Dodávateľ

LES - Indro s.r.o.

Hriňová
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 152 430,00 EUR 7 7
2015 286 919,00 EUR 6 6
2016 265 700,00 EUR 6 6
2017 435 082,00 EUR 7 10
2018 8 573 281,00 EUR 8 10
2019 939 663,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 132 961,00 EUR 5 5
2015 290 600,00 EUR 7 7
2016 275 929,00 EUR 6 6
2017 404 795,00 EUR 6 9
2018 8 601 549,00 EUR 9 11
2019 947 241,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 10 653 075,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 238 848,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86 136,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 838,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 390 431,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 359,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 115 848,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71 154,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 743,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 805,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 492,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 76 465,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 105 959,00 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 307,00 EUR 2015 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 461,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 247,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 358 282,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124 051,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 574,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 602 050,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 669,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poľana. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 61 146,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Hriňová. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 138 361,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 334 902,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 844 260,00 EUR 2017 Služby Nie 3
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Sihla na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 620 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 908,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 626 240,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Vígľaš na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 345 320,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Kriváň na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 064 020,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 538 315,00 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Kriváň na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 854 828,00 EUR 2018 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 456,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Kriváň na roky 2019-2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 310 424,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Poľana na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 47 906,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019-2022, -priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 084 617,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň na roky 2019-2022, -priame rokovacie konanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 510,00 EUR 2019 Služby Nie 1
+421918812287


indro.f@hotmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 41 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
František Indro
Adresa:
Lúčna 1766/22 Hriňová 96205
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
9. Máj 1978
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
2. August 2017

Meno:
František Indro
Adresa:
Lúčna 1766/22 Hriňová 96205
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
9. Máj 1978
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ľubomír Ivan, advokát
Adresa:
Dukelských hrdinov 22 Zvolen 960 01
Meno:
JUDr. Ľubomír Ivan, advokát
Adresa:
Námestie SNP 41 Zvolen 960 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.01.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 2.08.2017 do: 5.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×