 24. Jún 2016 24. Jún 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Marec 2015 10. Marec 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Máj 2016 11. Máj 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Október 2015 23. Október 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/308/15/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 11. November 2015 11. November 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/308/16/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 24. Jún 2016 24. Jún 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia zákazky 26. Január 2018 26. Január 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/304/15/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 7. Január 2016 7. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Máj 2015 15. Máj 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/305/16/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 24. Jún 2016 24. Jún 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/309/15/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 4. December 2015 4. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Jún 2015 9. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Apríl 2016 11. Apríl 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/319/16/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 23. Január 2017 23. Január 2017
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Júl 2015 13. Júl 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/318/16/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 23. Január 2017 23. Január 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia zákazky 26. Január 2018 26. Január 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/312/16/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 23. Január 2017 23. Január 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia zákazky 26. Január 2018 26. Január 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia zákazky 26. Január 2018 26. Január 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia Čiastková zmluva č. Z/310/15/12/01 k RD č. R/0002/2013/12/01 – 6559/2013/LSR 4. December 2015 4. December 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×