CPV kód

44113600-1

Bitúmen a asfalt

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 100 8 080 049 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 67 18 627 545 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 1 585 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 628 770 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 161 055 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 7 12 385 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 10 616 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 8 1 023 994 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 1 181 054 EUR
EUROVIA SK, a.s. 57 4 880 841 EUR
Doprastav Asfalt, a.s. 25 3 993 701 EUR
CESTY NITRA, a.s. 10 3 044 948 EUR
STRABAG s.r.o. 42 5 025 108 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 11 3 754 708 EUR
DOPRA - VIA, a.s. 2 369 475 EUR
BITUNOVA spol. s r.o. 2 420 350 EUR
UNIASFALT s.r.o. 10 2 682 205 EUR
ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 10 2 581 785 EUR
PARAPETROL, a.s. 5 11 591 EUR
CESTY SK s.r.o. 1 563 244 EUR
STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 2 58 849 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 5 9 694 EUR
STAVIVÁ POPRAD, s. r. o. 1 1 585 EUR
SBL Europe, s.r.o. 1 206 200 EUR
AXTER CZ s.r.o. 6 760 660 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Katiónaktívna asfaltová emulzia s dovozom Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 161 500 161500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 133 340 133340.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 8 468 8468.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 102 499 102499.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 13
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 360 000 2360000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 7
Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 754 965 1754965.0 EUR 2015 Tovary Nie 12
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 24 032 24032.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 7
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 776 644 776644.0 EUR 2017 Tovary Nie 11
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 513 178 513178.0 EUR 2017 Tovary Nie 7
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 134 107 134107.0 EUR 2017 Tovary Nie 7
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 32 321 32321.0 EUR 2017 Tovary Nie 7
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 536 675 536675.0 EUR 2018 Tovary Nie 7
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 080 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak - DenBit BR-ALP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 320 2320.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 700 11700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Košického samosprávneho kraja 208 990 208990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 105 1105.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bitúmenová kompozitná geomembrána, bitúmenový tmel, asfaltový penetračný náter – PK Lipovec. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 57 184 57184.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bitúmenová kompozitná geomembrána, bitúmenový tmel, asfaltový penetračný náter – PK Sučany. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 57 376 57376.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bitúmenová kompozitná geomembrána, bitúmenový tmel, asfaltový penetračný náter – PK Lipovec. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 57 184 57184.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 660 2660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na báze asfaltu. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 219 580 219579.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na báze asfaltu. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 203 056 203055.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 700 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 480 1480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na báze asfaltu. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 17 656 17656.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 128 124 128124.0 EUR 2018 Tovary Nie 7
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 29 683 29683.0 EUR 2018 Tovary Nie 6
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 307 980 2307980.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Kationaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Košického samosprávneho kraja 220 000 220000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 300 3300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 30 022 30022.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Bitúmenová geomembrána SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 206 288 206288.19 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 276 916 276916.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 163 043 163043.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Bitúmenová kompozitná geomembrána - hydroizolácia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 206 288 206288.19 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 250 2250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 28 649 28649.0 EUR 2016 Tovary Nie 6
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 253 3253.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 600 3600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Katiónaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Košického samosprávneho kraja 213 714 213714.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 552 573 4552573.0 EUR 2020 Tovary Nie 7
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 148 379 148379.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 197 137 197137.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 125 230 125230.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 620 748 620748.0 EUR 2019 Tovary Nie 7
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 317 649 317649.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 155 277 155277.0 EUR 2016 Tovary Nie 6

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Asfaltová zálievka typu N2 spracúvaná za horúca Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 220 000 220000.0 EUR 22. Marec 2021 16. Apríl 2021 Nie 2021-03-22 00:00:00 UTC 2021-04-16 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×