Dodávateľ

PANTERS s.r.o.

Rožňava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PANTERS s.r.o.

IČO: 36598071

Adresa: Ernesta Rótha 2, Rožňava

Registračné číslo: 2020/5-PO-E4939

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Máj 2020

Záznam platný do: 15. Máj 2023

Posledná zmena: 16. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 007 691,00 EUR 5 5
2017 78 979,00 EUR 1 1
2018 161 221,00 EUR 1 1
2019 207 207,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 789 153,00 EUR 4 4
2016 218 538,00 EUR 1 1
2017 78 979,00 EUR 1 1
2018 161 221,00 EUR 1 1
2019 207 207,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Brzotín 1 161 221,00 161221.00 EUR
Obec Jablonov nad Turňou 1 78 979,00 78979.00 EUR
Obec Vojčice 1 207 207,00 207207.00 EUR
Urbárne a pasienkové pozemkové spoločenstvo 1 127 757,00 127757.00 EUR
Komposesorát pozemkové spoločenstvo Štítnik 1 203 296,00 203296.00 EUR
Lesospol - Pozemkové spoločenstvo Pača 1 238 148,00 238148.00 EUR
LESNÁ, URBÁRNA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, pozemkové spoločenstvo 1 219 952,00 219952.00 EUR
Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce 1 218 538,00 218538.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Projekt ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi Urbárne a pasienkové pozemkové spoločenstvo 129 500,00 129500.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt ozdravných opatrení v lesoch poškodených abiotickými škodlivými činiteľmi Lesospol - Pozemkové spoločenstvo Pača 238 148,00 238148.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi LESNÁ, URBÁRNA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, pozemkové spoločenstvo 219 952,00 219952.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt ozdravných opatrení v lesoch poškodených abiotickými škodlivými činiteľmi Komposesorát pozemkové spoločenstvo Štítnik 203 296,00 203296.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Projekt ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce 218 538,00 218538.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Revitalizácia parku pri kostole v obci Jablonov nad Turňou Obec Jablonov nad Turňou 97 550,00 97550.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti Obecného úradu Brzotín Obec Brzotín 161 221,00 161221.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Vojčiciach Obec Vojčice 209 090,00 209090.0 EUR 2019 Práce Áno 1





Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 4 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Renáta Chanas
Adresa:
252 Drnava 04942
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Renáta Chanas
Adresa:
252 Drnava 04942
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Juraj Lukáč
Adresa:
Námestie sv. Egídia 6 Poprad 05801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.04.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×