CPV kód

44113600-1

Bitúmen a asfalt

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 74 3 848 209 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36 17 244 275 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 1 585 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 415 240 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 161 055 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 10 669 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 9 099 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 7 817 716 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 1 181 054 EUR
EUROVIA SK, a.s. 41 2 231 762 EUR
Doprastav Asfalt, a.s. 17 3 711 577 EUR
CESTY NITRA, a.s. 5 2 616 359 EUR
STRABAG s.r.o. 33 4 613 704 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 4 2 649 725 EUR
DOPRA - VIA, a.s. 2 369 475 EUR
BITUNOVA spol. s r.o. 1 206 820 EUR
UNIASFALT s.r.o. 5 2 600 223 EUR
ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 4 2 488 080 EUR
PARAPETROL, a.s. 4 10 074 EUR
STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 1 57 134 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 5 9 694 EUR
STAVIVÁ POPRAD, s. r. o. 1 1 585 EUR
SBL Europe, s.r.o. 1 206 200 EUR
AXTER CZ s.r.o. 5 554 383 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Katiónaktívna asfaltová emulzia s dovozom Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 161 500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 133 340 EUR 2015 Tovary Nie 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 8 468 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 102 499 EUR 2016 Tovary Neuvedené 13
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 360 000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 7
Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 754 965 EUR 2015 Tovary Nie 12
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 24 032 EUR 2016 Tovary Neuvedené 7
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 776 644 EUR 2017 Tovary Nie 11
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 513 178 EUR 2017 Tovary Nie 7
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 134 107 EUR 2017 Tovary Nie 7
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 32 321 EUR 2017 Tovary Nie 7
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 536 675 EUR 2018 Tovary Nie 7
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak - DenBit BR-ALP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Košického samosprávneho kraja 208 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 105 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bitúmenová kompozitná geomembrána, bitúmenový tmel, asfaltový penetračný náter – PK Lipovec. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 57 184 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bitúmenová kompozitná geomembrána, bitúmenový tmel, asfaltový penetračný náter – PK Sučany. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 57 376 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bitúmenová kompozitná geomembrána, bitúmenový tmel, asfaltový penetračný náter – PK Lipovec. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 57 184 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na báze asfaltu. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 219 580 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na báze asfaltu. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 203 056 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na báze asfaltu. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 17 656 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 128 124 EUR 2018 Tovary Nie 7
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 29 683 EUR 2018 Tovary Nie 6
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 307 980 EUR 2019 Tovary Nie 5
Kationaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Košického samosprávneho kraja 220 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 30 022 EUR 2019 Tovary Nie 5
Bitúmenová geomembrána SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 206 288 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 276 916 EUR 2019 Tovary Nie 5

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×